четвъртък, 16 декември 2010 г.

Благотворителен концерт в Националния археологически институт с музей

Ръководството на Националния археологически институт с музей, БАН
най-учтиво Ви кани
на 18 декември (събота) 2010 г. от 13.00 часа
в Централната зала на музея (пл. "Атанас Буров, вход откъм Президентството)
на благотворителен концерт
на камерна вокална формация "ЕЛИЦИ"
към Националната гимназия
за древни езици и култура "Константин Кирил Философ".

Приходите от концерта
ще бъдат дарени на деца с неравностойно положение.

вторник, 14 декември 2010 г.

Bohuslav Fuchs - Architekt der Tschechischen Avantgarde / Бохуслав Фухс - архитект на чешкия авангард

Галерията в партера на офис сградата на австрийската осигурителна компания
Vienna Insurance Group - 'Architektur im Ringturm',
откри на 7.12.2010 г. поредната архитектурна изложба,
посветена на чешкия архитект Бохускав Фухс.
Галерията ще бъде отворена за
изкушените от архитектурата на авангардa
между двете световни войни
от 09.12.2010 до 18.03.2011 г.
Куратор на изложбата e отново Адолф Щилер,
който през 2007 г. откри в Ringturm Gallerie
изложбата "Архитектурни фрагменти: България / Architektonische Fragmente: Bulgarien".

Повече информация на:
http://20c-arch-bg.blogspot.com/2010/12/bohuslav-fuchs-architekt-der.html

вторник, 23 ноември 2010 г.

За устойчиво проектиран свят

МЕЖДУНАРОДЕН СЪЮЗ НА АРХИТЕКТИТЕ
Декларация от Копенхаген - 7.12.2009 г.


УСТОЙЧИВО ПРОЕКТИРАНЕ
МСА се посвещава на превръщането на този свят в устойчиво проектиран.

Декларацията на независимостта за устойчиво бъдеще на Световния конгрес на МСА през юни 1993 г. и Декларацията за устойчивост и културно разнообразие, приета на Световния конгрес на МСА през юни 2008 г., подчертават следните факти:

Архитектурните и строителните индустрии и процесите, които създават, променят и премахват изградените структури и цялостното поддържане на тези съоръжения представляват половината от нашата възможност да разрешим днешните предизвикателства на климата.

През 1980-те години интересът към средата се фокусираше върху енергийни и технически решения. Днес ние знаем, че само технологията не може да разреши нашите проблеми; ние трябва да им се отдадем холистично за да постигнем както устойчивост, така и високо качество на живот за всички.

Цели на МСА
МСА се посвещава на намаляването или ревизирането на негативните влияния на искуствено изградената среда върху глобалния климат. Тук, на Конференцията на ООН за климатичните изменения в Копенхаген, МСА поставя началото на своята стратегия за Устойчиво проектиране, която ще доведе до приемането на практически програми на Световния конгрес на МСА и Генералната Асамблея в Токио през 2011 г.

МСА ще работи за:
Да се ускори убеждението и практическото знание сред архитектите, инженерите, клиентите, инвеститорите, предприемачите, законовите инстанции и широките обществени кръгове за това как проектирането на сгради, градоустройството и регионалното планиране се отразяват на влиянието на обществото върху средата и как могат да допринесат за устойчивото развитие и възстановяване.

Да служи на целите на Развитието на Хилядолетието и да възприема мъдростта на миналото за подобряване качеството на живот за всички общности чрез устойчиво развитие като остава отворен за нови идеи.

Да формулира, в сътрудничество с други заинтересовани страни, глобални насоки с ясни цели, критерии и методи за постигане на устойчива архитектура и изкуствено изградена среда.

Да утвърждава устойчивото проектиране като универсална архитектурна концепция, чрез повишаване на знанието, стратегиите и методите в условията на различен климатичен, политически, социален и културен котекст.

Да изисква повече и по-добро образование и обучение в областта на устойчивото проектиране в рамките на съществуващите програми за академична и професионална квалификация, и в съответствие с хартата на ЮНЕСКО-МСА за архитектурното образование.

УСТОЙЧИВО ПРОЕКТИРАНЕ
Архитектурата трябва да си служи с холистични, интегративни методи от най-дребния мащаб до този на града и регионалното планиране, като никога не забравя, че сградите, ландшафтите, природната среда и инфраструктурите са съществените елементи в непрекъснатото създаване на едно устойчиво бъдеще. Грижливото и внимателно/подробно проектиране на формите, геометрията и пространствените стратегии, обвързани с подходящите материали, оборудване и разпределение на функциите, могат да намалят употребата на ресурси, емисиите на вредни газове и цялостните вредни влияния върхи средата от 50% до 80%.


УСТОЙЧИВОСТ В ПРОЕКТИРАНЕТО: Стратегия
Устойчивостта в проектирането започва с най-ранните етапи на проекта и изисква отговорно обвързване на всички участници в процеса: клиенти, проектиращи архитекти, инженери, административни власти, предприемачи, собственици, ползватели и общността.

Устойчивото проектиране включва всички аспекти на строителството и бъдещата експлоатация, основани на анализа и управлението на пълния жизнен цикъл.

Устойчивото проектиране оптимизира ефективността чрез проекта. Възстановяемите енергии, високо ефективните и благоприятните за средата технологии се интегрират в най-голяма практическа степен в концепцията на проекта.

Устойчивото проектиране признава, че всички архитектурни и устройствени проекти са част от една комплексна интерактивна система, свързана с тяхното по-широко природно обкръжение, и отразяват наследството, културата и социалните ценности на делничния живот на обществото.

Устойчивото проектиране търси здравословни материали за здравословни сгради, почтително екологично и социално използване на земята/терените, и естетическа чувствителност, която вдъхновява, утвърждава и облагородява.

Устойчивото проектиране има за цел да намали значително въглеродните емисии, опасните материали и технологии и всички други вредни човешки влияния на изкуствено създадената среда върху природното обкръжение.

Устойчивото проектиране се наема да подобри качеството на живот, да утвърди справедливостта както локално, така и глобално, да повиши икономическото благосъстояние, и да осигури възможности за ангажиране на обществото и неговото духовно израстване.

Устойчивото проектиране признава локалната и планетарната взаимозависимости на всички хора. То съзнава, че градското население зависи от интегрираната, взаимообвързана и устоийчива селско-градска система за поддържане на неговите живото-поддържащи сстеми (чисти вода и въздух, храна, подслон, работа, образование, здраве, културни развлечения и др.под.).

Устойчивото проектиране утвърждава изявлението на ЮНЕСКО, че културното разнообразие, като източник на обмен, новаторство и творчество, е също толкова необходимо за човечеството, колкото биоразнообразието за природата.


Устойчиво проектиране: Приложение
ИК на МСА разшири правомощията на Работната програма "Архитектурата за едно устойчиво бъдеще" чрез формирането на международен проектен екип, който да разработи практически методи за приложение на Стратегията за Устойчиво Проектиране.
МСА взаимодейства директно с всичките 124 свои страни-членки за да развие специфични национални планове за приложение на Стратегията за Устойчиво Проектиране.
След това Мисията на Устойчивото Проектиране ще бъде оповестена на Световния конгрес на МСА в Токио през 2011 г., и предоставена за формално приемане на Генералната Асамблея на МСА през 2011 г.

Louise Cox AM, UIA President
Луиз Кокс, Президент на МСА

повече на :
http://20c-arch-bg.blogspot.com/2010/11/world-sustainable-by-design.html
more info http://www.uia-architectes.org/

http://bularch.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=137%3A20-ace&catid=50%3A2010-09-16-07-23-38&Itemid=76&lang=bg
http://bularch.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=133%3A2010-11-26-12-51-57&catid=50%3A2010-09-16-07-23-38&Itemid=76&lang=bg

петък, 19 ноември 2010 г.

Между ЮНЕСКО и плевнята


Арх. Добринка Петкова
разпространи сред членовете на Българския национален комитет на ИКОМОС
статията на Мартин Карбовски за случващото се в Несебър
с призив да вземем отношение.
Точно ние - членовете на Икомос трябваше да изразим мнението си
за една съсипваща се културна ценност от световно значение.
Много отдавна.
Но не го направихме.

Както не го правим за отиващия си комплекс на Захарна фабрика,
и за изтърбушената къща на Фингов на ул. "Шипка" 38,
нито за съсипаните сгради на минералните бани
в Овча купел, в Горна баня, в Банкя - всички в София.
А колко други паметници на културата вече са само спомен.

Права сте, колега Петрова,
не може да стоим безразлични.
Можем поне да прочетем статията на Мартин Карбовски във вестник Стандарт
http://paper.standartnews.com/bg/article.php?article=347813.

Андрешковците на Карбовски много добре са знаели, че пристъпват закона.
И все пак, зад пристройките и надстройките в Несебър стоят не само техните собственици, а и онези, които са им позволявали да строят в световната забележителност.
Двете страни си поделят уродливото отношение към културната памет, не без прякото участие и на архитекти.

Но и да наблюдаваш безучастно как се съсипва, заедно с една културна ценност, престижът на България и българите, едва ли е особено почтено.

Да не говорим за подготовката на кандидатурите на София, Пловдив и редица от тракийските забележителности у нас за номиниране в списъка на световното наследство.
Чрез тези номинации се очаква нов тласък в развитието на културния туризъм, а оттам - на икономиката, което би имало значение за всеки българин.
Но дали тези номинации ще имат шанс след събитията в Несебър?

http://www.standartnews.com/comments/details/id/807/%D0%A0%E2%80%9D%D0%A0%C2%B0-%D0%A0%C2%B1%D0%A1%D1%93%D0%A1%E2%80%9A%D0%A0%D0%85%D0%A0%C2%B5%D0%A0%D1%98-%D0%A0%C2%AE%D0%A0%D1%9C%D0%A0%E2%80%A2%D0%A0%D0%8E%D0%A0%D1%99%D0%A0%D1%9B,-%D0%A0%D1%97%D0%A

25.07 00:38 - Вадят Несебър от списъка на ЮНЕСКО
http://slivenplus.blog.bg/novini/2010/07/25/vadiat-nesebyr-ot-spisyka-na-iunesko.581648
http://www.visitnessebar.org/
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B1%D1%8A%D1%80http://www.ancient-nessebar.com/html/main_bg.php?menu=

http://www.oldnessebar.hit.bg/bg/Source/Vhodscreen.html

За нова култура на архитектурата и енергията

Архитектите и слънчевата индустрия
работят за специфичната и реалистична защита на климата.

Ерфурт, 11 ноември 2010:
Три седмици преди конференцията на ООН за климатичните изменения в Cancún
SOLAR-конференцията на Bauhaus доказа,
че предизвикателствата около защитата на климата
могат да бъдат разрешени на международно ниво.
Повече от 350 експерти от 10 страни дискутираха различните аспекти на устойчивите сгради и предствиха специфични решения и задълбочени концепции.

Градостроители, ландшафтни архитекти, архитекти на сгради, строителни инженери, техници, предприемачи, проектанти, дизайнери, ползватели и архитектурни теоретици
от различни научни и икономически институции
могат да научат много от този мултидисциплинарен форум.

Eфективни технологии, продукти и концепции за сгради,
адаптирани към климатичните изисквания и с икономична експлоатация, има.
Единствено липсва тяхната широка употреба.

Ето защо, една от специалните грижи на SOLAR-конференцията на Bauhaus
бе подкрепата на новите проектанти да развиват и прилагат слънчевата архитектура
по новаторски начин.
Защото само ако се развие архитектурна естетика,
съотносима с изискванията за енергийна ефективност
в дългосрочен план ще бъде възможно за технологиите да намерят
нужния прием у градостроителите, проектантите,
дизайнерите и ползвателите на сградите.

Фактът, че конструктивни и новаторски решения съществуват
по почти всички въпроси, свързани с устойчивите сгради,
бе също подчертан от докладчиците
на 3-тата SOLAR-конференция на Bauhaus в Ерфурт:
както за планирането и проектирането, за строителното инженерство, градоустройственото развитие, ландшафтния дизайн,
така и за енергоснабдяването и/енергийните мрежи.
В допълнение към финансирането, устойчивата сграда изисква
и воля да се напуснат конвенционалните идеи и подходи.

Наградата на Bauhaus.SOLAR отива в Мюнстер:
Победителят, награден за първи път с 8,000.00 EUR е
проектът за 'POWER.plant' (завод за производство на енергия)
на Pascal Maas от Факултета по архитектура в Мюнстер.
Това е едно образцово представяне на приложението
на новаторски технологии във фасадата на сградата
и употребата на micro-algae култури
в областта на слънчевата архитектура.

повече вижте на
http://20c-arch-bg.blogspot.com/2010/11/for-new-culture-of-architecture-and.html

неделя, 7 ноември 2010 г.

Напусна ни Милка Близнакова


Проф. д-р арх. Милка Близнакова
почина на 4.11.2010 в Блексбърг, Виржиния, САЩ

Родена във Варна, 20.09.1927.
Завършва архитектура в ИСИ София през 1951 г.

Практикува като архитект във Варна (1951-1959), в Париж, Франция (1959-1961) и в Ню Йорк, САЩ (1961-1972).
Получава докторска степен в Колумбийския университет, Ню Йорк (1971).

Преподава в Университета в Тексас (1972-1974) и във Вирджинийския технологичен институт и щатски университет (1974-1998).
Носител на наградата Parthena (1994), Стипендиите Fulbright Hays Fellowship (1983, 1991), международния грант за изследвания и обмен (1984, 1993), националната награда National Endowment for the Arts grant (1973-74), и стипендиант на Центъра Wilson към института Smithsonian (1988).
Съосновател на Института за модерна руска култура (1972).

Член на редакционния съвет на бюлетина на IAWA - IAWA Newsletter, на списанието CENTROPA, на редица издания за архитектурата на Русия и Източна Европа.

Основател и пръв председател на Надзорния съвет на Международния архив на жените в архитектурата (IAWA, 1985-1993), и негов пoчетен председател (1993-2010).

Милка Близнакова има многобройни публикации, основно фокусирани върху европейския авангард, архитектурата на Модерното движение на ХХ в. и приноса на жените за създаване на жизнената среда.
През 1998 г. IAWA учредява годишна награда на името на Милка Близнакова.

Винаги оптимистично настроена, безрезервно вярваща в силата на творчеството, в науката, и в тържеството на неограничените възможности в своята втора родина - Америка,
Милка има огромен принос за натрупването на колекциите от оригинални чертежи, изследвания, статии и други материали, от жени и за жените в архитектурата.

До последния момент тя не се предаде и не спря да работи за своята рожба "Архивата" (както сама я наричаше).
Броят на фондовете днес надминава 500.
Между тях има материали и на доста български архитектки (по азбучен ред на имената) - Александрина Гетова, Ана Люля Праун, Анета Булант-Каменова, Веселина Троева, Дина Станчева, Добрина Желева-Мартинс Виана, Елка Рибарова, Жана Пенчева-Вълчанова, Искра Петрова, Красимира Чонева, Лилия Граматикова, Любинка Стоилова, Мария Пеева, Надежда Будевска-Салчева, Надя Стаматова, Радка Павлова, Светлана Керемидарска, Снежа Даскалова, Снежaна Христова, Соня Микулиник, Татяна Глебова, Фани Данаджиева Ханзен, Цветана Нинова, и др.

Милка - така я знаеха студентите и колегите й, приятелите и познатите в различни краища на света. Така я научаваха и непознатите по номера на автомобила й, който носеше нейното име.
Всяка година изписваше саморъчно по около 500 поздравителни коледни картички, въпреки напредващата пареза на очния нерв и "умората от годинките".

Беше рядко съчетание от твърдост, смелост и упоритост до безразсъдство, идейна непреклонност, професионална взискателност и всеотдайност, тънък познавателен усет към всяко изкуство, колегиална радушност, приятелска щедрост, детско своенравие, остро чувство за справедливост, безкомпромисна критичност към мързеливите и сантиментално снизхождение към ощетените.

Милата Милка - една вселена угасна !
(ЛС & ПЙ)

Милка Близнакова с Надежда Будевска-Салчева, септември 2008 г.


На 4 декември 2010 г. - събота от 10:00 до 12:00 часа в клуба на Техническия институт и Щатски университет в Блексбърг, Виржиния ще се състои възпоминание за проф. Милка Близнакова.
Ще се съберат нейни колеги, приятели и роднини и всеки ще разкаже своя спомен за нея.Приятелите й музиканти, които често свиреха на рояла в дома й при ежегодните домашни концерти, които Милка организираше, ще свирят в нейна памет.


http://www.collegiatetimes.com/stories/14691/women-in-architecture-honored

неделя, 31 октомври 2010 г.

Представяне на том 5 от поредицата "Сердика - Средец - София"

Представянето на
юбилейния сборник
на ОП "Стара София" със СИМ
Културно-историческо наследство на София:
проблеми и перспективи

издаден по случай 80 години oбщинска музейна дейност,
от
Столична община, ОП "Стара София" със СИМ и
издателска къща ИТУС 98 ЕООД, 2010

е на 1 ноември 2010 г. - 15:00 часа
в сградата на Общинската минерална баня
на пл. "Бански" в София.

За съдържанието на сборника ще говори
проф. д-р Михаил Неделчев.

Ето и информация за самото събитие
http://opss-conference.blogspot.com/2010/11/5-o.html

четвъртък, 21 октомври 2010 г.

Премия за култура за проф. Джорджо ди Дженова / A premium for culture goes to Giorgio Di Genova

Проф. Джорджо ди Дженова / Giorgio Di Genova бе удостоен с премията за култура ARTECOM-onlus (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale) / АРТЕКОМ –
Организация с нестопанска цел за обществена полза, за 2010 година.

Премията е високо престижна и се присъжда обичайно на две години на личности от средите на културата и изкуството, които имат особен принос за обогатяването и остойностяването на съвременната култура и културното наследство.

Проф. Ди Дженова е удостоен с високата премия за своите публикации за модерно и съвременно изкуство, сред които многотомната История на италианското изкуство на ХХ век по поколения, за организирането на многобройни изложби и подготвянето на каталози, за влиятелни си критически статии.
В България проф. Ди Дженова е познат с приноса си в представянето на футуриста от
български произход Николай Дюлгеров, в Рим, Торино и София, и статията в изданието по проекта.
И. Г.
На снимката: проф. Ди Дженова пред изложбата за Николай Дюлгеров

* Николай Дюлгеров - Множествената художествена идентичност (Nicolay Diulgheroff / L’Identità Artistica Multiforme). С. 2008. 108 страници. Ирина Генова (съст.). Автори на статиите: Джорджо Ди Дженова, Ирина Генова.

вторник, 28 септември 2010 г.

100 години минерална баня Банкя

100th Anniversary Mineral Baths in BankyaНа 27 септември 2010 г.,
в парк "Кестените" пред Минералната баня в Банкя
бе открита юбилейната изложба,
посветена на 100-годишнината от
завършването на строежа на сградата на Минералната баня в Банкя.
On the 27th of September 2010,
the jubilee exhibition dedicated to the 100th anniversary
of the construction completion of the building of the Mineral Baths in Bankya
was inaugurated in the Park “Kestenite” before the Mineral Baths in Bankya.http://www.sofia.bg/pressecentre/press.asp?open=10&sub_open=49671&nxt=0

Церемонията бе открита
от Заместник кмета по културата
на Район "Банкя" към Столичната община -
Господин Пламен Симеонов.
Кметът на Район "Банкя" - Господин Рангел Марков,
направи кратък преглед за историята и значението
на Минералната баня за курорта Банкя.
The ceremony was started
by the Vice Mayor of culture at the Bankya District to the Sofia Municipality -
Mr. Plamen Simeonov.
The Bankya District Mayor - Mr. Rangel Markov,
 • reviewed in brief the history of the Mineral Baths
  and their significance for the development of Bankya as a resort site.


  В своето изказване
  Столичният кмет - Госпожа Йорданка Фандъкова,
  съобщи, че поетият предизборен ангажимент
  да се положат грижи за собствеността на сградата на банята е изпълнен.
  In her statement the Sofia Mayor – Mrs. Jordanka Fandakova,
  informed that her pre-elections promise has been kept.

  През 2010 г.
  собствеността - от публична държавна е преобразувана в публична общинска.
  С този акт Столичната община поема отговорността по стопанисването,
  възстановяването в автентичния й вид,
  и съживяването на сградата на минералната баня в Банкя.
  In 2010 the ownership of the Mineral Baths
  has been transformed from public state property into public municipal property.
  The Sofia Municipality has assumed by this act the responsibility
  for management of the building of the Mineral Baths in Bankya,
  for restoration of its authentic state and revitalization of its function.

  Общината е предвидила 60 000 лв. за идеен проект за реставрацията на сградата на банята като важна културна ценност.
  The Sofia Municipality has provided 60,000 BGN Leva for a preliminary project for the
  restoration of the building of the Mineral Baths as a cultural site of high significance.  Така Столичният кмет изрази силната надежда на жителите на Район "Банкя",
  че курортът ще бъде събуден за нов живот.
  In this way the Sofia Mayor expressed the strong hope of the Bankya District citizens
  that the resort would be revived for a new life.

  На откриването присъстваха
  Председателят на Съюза на архитектите в България - арх. Георги Бакалов,
  и Главният архитект на Район "Банкя" - арх. Петър Стрясков.
  The Chairman of the Union of Architects in Bulgaria - M.Arch. Georgi Bakalov,
  and the District Chief Architect - M.Arch. Petar Striaskov,joined the inauguration of the exhibition.
  Изложбата е част от юбилейните тържества
  по случай 100-годишнината на минералната баня в Банкя
  под патронажа на Столичния кмет
  Йорданка Фандъкова.
  The exhibition is a part of the jubilee celebrations
  on the occasion of the 100th anniversary of the Mineral Baths in Bankya
  under the auspices of the Sofia Mayor Jordanka Fandakova.


  Съорганизатори на юбилейните тържества са :
 • Инициативна група "100 години минерална баня Банкя" -
  арх. Павлина Коева-Рачева - RIBA, RIAS, ARB, САБ.
 • Район "Банкя" към Столичната община -
  Рангел Марков - кмет,
  Пламен Симеонов - зам. кмет по културата,
 • Общинско предприятие "Стара София със Софийски исторически музей -
  инж. Борис Чилев - директор;
 • Съюз на Архитектите в България.
Co-organizers of the jubilee events are, as follows:
 • Initiative group “100th Anniversary Mineral Baths in Bankya” -
  M.Arch. Pavlna Koeva-Ratcheva, RIBA, RIAS, ARB, UAB.
 • Bankya District to the Sofia Municipality -
  Rangel Markov – District Mayor,
  Plamen Simeonov – Vice District Mayor of Culture;
 • Old Sofia Municipal Enterprise with Historical Museum of Sofia -
  MSc. Eng. Boris Chilev – Director;
 • Union of Architects in Bulgaria.
Изложбата се осъществява с финансовата подкрепа
на Столичната програма "Култура".
В съдържателен план тя е построена на шест теми :
Курортът,
Архитектът,
Сградата,
Строителят,
Интериорите,
Състояние и перспективи.

The exhibition is elaborated with the financial supportof the Sofia Municipality Programme “Culture”.
The content is structured in the following six topics:
The Resort,The Architect,
The Building,
The Supervisor,
The Interiors,
State and Perspectives.


Материалите запознават подробно с творчеството на
арх. Карл Хохедер в Мюнхен.
Сравняват се сградата на банята в Банкя (1906-1910) с баните,
проектирани също от Карл Хохедер -
в Мюнхен (1897-1901) и в Сибиу (1904).
The materials inform in details about the creativity of architect Carl Hocheder in Munich.
The building of the Mineral Baths in Bankya (1906-1910) is compared with the baths
designed by the same architect in Munich (1897-1901) and in Sibiu (1904).


Представена е и работата на строителя - арх. Никола Нешов,
по чиито проекти са изградени съоръженията
около минералния извор в Меричлери (1907),
малката баня в Банкя (1907) и банята във Вършец (1907-1910).
Works by the supervisor – architect Nikola Neshov, are also performed, such asthe installations around the hot spring in Merychlery (1907), the small baths in Bankya (1907)
and the Mineral Baths in Varshetz (1907-1910).

Носещата ефирна метална конструкция по проект на арх. Майя Бужашка
обгражда фонтана на площадката пред минералната баня.
The light metal structure designed by M.Arch. Maya Buzhashkasurrounds the pool with a fountain in front of the building of the Mineral Baths.
Проектът "100 години минерална баня Банкя",
финансиран от Столичната програма "Култура",
се изпълнява от арх. Майя Бужашка - "Бу Арт консепт".
The project “100th Anniversary Mineral Baths in Bankya”
is elaborated by M.Architect Maya Buzhashka as representative of the firm “BuArt Concept”,
and supported financially by the Sofia Municipality Programme “Culture”.

Концепцията за изложбата е на д-р арх. Любинка Стоилова - главен експерт в ОП "Стара София" със СИМ.
The concept of the exposition is by MArch.Ph.D. Ljubinka Stoilova –
Chief expert at the Old Sofia Municipal Enterprise with Historical Museum of Sofia.


Текстовете и илюстрациите към тях са дело на:
д-р Дитер Клайн от Мюнхен, проф. д-р арх. Анка Братулеану от Букурещ,
ст.н.с. арх. Петър Йокимов, ланд. инж. Иванна Стоянова, д-р арх. Любинка Стоилова.
The texts and accompanying illustrations are prepared by
Ph.D. Dieter Klein from Munich, Prof. Ph.D. M.Arch. Anca Bratuleanu from Bucharest,
Sen.Res. M.Arch. Petar Iokimov, M.Sc.Landscape Engineer Ivanna Stoyanova, Ph.D.M.Arch. Ljubinka Stoilova.


Архивните снимки от фондовете на Софийския исторически музей са подбрани от
Георги Коцев - главен експерт,
и обработени от Танче Петрова - фотограф,
в ОП "Стара София" със Софийски исторически музей (СИМ).
Скици и чертежи са изработени от арх. Галина Иванчева -
главен експерт в ОП "Стара София" със СИМ.
The old photos from the archives of the Historical Museum of Sofia
are selected by Georgi Kotsev – Chief expert,
and developed by Tanche Petrova - photographer,
both employees at the Old Sofia Municipal Enterprise with Historical Museum of Sofia.

Архивните документи от фондовете на Централния държавен архив са
издирени със съдействието на консултантите в изложбата
Лилия Цветкова - главен експерт, и
Огнян Пунев - главен експерт,
от Централен държавен архив, Държавна агенция "Архиви".
The original documents from the stocks of the Central State Archive
are investigated in co-operation with the consultants of the exhibition
Lilya Tzvetkova and Ognian Punev, both Chief experts
at the Central State Archive to the Archives State Agency.


Дизайнът на таблата, постера и дипляната е осъществен от арх. Майя Бужашка и Мартин Русев.
The panels, the poster and flyer are designed by M.Arch. Maya Buzhashka and Martin Russev.

Част от авторите на изложбата - арх. Майя Бужашка,
A part of the authors of the exhibition – M.Arch. Maya Buzhashka,
арх. Петър Йокимов / M.Arch. Petar Iokimov,
арх. Любинка Стоилова /M.Arch. Ljubinka Stoilova ,
арх. Галина Иванчева /M.Arch. Galina Ivancheva .


Публиката / The public


Дипляната към изложбата
The flyer to the exhibition

На 28 октомври 2010 г.
в Централния дом на архитекта в София
ще се проведе семинар на тема
Природни и културни ресурси за развитието на банеоложкия курорт Банкя
сателитна проява към юбилейните тържества по случай 45-годишнината на САБ в София
и спътстващата ги международна работна среща на Съвета на архитектите в Европа
на тема "Aрхитектура и качество на живот" (25-26.10.2010).
On October 28th, 2010 at the Home of the Union of Architects in Bulgaria
there will be a seminar on the topic
"Natural and Cultural Resources for the Development of the Balneology Resort Bankya",as a satellite event to the jubilee celebrations on the occasion of the 45th anniversary
of the Union of Architects in Bulgaria and the accompanying international workshop of the
Architects Council of Europe on the topic “Architecture and Quality of Life” (25-26.10.2010).

петък, 27 август 2010 г.

In Memoriam

Напусна ни Марчелла Щерн
Marcella Stern passed away …
(*Wiener Neustadt, 12.11.1934 - †Wien, 22.08.2010)

Биограф и изследовател
в Австрийския биографски институт и биографски лексикон
към Австрийската академия на науките.
She was a biographer and researcher at the Austrian Biographical Institute and Biographic Lexicon with the Austrian Academy of Sciences.

В рамките на академичния обмен с Българската академия на науките
тя осъществи в периода 1978 - 2004 г.
редица проучвания за делото на
чуждестранни специалисти в България.
As a part of the academic exchange with the Bulgarian Academy of Sciences for the period 1978-2004 she realised a number of investigations on the life-work of foreign specialists in Bulgaria from the 19th and 20th century.


Започнатите проучвания продължи и след пенсионирането си.
She continued the researches after her retirement as well.
Тя нямаше архитектурно образование, но бе с тънък художествен усет
и допринесе решително за обогатяване на българската архитектурна история (ХIX - XX в.) с множество нови факти, променили някои утвърдени интерпретации.
She had no architectural degree, but she had a fine artistic sense and contributed to the enrichment of the Bulgarian history of architecture (19th -20th c.) with lots of new facts that changed some approved interpretations.

Тя бе рядко задълбочен и прецизен проучвател на творчеството на редица чужди творци,
допринесли за бързото следосвобожденско развитие на материалната култура в България:
She was rarely profound and was precise explorer of the work of many foreign creators, who had contributed for the rapid post-Liberation development of the material culture in Bulgaria:
Виктор Румпелмайер Viktor Rumpelmeyer
Фридрих Грюнангер Friedrich Grünanger
Петер Паул Бранг Peter Paul Brang
Емил фон Фьорстер Emil von Förtser
Константин Йованович Konstantin Jovanović
Адолф Вацлав Колар Adolf Václav Kolař
Иржи (Георг) Прошек Jiří (Georg) Prošek
Вацлав Роубал Václav Roubal
Ликурго Амадей Licurgo Amadey
Пиетро Монтани Pietro Montani
Йосиф Шнитер Josef Schnitter
Йозеф Обербауер Josef Oberbauer
Вилхелм, Йохан и Лудвиг Бартел Wilhelm, Johan and Ludwig Bartel
Тома Маркони Thoma Marcon
Kaрл Tрънка Karl Trnka
Йосиф Прошек Josef Prošek
Вацлав Прошек Václav Prošek
Андреас и Едмунд Грайс Andreas and Edmund Greis
Рудолф Филип Ваагнер Rudolph Philipp Waagner
Фердинанд Фелнер & Херман Хелмер Ferdinand Fellner & Hermann Helmer
Карл и Херменегилд Шкорпил Karel and Hermenegild Škorpil
Хаинрих Майер Heinrich Meyer
Теодор Хюнервадел Theodor Hünerwadel
Йосиф Вондрак и мн. др. Josef Wondrak and many others.

Дългогодишните й огромни по обем
проучвания върху личността и делото на
българския Княз Александър I останаха, уви, непубликувани.
Her long and enormous in volume investigations on the personality and the life-work of the Bulgarian Prince Alexander I remained, unfortunately unpublished.
Нейната любов към България беше безгранична,
а домът й във Виена беше храм за българите и българската култура.
Her love for Bulgaria was endless and her home in Vienna was a temple of the Bulgarian culture.
Връзките и с България се простираха от кореспонденцията й и познанството с кралски и царски особи,
редица дипломати и висши държавни чиновници,
голяма част от културния елит на Виена и София,
до една скромна монахиня, на която не пропускаше да донесе лекарство при всяко свое пристигане в страната.
Her connections with Bulgaria extended from her correspondence and acquaintance with members of royal families, many diplomats and high state employees, a great part of the cultural elite in Vienna and Sofia, to the modest nun Katja to whom she did not miss to bring a medicine each time when she came to the country.

Беше неуморна в кореспонденцията си с изследователи, библиотеки и архиви от цял свят.
She was tireless in her correspondence with researchers, libraries and archives all over the world.

борбата за спасяване на къщата на Димитър Яблански в София
започна от Виена
с тези снимки от Марчелла Щерн, направени през 2001 г.
Тhe battle for the Villa Dimitar Jablansky by Friedrich Grünanger in Sofia started
from Vienna with these photos made by Marcella Stern in 2001.Беше пламенен пътешественик и изключителен фотограф-документалист.
Остави малко свои портрети, но десетки хиляди снимки на хора, места и паметни моменти
от България и от цял свят.
She was an ardent traveler and an exceptional photographer-documenterist. She left a few portraits of herself but tens of thousands photos of people, sites and memorial moments from Bulgaria and all over the world.

Остави и много приятели - навсякъде ....
She also left many friends - everywhere ....

Сбогом Марчелла!
Farewell, Marcella!


Любинка Стоилова & Петър Йокимов & Лиляна Стоилова
Ljubinka Stoilova & Petar Iokimov & Lilliana Stoilova
Георги Царев Georgi Tsarev
Мариана Бисова Mariana Bissova
Ася Тенчева Assya Tencheva
Добрина Желева-Мартинс Виана Dobrina Zheleva-Martins Viana
Златка Пандева Zlatka Pandeva
Петя Дюлгерова Petya Dyulgerova
д-р Дитер Клайн Dr. Dieter Klein
и всички, които я познаваха и обичаха ... and everybody who knew and loved her ….

петък, 9 юли 2010 г.

Реконструкция на църквата "Св. Спас" в София

В наскоро отпечатания сборник
от конференцията
на ОП "Стара София" със СИМ (2008)

Културно-историческо наследство
на София:
Проблеми и перспективи
e включена вербална и графична възстановка
на църквата "Св. Спас" в София -
днес представляваща средновековен културен пласт в сутерена на УниКредит 'Булбанк'.четвъртък, 1 юли 2010 г.

Новият сборник на ОП "Стара София" със Софийски исторически музей

Държим в ръце най-новото издание на
Столичната община и
ОП "Стара София"
със Софийски исторически музей


Културно-историческо наследство на София:
проблеми и перспективи


С.: ИТУС 98 ЕООД, 2010Любинка Стоилова,
съставителство и научна редакция


Това е сборник с материали от конференция на същата тема, проведена през 2008 г.,
по случай 80-години музейна дейност в София


eто какво може да се прочете в него: