събота, 24 ноември 2007 г.

мнения от чужбина / opinions from abroad

Dr. Verbanova,
Please find attached scans of Sir Banister Fletcher's History of Architecture which mentions the Hotel to post on your blog. ...
The story is being followed closely by people in preservation and architectural circles outside of Bulgaria but there is hardly anything published online in English.
Can you please post English versions of the posts on the blog explaining to everyone why the proposed "renovation" is such a blow to the architectural heritage of Bulgaria.
Stella Archer

-----------------
Д-р Върбанова,

Моля отворете сканираните копия от История на архитектурата от Сър Банистър Флетчер, която спомнава Хотела, за да го покажете на Вашия блог.
....

Развитието се следи отблизо от хора, занимващи се с опазване и архитектурни кръгове извън България, но е трудно да се публикува нещо на аглийски език онлайн.

Бихте ли могли, моля, да пуснете английски версии на съобщнията, обясняващи на всички защо прeдлаганата "реновация" е такъв удар за архитектурното наследство на България.
Стела Арчър
... Има и поредица от търговски сгради, характерни с растерното членение на фасадите от стъкло и бетон, особено при новаторския хотел България (1935) от Станчо Белковски и Иван Данчев, който включв система от автоматично котролирани огромни прозоречни витрини ...

1 коментар:

Просто Фил каза...

Здравейте и поздравления за блога, много ми харесва :) Имам едно запитване само, имате ли още сканирани страници на тази книга за Бг архитектура. Ще ви бъда безкрайно благодарен! Филип.