четвъртък, 26 февруари 2009 г.

Съветът на архитектите в Европа - грижа за културното наследство на Европа

В търсене на нов подход към културното наследство САЕ пледира за нов вид обучение във висшите архитектурни училища с повишен пиетет към културното наследство.
.


.
.


Стремежът към устойчиво развитие на градовете в най-широк смисъл, в условията на преобладаващо архитектурно обкръжение, създадено през ХХ век, трябва да подпомогне възприемането на един общ етичен принцип, а именно - вярата в културната стойност на архитектурното наследство.
Силно бъдеще може да се изгради само върху убеждението и признаването на културната приемственост/континюитет.

Но професионалното обучение трябва да бъде подкрепено от обществена кампания, базирана на специализирано, но непрекъснато образование - още на децата от пред-училищните и училищните нива, с цел формирането на културни/социални стойности и приоритети, включващи разбирането как свързаните области на урбанистичното и регионалното планиране, ландшафтната архитектура и гражданското строителство се пресичат с изградените форми.

Какви могат да бъдат резултатите от такова архитектурно образование:

Основната цел е да се трансформира професионалната архитектурна душевност така, че нейният творчески метод да е част от непрекъснатия и хармоничен - и поради това исторически - културен процес.


По-нататък документът се спира по-подробно на дисциплините, препоръчани от UNESCO да бъдат включени в архитектурното образование - история и теория на архитектурата и свързаните с тях изкуства, технологии и хуманитарни науки.

Днес в подхода към културното наследство се изисква и отговорност към човешките, социални, културни, урбанистични, архитектурни и на околната среда ценности и разбиране на проблемите на наследството в изградената среда.

неделя, 15 февруари 2009 г.

Да строиш върху ансамбъла на античния театър на Сердика!?

Вместо да вдига нова 6-етажна сграда, нека БАН бъде щедра, както общината навремето, и да й дари сградата си на "Московска" 13 и 13А, за да може София да се сдобие с най-големия си античен паметник, който се крие отдолу,
предлага известният наш архитект
Арх. Христо Генчев - ГРАДСКИ вестник, 12 януари 2009 г.
http://www.gradski.bg/show.php?storyid=613223 в. Арх&Арт Форум -
клик върху образа, за да се чете
Проблемът за строителство на ул. "Московска" 13-13а
бе съобщен още на 18.12.2008 в ГРАДСКИ вестник
София за нас не остана безразличен
http://sofiazanas.blogspot.com/2008/12/18-1755.html http://3.bp.blogspot.com/_D7uI8Eono4I/RzWqja2GvTI/AAAAAAAAA38/F6WScAiYKR4/s1600-h/pic3251_1.jpg

Справка
Институт по тракология, Институт по социология
Ул. “Московска” 13, 13а, кв. 506, планоснимачен номер 44

Бивша – административна сграда на д-р Василиади – една от най-старите обществени сгради в София.
Според документацията в ОП “Стара София” тази сграда е построена преди Освобождението върху съществуващи стари основи и един етаж (най-вероятно на т. нар. “кючюк” хан от XVII в., който е бил разположен на стария търговски път за Орхание/Ботевград).

Известно е, че живеещият в съседство Георг Прошек е поискал през 1879 г. да изгради на своя имот на ул. “Московска” 9 хан, но по препоръка на Общината къщата му се е наложила като учебна сграда.
От около 1900 г. сградата на ул. “Московска” 13б е известна като училищна сграда на фонда “Василиади”. На втория етаж в най-източната част е било разположено жилище (вероятно на собственика на сградата).
При създаването на свободния университет (предшественик на Софийския университет), историко-филологическият факултет е ползвал помещенията на тази сграда.
През Втората световна война помещенията на ул. “Московска” 13 са ползвани за седалище на въздушните войски (1940-44).
След войната сградата се използва отново за училище, разделена на три части – физико-математически факултет, техникум по графика, общежитие на Музикалното училище.
През 1970-те години в западното крило на сградата е настанена ІІІ вечерна гимназия, а останалите две крила се използват за администрация на строителното управление София окръг.

Поради силния наклон на парцела на сградата на север, в частта към бул. “Дондуков” сутеренните помещения са напълно над терена.
Трите отделни части на сградите са обединени след Освобождението и получават единно фасадно третиране (вероятно около 1885 г.).
Фасадното оформление откъм ул. "Московска" е представително – в неоренесансов дух.
Според специалисти от НИПК, предполага се, че освен декоративните елементи като рамки на врати и прозорци и фронтони над прозорците, добавени през около 1885 г., корнизите между етажите и под покрива и оформлението на вратите и стълбищните парапети вътре в сградата, са от периода на Възраждането.
Металните парапети на стълбите между двата етажа имат висока художествена и историческа стойност.
От средата на 1970-те години в сградата са разположени институтът по социология и институтът по тракология (днес Център по тракология “Проф. Ал. Фол”) към Българска академия на науките.
От края на 1990-те години помещенията от сутерена, които излизат над терена се ползват за ресторант.
През 1976 г. сградата е декларирана като паметник на културата с предварителна категория “местно значение” с писмо на НИПК No. 1787/21.05.1976, No. 12 и No. 13.


(Това, че паметникът не е обявен, а само деклариран, за съжаление дава възможност да се отпише от списъците на паметници на културата от НИПК, без дори да бъде съобщено на Националния съвет за опазване паметниците на културата, нито на общинската служба за паметници на културата - ОП “Стара София”.)
Предположенията, че на това място ще се осъществи инвестиционно намерение да се “надстрои” сградата на ул. “Московска” 13-13А, навеждат на опасението, че ще бъде осъществена широко разпространената днешна практика, а именно:
- старата автентична структура ще бъде разрушена (за да се улесни сегашното ново строителство);
- ще се изгради новата сграда като се апликира на фасадата към ул. “Московска” имитация на старата сграда -
По този начин може да бъде съсипано и малкото останало автентично културно наследство в центъра на София, което всъщност дава висока стойност на София като стар град и обект на културен туризъм.
Практиката показва, че в тази зона под терена на днешните улици, където и да се разкопае излизат археологически ценности.
Затова към всяко инвестиционно намерение в тази зона трябва да се подхожда с изключително повишено внимание.


Ето какво се вижда от разкопките на античния театър
и какво вече е скрито под хотела "Арена ди Сердика"

http://www.mediapool.bg/show/?storyid=119413
http://www.bnr.bg/RadioBulgaria/Emission_Bulgarian/Theme_IstoriaIReligia/Material/1907_amphiteatre.htm
http://www.bnr.bg/RadioBulgaria/Emission_English/Theme_History_And_Religion/Material/amphitheatre_sofia.htm
http://www.stroitelstvo.bg/news.php?m=details&id=14185
http://www.stroitelstvo.bg/news.php?m=details&id=14304
http://www.stroitelstvo.bg/news.php?m=details&id=14303
http://www.online.bg/kultura/my_html/2333/antichen.htm

Покрай една от най-старите обществени сгради в столицата, ръка се слага и върху юзината към Княжеския/Царски дворец - малката сграда-бижу на ул. "Московска" 11, която дълго време приютяваше галерия "Крида Арт", проектирана в стил виенски сецесион ала Отто Вагнер от виенския възпитаник арх. Юрдан Миланов (~1902).
http://www.dnevnik.bg/razvlechenie/2003/09/22/151113_hudojnici_se_muchat_da_spasiat_galeriia_krida_art/
http://209.85.129.132/search?q=cache:LEP423GdEB8J:clubs.dir.bg/showthreaded.php%3FBoard%3Dmestniizbori2003%26Number%3D1940299039%26page%3D16%26view%3Dcollapsed%26sb%3D5%26part%3D+%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B0+%D0%90%D1%80%D1%82&hl=bg&ct=clnk&cd=5&gl=bg
http://www.novinar.net/?act=news&act1=allmnenia&sql=OTM0Ozk=&mater=OTM0OzY=

сряда, 11 февруари 2009 г.

"Ропотамо плаза" на мястото на култовия ресторант "Ропотамо" - отново на дневен ред

Седмица след като протоколът от заседанието на Националния съвет за опазване паметниците на културата (НСОПК), на което бе обсъдена съдбата на комплекса "Яворов" като паметник на културата, бе окончателно подписан от Министъра на културата,
на 29.01.2009 г. Столичният общински съвет разгледа въпроса за подялбата на имота на мястото на бившия вече ресторант "Ропотамо" в полза на "Интернешънъл кепитъл груп" АД.


в. Строителство Градът [http://sg.stroitelstvo.info/show.php?storyid=666909]:
"Интернешънъл кепитъл груп" АД - дружеството, което стана известно с искането си за изграждане на комплекс "Ропотамо плаза" на мястото на бившия ресторант "Ропотамо" в жилищен комплекс "Яворов" в столицата - ще получи дял и изключителна собственост имот с площ 2851 кв.м. Това стана с одобреното на 29 януари от Столичния общински съвет предложение на общинската администрация за прекратяване на съсобственост чрез доброволна делба на съсобствен урегулиран поземлен имот. Дружеството получава урегулиран поземлен имот (УПИ) ІІІ, а Столичната община - УПИ ІV, които са образувани от стария УПИ ІІ след проведено изменение на действащия план за регулация и застрояване. Съветниците решиха също за уравняване на дяловете "Интернешънъл кепитъл груп" да заплати на общината разликата в цените на двете притежавани части в размер на1 471 458 лева. По този начин се урежда въпросът със собствеността на имота и възможност да се реализира инвестиционният проект на дружеството, с който се предвижда изграждане на висока 102 м сграда между бул. "М. Еминеско" и бул. "Цариградско шосе".

На 14 юли 2005 г. върху стария имот Столичната община е подписала договор за право на строеж с "Интернешънъл кепитъл груп", при което то се задължава да изгради за своя сметка сграда и да предаде в завършен вид на общината обща застроена площ 261 кв.м, развита в обекти за търговия.На 30 януари 2006 г. Столичният общински съвет е разрешил изменение на плана за регулация и застрояване на поземлен имот ІІ, кв. 9 в квартал "Яворов", в който съсобственост имат Столичната община (73.309% дял) и "Интернешънъл сепитъл груп" (26.691%). Проектът за изменение на плана е одобрен от главния архитект на София и влиза в сила на 26 юни 2007 г. Според този подробен устройствен план са образувани два урегулирани поземлени имота – ІІІ и ІV, и двата с предназначение за жилищно строителство и комплексно обществено обслужване. Срещу заповедта на главния архитект е образувано дело в Административен съд - София-град, което приключва в полза на изменението на плана и заповедта на главния архитект отново влиза в сила на 4 юли 2008 г.Сумата, която инвеститорът трябва да заплати на Столичната община, е разликата в пазарните оценки на общинския и частния дял от имота.
Изготвената пазарна оценка от консултантска къща "Амрита" ООД от 27 октомври 2008 г. определя пазарната стойност на общинския дял, който е 73.309% идеални части от урегулирания поземлен имот, в размер на 12 817 000 лв.
Пазарната стойност на дела на "Интернешънъл кепитъл груп" – 26.691% идеални части, е в размер на 2 110 000 лева, както и пазарната оценка на притежавано право на строеж 9 124 000 лева, пазарна оценка на 261 кв.м право на строеж на търговски обекти, които общината запазва в бъдещата сграда в размер на 111 542 лева.След съдебното решение и влизане в сила на подробния устройствен план продължихме работа по идейния проект за сградата и предстои той да бъде внесен в дирекция "Архиектура и градоустройство" за съгласуване, каза главният проектант на комплекс "Ропотамо плаза" арх. Илиян Николов.

Гражданските организации информираха също, че по силата на решението на НСОПК Жилищен комплекс "Яворов" е в списъка на обектите, одобрени за превантивна защита по силата на чл.10, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ).

Общността на софийските граждански сдружения - инициатива "Граждани за зелена София", внесе в деловодството на Столичния общински съвет становище срещу предложението на Столичната община за доброволна делба. Според неправителствените организации при определянето на пазарната стойност на имота се накърняват имуществените и финансовите интереси на общината. Те посочват също, че отмяната на разрешението за строеж през 2005 г. води до нищожност на договора за учредяване право на строеж.


Ето интервюто на арх. Боряна Шивачева, публикувано в тази връзка във в. Дума от 9.02.2009 г.
"Ропотамо плаза" е поредната далавера
Решението на Столичния общински съвет е поредната услуга, която се направи на частника - Интервю на Искра Милева

http://www.duma.bg/2009/0209/090209/index.html

Боряна Шивачева е председател на Сдружение "Бели брези",
което е част от общността на софийските граждански сдружения
"Инициатива граждани за зелена София".
Сдружението работи за запазване и подобряване на качеството
на градската среда, за защита на публичната собственост,
както и работи срещу презастрояването на жилищните комплекси.
Сдружението е поело като своя цел и запазването на същността
на жк "Яворов" като един от малкото останали квартали в София
със зеленина и нормално застрояване.


Г-жо, Шивачева, далаверата с бившия редсторант "Ропотамо" набира все по-голяма сила. Докъде стигна наглостта на сключващите сделките и унищожаването на жк "Яворов"?
Просто един частник стъпва и в годините заема все
по-стабилна позиция върху парче от общинска земя, която при това е 100%
осъществено жилищно комплексно строителство и всички строителни мероприятия вече
са изпълнени. Фактически частникът се оказва, че е единствен на търга на
Столичната агенция за приватизация, поради което търгът се е провел в 2 тура.
Първият път се е провалил, на втория се е явил сам, спечелил е без наддаване
собствеността на сградата на ресторант "Ропотамо" заедно с припадащото й се
право на строеж, съответното право на строеж върху общинска земя. Купувайки
ресторант "Ропотамо" за 29 млн. през 1994 г., без никакви ангажименти в договора
за продажба от страна на новия собственик - да запази предназначението, да
поддържа, да ползва, да стопанисва ресторанта, той още тогава си е направил
сметката, че прави инвестиция в бъдещ много апетитен терен и чака в годините
звездния си миг да извади максимална печалба от него. Ставайки собственик на
ресторанта през 1995 г. по силата на право, което има съгласно Закона за
устройство на територията, той иска промяна на плана и така от 1995 г. само на
застроителния план получава право да надстрои ресторант "Ропотамо" с 1 етаж и да
пристрои 3 и 4 етажа отстрани. То е много по-малко от жилищната сграда, която
съществува в съседство. Ресторант "Ропотамо" беше свързано-застроен със жилищен
блок 73 като под сградата на самия ресторант бяха гаражите на бл.
73.


Как така се купува ресторант, а сега ще се строи небостъргач?
Защото, купувайки първо самия ресторант, сградата, след това инвеститорът променя плана.
С промяната той получава право да пристроява и надстроява.
Веднага след това на базата на този план той иска да купи земята, по силата на това, че има право на строеж, законът дава собственикът на право на строеж, т.е. да купи прилежащия на сградата терен. За този терен обаче има решение на Общинския съвет от 1996 г. за това, че му се прехвърля правото на собственост за 26% от терена, в който са бл.73, ресторант "Ропотамо", читалището, гаражите и т.н. Инвеститорът иска да строи и получава виза за 6-етажна сграда плюс тераса, която сграда не съответства на действащото градоустройство. Стига до издаване на разрешение за строеж. Разрешението му за строеж е за 6-етажна сграда, каквато по действащ план не съществува, поради което разрешението му за строеж е отменено от Регионална дирекция за национален строителен контрол. Ползвайки обаче това разрешение за строеж, собственикът вече е изсякъл около 30 дървета около "Ропотамо". Така той извършва престъпление спрямо града, ползвайки права от едно отменено разрешение за строеж. Прокуратурата, която беше сезирана от гражданите, каза, че няма основание за намеса. След това инвеститорът се осмелява и внася ново искане за изменение на плана вече с предложение да построи 100-метрова сграда - въпросната "Ропотамо плаза".

А въпросният човек кой е?
Въпросният човек, собственик официално по регистрите, е собственик на фирма "Интернешънъл кепитъл груп". Собственици са официално две лица - Чавдар Антонов Чернев и Евстати Борисов Гюров. Впоследствие през 2008 г., в дружеството като съсобственик влиза и "Сигма кепитъл мениджмънт" на Георги Белчев. Така през януари 2006 г. общинският съвет взима едно абсолютно немотивирано и нецелесъобразно решение, с което дава съгласие да се раздели общинският парцел, в който в идеални части собственици са общината и ИКГ и на базата на това разрешение вече за делба се процедира изменението на плана. То среща яростната съпротива на живеещите в жк "Яворов".


Мотивите им...
От 1998 г. жк "Яворов" е включен в регистъра ДОКОМОМО - регистър на паметниците на модерната архитектура в световен мащаб. А това, че е включен в регистрите на световната модерна архитектура обаче, не го защитава законово, тъй като жилищният комплекс не е обявен за паметник на културата по българските закони. И формирайки 2006 г. един инициативен комитет жк "Яворов", местните хора започват процедура, правят постъпления за обявяване жилищният комплекс и за паметник на българската култура.

Обявен ли е или все още...?
Известно време процедурата се забави.
През лятото на 2008 г. Специализираният експертен съвет по опазване паметниците на културата към МК разгледа критерии за паметници на модерната архитектура. Защото до този момент в Закона за паметниците на културата не бяха включени паметници от епохата след Втората световна война. Първото, което прави НИПК, е да възложи на БАН да изработят критерии и за модерни паметници. И това лято заедно с критериите са одобрени и 6 обекта на архитектурата в България, които отговарят на тези критерии. Между тях първи е жк "Яворов". Докато жителите на "Яворов" обаче се опитват по всякакъв начин да запазят комплекса, собственикът на "Ропотамо" се опитва да изпревари включването и създаването и бърза да влезе в сила плана, който му позволява да строи 100-метрова сграда.
Отделно от това, междувременно влезе в сила и общият устройствен план, който даде зелена светлина на инвеститора, тъй като зоната бе обявена за многофункционална, тоест позволява и строежът на бизнес сгради. Сега обаче тече ново обсъждане, в което на района се връща единствено определението за жилищна зона.

Как ви се струва решението на СОС за въпросната делба, взето с гласовете на ГЕРБ и "Атака"?
Сделката, която се направи преди няколко дни от Столичния общински съвет, е по-скоро поредната услуга, която се прави на частника. Защото, ако имаше воля да защити интереса на целия жилищен комплекс и на общината, СОС щеше да забави нещата. Самото събаряне на сградата стана незаконосъобразно. Частниците го направиха без конструктивна експертиза, която да докаже, че сградата е опасна. А конструктивната експертиза доказа обратното. Въпреки тази конструктивна експертиза главният архитект даде съгласие за събаряне на "Ропотамо". Събарянето му също беше един вид престъпление, ако не по буквата на закона, по духа на закона. Защото те се опитаха и по този начин да предпоставят разрушаването на комплекса, без да имат към този момент влязло в сила изменение на плана, което да допуска строителството на новата сграда.

Добре, тогава чий интерес стои зад измъченото решение на СОС?
Тези хора имат, как да кажа, те са свързани лица с много структури, включително и с кмета са свързани. Кметът е имал общи фирми с тях - "Интербулпред", "Джиенби травъл". Той е прекратил участието си в тях и сега да не ги подкрепя, но явно някой има интерес в цялата работа. Но има и друго нещо - кметът е задължен в някаква степен на тези хора за издигането си, независимо дали го признава или не.

Мнението на архитектите
Според архитекти, занимаващи се с операция "Ропотамо", последното решение на градския парламент за делба между Столичната община и инвеститора е етап от дългата история на сделката с бившия ресторант. Мнението на архитектите е, че всичките, извършени до момента сделки, са в ущърб на софиянци и на кметството. В сделките са участвали лица от всякакъкв кръг, включително и общински съветници, като са използвани и несъвършенствата на законодателството. Последният пример за работа срещу софиянци е в решението на СОС от сесията на 29 януари.

Това е така, тъй като в него се третират отношения между двете страни, при вече влязъл в сила устройствен план. Парадоксалното, според архитектите е, че това става на базата на изготвена от лицензирана фирма пазарна оценка на имота, която обжалващите сделката граждански сдружения не приемат като достоверен източник на информация.
Те изтъкват пет недостатъка на въпросната оценка.
Според тях като цяло оценката е принципно неправилна, фактологически неточна, технически некоректна, вътрешно противоречива и преднамерено тенденциозна.
От цялата тази работа излиза, че софиянци са били ощетени с между 7 и 9 млн. лв. За фактологическа неточност най-яркият пример е, че в доклада за оценката на фирмата оценителите заявяват, че не са открили невярна информация. Само две страници по-нататък в доклада обаче се вижда, че не е спомената заповедта за промяна на устройствения план на района, което е факт.
Самата оценка съдържа в себе си достатъчно доказателства, за да може да бъде определена като вътрешнопротиворечива и нелогична. Това е така, защото делът на Столичната община заедно с финансовата оценка е сведен до възможния минимум, а делът на фирмата е увеличен. Става въпрос, че дяловете при финансовата оценка и тези при правото за строеж се разминават. Това ясно показва, че тази оценка е напасвана и явно манипулирана. Всичко това може да се докаже със средствата на елементарната математика, която се изучава до трети клас, твърдят архитектите.

вторник, 10 февруари 2009 г.

СОПК реши съдбата на паметниците на културата след Втората световна война

Във връзка с апетитите за местата на сладкарница "Фея" и ресторант "Ропотамо" в столичния жилищен комплекс "Яворов" (бивш "Ленин"), повече от 10 години се води борба за спасяване автентичността на комплекса.

Още през 1996 г. самият автор на комплекса - уважаваният проф. арх. Васил Вълчанов се обърна към тогавашните членове на българската секция на международната организация за документиране и консервиране памитниците на Модерното движение (ДОКОМОМО) с молба да се включи ж.к. "Яворов" в международния регистър на паметници на модерната архитектура. С това той се надяваше да окаже отпор на повишаващия се натиск спрямо самия него и намеренията за реконструкция на сладкарница "Феята" и ресторант "Ропотамо".

Карта на комплекса съгласно международните изисквания бе направена и обектът бе включен в международния регистър, за което българската група получи съответно потвърдително писмо от ръководството на международната организация през 1997 г.

Разбира се, този акт не спря попълзновенията за строителство в комплекса "Яворов".
Днес стърчи нелепо жалък остатък от опитите да се реконструира "Феята".
"Ропотамо" премина безславно в историята - след като бе изоставен до пълното му ограбване и саморазрушаване.
Кранове и багери изравниха остатъците със земята, за да отворят светла перспектива за строителство на небостъргач на същото място, гръмко назован "Ропотамо плаза" [http://sofiazanas.blogspot.com/2008/12/100.html].


Не успяха да спрат тези хунски апетити и множеството протести, подписки, петиции [http://209.85.129.132/search?q=cache:_oQZ14EguvcJ:www.parliament.bg/%3Fpage%3Dns%26lng%3Dbg%26nsid%3D5%26action%3Dshow%26Type%3DcmSteno%26SType%3Dshow%26gid%3D170%26id%3D344+%D0%91%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B0+%D0%A8%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0+-+%D0%AF%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2+-+%D0%B2.+%D0%94%D1%83%D0%BC%D0%B0&hl=bg&ct=clnk&cd=2&gl=bg], писма, актуални въпроси и всякакви други действия на жителите на ж.к. "Яворов", които за първи път в гражданската история на София се обединиха с толкова жар да защитават качествата на своя жилищен комплекс пред всевъзможни инстанции - от Районното кметство до Столична община и нейното подделение - Дирекцията за архитектура и градоустройство (ДАГ), Столичния общински съвет (СОС); от Министерство на културата до неговото подделение - Националния институт за паметници на културата (НИПК) - заради композиционната и архитектуранта ценност на обектите, уникалността на комплекса, на проектантския подход и на обществените сгради в него; Министерство на околната среда и водите и неговото подделение - Регионалната инспекция по околната среда и водите София - заради рядкото съчетание на апартаментни сгради, датски площадки и паркова среда и наличието на десетки редки дървесни видове. Безброй медии бяха сезирни по въпроса.


Тези организирани действия се консолидираха в безпрецедентен и неочакван ход - предложение за обявяване на ж.к. "Яворов" за паметник на културата в България - така, както вече бе признат в чужбина.

Институциите се втурнаха дружно да противостоят на тази идея, да доказват нейната безперспективност, да обясняват, че нямало критерии за оценка на паметници на културата от т.нар. Ново време (след Втората световна война).
Инициаторите, от своя страна обясниха, че щом като има международни критерии за оценка и класификация на произведения на архитектурата, градоустройството и ландшафтната архитектура с всеобща валидност, които се прилагат и за обектите от периода след Втората световна война, то би следвало тези критерии да се възприемат наготово и в България без да се преоткриват отдавна откритите неща.

В средта на 2007 г. Министерство на културата натовари НИПК да изработи критерии за оценка на паметници на културата от Новото време, съгласно решение на НСОПК от 2006 г. (Протокол № 2/24.10.2006) - чрез сътрудничество с Центъра по архитектурознание към БАН и други компетентни институции, НИПК тепърва да започне изработване на критерии, по които да се категоризират сгради от периода на модерната архитектура и да се параметрира охранителният режим на такива паметници. Едва след това Националният съвет за опазване на паметниците на културата да се произнася по предложенията за даване статут на паметници. .
НИПК, от своя страна, привлече представители на различни институции - Център по архитектурознание (ЦА) - БАН, Архитектурен факултет - УАСГ, Съюз на архитектите в България, ДОКОМОМО България, за да обсъдят компетентно въпросите на модерното архитектурно наследство.


Изготвянето на критериите се проточи до средата на 2008 г. и въпросът бе разгледан на заседание на Националния съвет за опазване паметниците на културата (НСОПК) - съвещателен орган към Министъра на културата на 12.07.2008 г.

Междувременно Международната организация ДОКОМОМО публикува още един материал за ж.к. "Яворов", съставен в София от представител на Инициативния комитет за Движение за опазване паметниците на културата в България, членове на ДОКОМОМО Интернешънъл и сътрудници на ЦА-БАН.

клик върху образите, за да се четe
[http://rlicc.asro.kuleuven.ac.be/rlicc/docomomo/Registers/2006%20Other%20Modernisms/Bulgaria.pdf] Той може да се прочете и на сайта на международните регистри
[http://www.docomomo-registers.org/].


Изготвянето на протокола от заседанието на НСОПК към МК на 12.07.2008 г., събирането на подписите и парафирането от министъра заеха времето до края на януари 2009 г.
Днес вече разполагаме с копие от този протокол, за да можем да се запознаем със становишето на НСОПК, което в някаква степен решава и съдбата на комплекса "Яворов".

клик върху образите, за да се четe
НСОПК приема предложенията на Работната група:
  • системата от критерии за оценка на единични и групови обекти от периода след Втората световна война;
  • за предложените обекти да се предприеме съответната процедура и бъде наложена превантивна защита по реда на чл. 10, ал. 3 от ЗУТ от компетентните административни органи;
    да се направят предложения за съответните промени в действащия Закон за паметници на културата и музеите (ЗПКМ) и в проекта за нов Закон за културното наследство, с които периодът след Втората световна война да се включи в частта за видове и категории обекти на недвижимото културно наследство, според принадлежността им към определен исторически период. Как чл. 10, ал. 3 от ЗУТ ще защити ж.к. "Яворов"?

Ето какво гласи той
[http://www.paragraf22.com/pravo/zakoni/zakoni-d/zak-pr/74310p1.html#Ч%20А%20С%20Т%20%20П%20Ъ%20Р%20В%20А]:

Чл. 10. (1) Изискванията към устройството на териториите се
определят с устройствени схеми и планове в съответствие с действащата нормативна
уредба.
(3) В територии и части от тях,
определени по реда на този закон, с устройствени схеми и планове може да се
установява режим на превантивна устройствена защита, с който се запазва
фактическото им ползване, без да се влошават техните качества.

Всичко това отправя нещата към Общия устройствен план на София.
Дали той ще може да защити комплекса в по-голяма степен, отколкото досега - остава да се коментира допълнително, но с голяма доза съмнение. Защитата по чл. 10 (3) от ЗУТ можеше да се постигне и без предложението на НИПК и решението на НСОПК след близо 2 години умуване.
Остава да се запитаме дали това не бе обичайното протакане в услуга на някого.

В новоприетия със Закон за устройството и застрояването на Столичната община (в сила от 28 януари 2007 г.). Общ устройствен план на София, в раздела “Система на културно-историческо наследство”, територията на ж.к. “Яворов се предвижда за защита “чрез режим на “територии с характерни селищни структури”, ”който се санкционира по реда на Закона за паметниците на културата и музеите”.
Е, тогава какво санкционира НСОПК - да се спазва Закона за паметници на културата и музеите. Голямо постижение, няма що.


Само седмица след като протоколът на НСОПК бе станал достъпен ,
Столичният общински съвет реши да продостави окончателно терена на бившия ресторант "Ропотамо" на "Интернешънъл кепитъл груп" АД за строителството на небостъргача "Ропотамо плаза".
Малко са онези, които отговарят убедено на въпроса има ли място този небостъргач в ж.к. "Яворов" - обикновено това са заинтересовани от сделката[http://www.duma.bg/2009/0209/090209/index.html]

Но нека разгледаме и системата от критерии, за чието изкристализиране и обнародване бе необхидом почти 2-годишен период.

В регистрационната карта на ДОКОМОМО Интернешънъл и указанията за нейното попълване са изброени подробно критериите за оценка, а регистрацията се осъществява след рецензиране от международен комитет от експерти? Всички материали, свързани с регистрационната дейност на ДОКОМОМО Интернешънъл на английски език (пълна и кратка регистрационна карта, инструкция за попълване, типология на регистрираните обекти) могат да бъдат намерени на страницата на международната организация в интернет.

Регистрационните карти на ДОКОМОМО могат да служат за пример на специализираните институции в България, поддържащи националния регистър с паметници на културата. Именно по тези критерии в други държави са регистрирани стотици паметници на културата след Втората световна война; има дори такива, включени в листата на световното наследство на ЮНЕСКО, като гр. Бразилия, например – проектиран през 1957 г. За сведение, ж.к. “Яворов” е проектиран през 1956-57 г.). Регистрационната карта на ж.к. “Яворов”, изпратена в ДОКОМОМО Интернешънъл, е била предоставена на Г-н минитъра на културата и освен това е публикувана в превод в специализирания архитектурен печат (http://www.stroitelstvo.bg/ - 13.05.2006).

Проверките на ДОКОМОМО Интернешънъл за модерност на обектите, които са достойни да бъдат включени в международния регистър, се осъществяват въз основа на критерии за иновация, техническа, социална и естетическа стойност, както следва:
4.1. - 4.2. - 4.3. Intrinsic value (същинска стойност);
4.1. Technical evaluation (техническа оценка);
4.2. Social evaluation (социална оценка);
4.3. Aesthetic evaluation (естетическа оценка);
4.4. – 4.5. Comparative significance (сравнителна значимост);
4.4. Canonic Status (question of model) каноничен статус (представлява ли обектът модел, който се следва);
4.5. Reference Value (question of precedent) (съотнасяне с предходни образци - прецеденти).


В чл. 17 на действащата Наредба № 5 на МК за обявяване на недвижими паметници на културата са дадени едни и “утвърдени” критерии за всички периоди и видове недвижими паметници на културата [17(2)], а именно:
1. автентичност и степен на съхраненост;
2. научна и художествена стойност;
3. взаимодействие със средата;
4. взаимодействие с обществото.


Критериите, които предлага работната група, формирана от НИПК, са следните:
- научна стойност;
- автентичност и степен на съхраненост;
- естетическа стойност;
- взаимодействие с обществото.
Намирате ли нещо качествено ново ?
Но за изработването на тези добре известни критерии бяха необходими близо 12 месеца.

Прокрадват се съмнения, че протакането е само в интерес на инвеститори с апетити за строеж на небостъргачи и закупуване на терени за строеж в една среда с вече изградена инфраструктура... Във всеки случай това протакане нито е от интерес за гражданите на комплекса, нито за града ни, нито за историята ни.

Повече - в следващия материал.