сряда, 21 ноември 2007 г.

Това е истина -
от "Драфт"искат само да го обкрачат с 15-етажен билдинг

като отдолу "Яблански" остава... невредим. А университетът, Народното събрание и паметникът на Освободителя присъстват като бедни роднини. Това писмо внесе оживление в СОС с изключение на съветниците, заинтересувани проектът да мине. Още преди протеста на собственика обаче СОС получи писмо от НИПК, в което НИПК възразява остро, че му отнемат пълномощията той единствен да се разпорежда с паметниците и прилага Протокол №10 на свой експертен съвет от 18 юли 2003, където в т.3 се казва: "Представеният проект се внася за съгласуване в НИПК от "Драфт" ООД. Същият е без съответната виза за проектиране, не изяснява предназначението на новопредложената структура и паметника на културата и не покрива нормативните изисквания." Дотук добре, НИПК нищо не знае до момента. Буквално на следващия ред обаче протоколът на НИПК продължава така: "В концептуално отношение той предвижда приемливо от гледна точка на гарадоустройствените параметри и съвременния културно-исторически контекст на прилежащата среда устройство на прилежащия имот с цялостно структурно запазване на бившата сграда на Димитър Яблански..." И т.н.

С една дума - може по принцип и дори може да стане хубаво. Контекстът (тоест университетът, Народното събрание, паметникът на император Александър ІІ, хотел "Радисън", министерствата по "Аксаков") няма да пострада. В протокола по-нататък става дума как НИПК си представя по-конкретно това хубаво. Делово подходили въпреки пълната изненада от появата на проект без виза. Подписали: Угринов, Москова, Николова, Ганчев, Стоянова, Кондов, Малеева (все архитекти и контекстуалисти) и Божкова. Четири години оттогава раната "Яблански" стои отворена - чака някой да изпълни предписанията на НИПК за всеобща радост. С малки изключения подписалите продължават да работят в НИПК и да се дразнят, когато някой им се бърка в работата.

Така че гражданското вълнение за "България" не е напразно, нито е буря в чаша вода. От онзи нещастен протокол от 2003 г. се вижда, че на НИПК не може да се разчита.*

Авторът е преподавател в Университета по архитектура, строителство и геодезия. Бил е общински съветник в София от групата на "Гергьовден".

Няма коментари: