Големите архитектурни конкурси в България

в края на ХІХ и началото на ХХ век
или
За пропуснатите шансове
и мъчителния път на българската архитектура


По случай Деня на независимостта на България -
22 септември,
публикуваме доклада
на д-р арх. Любинка Стоилова,
изнесен на научната конференция
"Епохата на Цар Фердинанд I" - част ІI
в Централния дом на архитекта в София на 20.11.2008 г.
и публикуван в сборника от конференцията