Градоустройствени планове на София

от 1930-те до 1950-те години
в архива на ОП "Стара София" със СИМ
Възможности за интерпретацияот Любинка Стоилова*, д-р арх., гл. експерт; Галина Иванчева, арх., гл.eксперт
Танче Петрова, фотограф – ОП «Стара София» със СИМ,
 в сборника
Сердика - Средец - София, т. 5
С., ИТУС, (2010): 222-233, 362-363.


Вж. още:
"Totalitarian Versus Authoritarian"
http://20c-arch-bg.blogspot.com/p/totalitarian-versus-authoritarian.html