Архитектурни фрагменти от стара София

предлагаме няколко статии за културното наследство на София, базирани предимно на издирвания в архивите

Стоилова, Л. “Архитектурни фрагменти от стара София”. – Архитектура, 1998, № 4, 15-19.
http://sofiazanas.blogspot.com/2011/05/26-1630.html

Л. Стоилова, П. Йокимов,
"Софийските минерални бани".
С., Архитектура, 1998, No. 6, 26-30.
http://sofiazanas.blogspot.com/2011/05/blog-post_2646.html

Л. Стоилова, “Koй е Амадей, авторът на плана на София от 1881 г., Aрхитектура, 1999, No.6, 38-39.
http://sofiazanas.blogspot.com/2011/02/blog-post.html