Гражданската архитектура в европейския път на България

на прехода между две столетия

По случай Деня на независимостта на България -
22 септември,
публикуваме доклада
на ст.н.с. арх. Петър Йокимов,
изнесен на научната конференция
"Епохата на Цар Фердинанд I" - част ІI
в Централния дом на архитекта в София на 20.11.2008 г.
и публикуван в сборника от конференцията