понеделник, 9 май 2011 г.

Архитектурни фрагменти от стара София

статия на д-р арх. Любинка Стилова
в сп. Архитектура, 1998, № 4, с. 15-19.Софийските минерални бани

статия на
д-р арх. Любинка Стоилова и ст.н.с. арх. Петър Йокимов,
С., Архитектура, 1998, No. 6, с. 26-30.


Глобалният град: Ню Йорк, Лондон, Токио

Изследователски център по социални науки
проект „Градски изследвания:
интердисциплинарни изследвания за млади учени


Има удоволствието да ви покани на
публична лекция и представяне на книга
на Саския Сасен
12 май, 16:00-20:00 часа,
Нова конферентна зала на СУ „Св. Климент Охридски”

16:00 часа – лекция на тема
Global City and the National State
(английски език, без превод)

18:00 часа – представяне на книгата
Глобалният град: Ню Йорк, Лондон, Токио
(ИК КХ – Критика и хуманизъм)

Предговорът на книгата е достъпен на сайта на издателството:
http://bsph.org/index.php?view=publishers&show=publications&level_0=books&mid=5&level_1=27


Саския Сасен
социолог, постигнала световна известност
с изследванията си върху глобализацията и трудовата миграция.
Професор по социология в Колумбийския Университет, Ню Йорк
гост-професор по политическа икономия в London School of Economics.

Книгата на Саския Сасен
Глобалният град: Ню Йорк, Лондон, Токио
диагностицира появата
на нов тип пространствена единица – глобалният град –
и с това променя не само визията за модерните градове,
но и разбирането на глобализацията.
Анализирана обичайно през призмата
на трансграничната циркулация на производство,
ресурси и блага, глобализацията стимулира не само мобилността,
но едновременно с това и концентрацията.

В привидно детериториализираната мрежа
на потоци и трансакции на съвременната глобална ситуация
глобалните градове се открояват като един вид командни постове.
Те съсредоточават ръководните функции на траснационалните корпорации, високоспециализирано експертно знание,
борси за търговия с капитали и с иновативни финансови инструменти.
Същевременно на ниските равнища
на инфраструктурата на глобалния град
се наблюдава разрастване на нископлатения и нерегулиран труд,
както и нови форми на изострено социално неравенство.

„Глобалният град” е комплексно социално и икономическо изследване,
което проследява постиндустриалното преустройство на икономиката,
но и запазването на стари форми на производство,
възникването на нови финансови дейности,
но и на нови финансови кризи,
появата на нова професионална класа, но и на нови малцинства,
нарастващите инвестиции, приходи и заплати,
но и стопяващите се надници на непрестижния труд.

Книгата откроява системните връзки между промените в икономиката,
в трудовата заетост и в миграцията
и тяхното изражение в променената география на глобалните градове.

неделя, 8 май 2011 г.

Микроистория, Практическо минало, Родов пол

Българска асоциация на университетските жени - БАУЖ
Има удоволствието да покани
интересуващите се от история на жените и проблемите на пола
на семинара на проф. Кристи Ришой
American Women's Autobiography and the Construction of Gender,
в Конферентната зала на Софийския университет
9-ти май - понеделник, 15:00 часа

Така стартира семинарната програма
Микроистория, Практическо минало, Родов пол
от проекта „Кризи на националната идентичност:
Ресурсите на микроисторията като изследователска,
етическа и гражданска парадигма. Изследване на случаи
”.


Кристи Ришой е
д-р по американистика на Мичиганския държавен университет,
професор по английска и американска литераура
в Обществения колеж Мот, Флинт, Мичиган (САЩ),
гост-професор в Мичиганския държавен университет
и в Източния Мичигански университет.
Автор е на нашумялата книга
From Girl to Woman: American Women' s Coming of Age Narratives
(New York: State University of Nеw York Press, 2003),
на множество статии в областта на американската литература
и изследванията на родовия пол и съ-автор на
American Dream: A Longman Topics Reader (Longman, 2008).

вторник, 3 май 2011 г.

АНГЕЛИ-ДОНОСНИЦИ

първа лекция от серията
"Български учени в чужбина"

проф. д-р Георги Минчев,
Университет Лодз, Полша

3 май - вторник, 18:00 часа
Нова конферентна зала на СУ

По време на богослужението
границата между земно и небесно изтънява
и ангели слизат в храма, за да наблюдават,
а след литургия да представят на Христос
подробни „списъци” със сведения
за прилежанието на молещите се.

Как можем да разберем и тълкуваме
това ангелическо «доносничество» днес?

Какъв отговор се предлага на най-важните
за традиционните религиозни общности екзистенциални въпроси:
за греха, изкуплението и спасението?
Как изглежда той от съвременна гледна точка?