вторник, 23 ноември 2010 г.

За устойчиво проектиран свят

МЕЖДУНАРОДЕН СЪЮЗ НА АРХИТЕКТИТЕ
Декларация от Копенхаген - 7.12.2009 г.


УСТОЙЧИВО ПРОЕКТИРАНЕ
МСА се посвещава на превръщането на този свят в устойчиво проектиран.

Декларацията на независимостта за устойчиво бъдеще на Световния конгрес на МСА през юни 1993 г. и Декларацията за устойчивост и културно разнообразие, приета на Световния конгрес на МСА през юни 2008 г., подчертават следните факти:

Архитектурните и строителните индустрии и процесите, които създават, променят и премахват изградените структури и цялостното поддържане на тези съоръжения представляват половината от нашата възможност да разрешим днешните предизвикателства на климата.

През 1980-те години интересът към средата се фокусираше върху енергийни и технически решения. Днес ние знаем, че само технологията не може да разреши нашите проблеми; ние трябва да им се отдадем холистично за да постигнем както устойчивост, така и високо качество на живот за всички.

Цели на МСА
МСА се посвещава на намаляването или ревизирането на негативните влияния на искуствено изградената среда върху глобалния климат. Тук, на Конференцията на ООН за климатичните изменения в Копенхаген, МСА поставя началото на своята стратегия за Устойчиво проектиране, която ще доведе до приемането на практически програми на Световния конгрес на МСА и Генералната Асамблея в Токио през 2011 г.

МСА ще работи за:
Да се ускори убеждението и практическото знание сред архитектите, инженерите, клиентите, инвеститорите, предприемачите, законовите инстанции и широките обществени кръгове за това как проектирането на сгради, градоустройството и регионалното планиране се отразяват на влиянието на обществото върху средата и как могат да допринесат за устойчивото развитие и възстановяване.

Да служи на целите на Развитието на Хилядолетието и да възприема мъдростта на миналото за подобряване качеството на живот за всички общности чрез устойчиво развитие като остава отворен за нови идеи.

Да формулира, в сътрудничество с други заинтересовани страни, глобални насоки с ясни цели, критерии и методи за постигане на устойчива архитектура и изкуствено изградена среда.

Да утвърждава устойчивото проектиране като универсална архитектурна концепция, чрез повишаване на знанието, стратегиите и методите в условията на различен климатичен, политически, социален и културен котекст.

Да изисква повече и по-добро образование и обучение в областта на устойчивото проектиране в рамките на съществуващите програми за академична и професионална квалификация, и в съответствие с хартата на ЮНЕСКО-МСА за архитектурното образование.

УСТОЙЧИВО ПРОЕКТИРАНЕ
Архитектурата трябва да си служи с холистични, интегративни методи от най-дребния мащаб до този на града и регионалното планиране, като никога не забравя, че сградите, ландшафтите, природната среда и инфраструктурите са съществените елементи в непрекъснатото създаване на едно устойчиво бъдеще. Грижливото и внимателно/подробно проектиране на формите, геометрията и пространствените стратегии, обвързани с подходящите материали, оборудване и разпределение на функциите, могат да намалят употребата на ресурси, емисиите на вредни газове и цялостните вредни влияния върхи средата от 50% до 80%.


УСТОЙЧИВОСТ В ПРОЕКТИРАНЕТО: Стратегия
Устойчивостта в проектирането започва с най-ранните етапи на проекта и изисква отговорно обвързване на всички участници в процеса: клиенти, проектиращи архитекти, инженери, административни власти, предприемачи, собственици, ползватели и общността.

Устойчивото проектиране включва всички аспекти на строителството и бъдещата експлоатация, основани на анализа и управлението на пълния жизнен цикъл.

Устойчивото проектиране оптимизира ефективността чрез проекта. Възстановяемите енергии, високо ефективните и благоприятните за средата технологии се интегрират в най-голяма практическа степен в концепцията на проекта.

Устойчивото проектиране признава, че всички архитектурни и устройствени проекти са част от една комплексна интерактивна система, свързана с тяхното по-широко природно обкръжение, и отразяват наследството, културата и социалните ценности на делничния живот на обществото.

Устойчивото проектиране търси здравословни материали за здравословни сгради, почтително екологично и социално използване на земята/терените, и естетическа чувствителност, която вдъхновява, утвърждава и облагородява.

Устойчивото проектиране има за цел да намали значително въглеродните емисии, опасните материали и технологии и всички други вредни човешки влияния на изкуствено създадената среда върху природното обкръжение.

Устойчивото проектиране се наема да подобри качеството на живот, да утвърди справедливостта както локално, така и глобално, да повиши икономическото благосъстояние, и да осигури възможности за ангажиране на обществото и неговото духовно израстване.

Устойчивото проектиране признава локалната и планетарната взаимозависимости на всички хора. То съзнава, че градското население зависи от интегрираната, взаимообвързана и устоийчива селско-градска система за поддържане на неговите живото-поддържащи сстеми (чисти вода и въздух, храна, подслон, работа, образование, здраве, културни развлечения и др.под.).

Устойчивото проектиране утвърждава изявлението на ЮНЕСКО, че културното разнообразие, като източник на обмен, новаторство и творчество, е също толкова необходимо за човечеството, колкото биоразнообразието за природата.


Устойчиво проектиране: Приложение
ИК на МСА разшири правомощията на Работната програма "Архитектурата за едно устойчиво бъдеще" чрез формирането на международен проектен екип, който да разработи практически методи за приложение на Стратегията за Устойчиво Проектиране.
МСА взаимодейства директно с всичките 124 свои страни-членки за да развие специфични национални планове за приложение на Стратегията за Устойчиво Проектиране.
След това Мисията на Устойчивото Проектиране ще бъде оповестена на Световния конгрес на МСА в Токио през 2011 г., и предоставена за формално приемане на Генералната Асамблея на МСА през 2011 г.

Louise Cox AM, UIA President
Луиз Кокс, Президент на МСА

повече на :
http://20c-arch-bg.blogspot.com/2010/11/world-sustainable-by-design.html
more info http://www.uia-architectes.org/

http://bularch.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=137%3A20-ace&catid=50%3A2010-09-16-07-23-38&Itemid=76&lang=bg
http://bularch.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=133%3A2010-11-26-12-51-57&catid=50%3A2010-09-16-07-23-38&Itemid=76&lang=bg

петък, 19 ноември 2010 г.

Между ЮНЕСКО и плевнята


Арх. Добринка Петкова
разпространи сред членовете на Българския национален комитет на ИКОМОС
статията на Мартин Карбовски за случващото се в Несебър
с призив да вземем отношение.
Точно ние - членовете на Икомос трябваше да изразим мнението си
за една съсипваща се културна ценност от световно значение.
Много отдавна.
Но не го направихме.

Както не го правим за отиващия си комплекс на Захарна фабрика,
и за изтърбушената къща на Фингов на ул. "Шипка" 38,
нито за съсипаните сгради на минералните бани
в Овча купел, в Горна баня, в Банкя - всички в София.
А колко други паметници на културата вече са само спомен.

Права сте, колега Петрова,
не може да стоим безразлични.
Можем поне да прочетем статията на Мартин Карбовски във вестник Стандарт
http://paper.standartnews.com/bg/article.php?article=347813.

Андрешковците на Карбовски много добре са знаели, че пристъпват закона.
И все пак, зад пристройките и надстройките в Несебър стоят не само техните собственици, а и онези, които са им позволявали да строят в световната забележителност.
Двете страни си поделят уродливото отношение към културната памет, не без прякото участие и на архитекти.

Но и да наблюдаваш безучастно как се съсипва, заедно с една културна ценност, престижът на България и българите, едва ли е особено почтено.

Да не говорим за подготовката на кандидатурите на София, Пловдив и редица от тракийските забележителности у нас за номиниране в списъка на световното наследство.
Чрез тези номинации се очаква нов тласък в развитието на културния туризъм, а оттам - на икономиката, което би имало значение за всеки българин.
Но дали тези номинации ще имат шанс след събитията в Несебър?

http://www.standartnews.com/comments/details/id/807/%D0%A0%E2%80%9D%D0%A0%C2%B0-%D0%A0%C2%B1%D0%A1%D1%93%D0%A1%E2%80%9A%D0%A0%D0%85%D0%A0%C2%B5%D0%A0%D1%98-%D0%A0%C2%AE%D0%A0%D1%9C%D0%A0%E2%80%A2%D0%A0%D0%8E%D0%A0%D1%99%D0%A0%D1%9B,-%D0%A0%D1%97%D0%A

25.07 00:38 - Вадят Несебър от списъка на ЮНЕСКО
http://slivenplus.blog.bg/novini/2010/07/25/vadiat-nesebyr-ot-spisyka-na-iunesko.581648
http://www.visitnessebar.org/
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B1%D1%8A%D1%80http://www.ancient-nessebar.com/html/main_bg.php?menu=

http://www.oldnessebar.hit.bg/bg/Source/Vhodscreen.html

За нова култура на архитектурата и енергията

Архитектите и слънчевата индустрия
работят за специфичната и реалистична защита на климата.

Ерфурт, 11 ноември 2010:
Три седмици преди конференцията на ООН за климатичните изменения в Cancún
SOLAR-конференцията на Bauhaus доказа,
че предизвикателствата около защитата на климата
могат да бъдат разрешени на международно ниво.
Повече от 350 експерти от 10 страни дискутираха различните аспекти на устойчивите сгради и предствиха специфични решения и задълбочени концепции.

Градостроители, ландшафтни архитекти, архитекти на сгради, строителни инженери, техници, предприемачи, проектанти, дизайнери, ползватели и архитектурни теоретици
от различни научни и икономически институции
могат да научат много от този мултидисциплинарен форум.

Eфективни технологии, продукти и концепции за сгради,
адаптирани към климатичните изисквания и с икономична експлоатация, има.
Единствено липсва тяхната широка употреба.

Ето защо, една от специалните грижи на SOLAR-конференцията на Bauhaus
бе подкрепата на новите проектанти да развиват и прилагат слънчевата архитектура
по новаторски начин.
Защото само ако се развие архитектурна естетика,
съотносима с изискванията за енергийна ефективност
в дългосрочен план ще бъде възможно за технологиите да намерят
нужния прием у градостроителите, проектантите,
дизайнерите и ползвателите на сградите.

Фактът, че конструктивни и новаторски решения съществуват
по почти всички въпроси, свързани с устойчивите сгради,
бе също подчертан от докладчиците
на 3-тата SOLAR-конференция на Bauhaus в Ерфурт:
както за планирането и проектирането, за строителното инженерство, градоустройственото развитие, ландшафтния дизайн,
така и за енергоснабдяването и/енергийните мрежи.
В допълнение към финансирането, устойчивата сграда изисква
и воля да се напуснат конвенционалните идеи и подходи.

Наградата на Bauhaus.SOLAR отива в Мюнстер:
Победителят, награден за първи път с 8,000.00 EUR е
проектът за 'POWER.plant' (завод за производство на енергия)
на Pascal Maas от Факултета по архитектура в Мюнстер.
Това е едно образцово представяне на приложението
на новаторски технологии във фасадата на сградата
и употребата на micro-algae култури
в областта на слънчевата архитектура.

повече вижте на
http://20c-arch-bg.blogspot.com/2010/11/for-new-culture-of-architecture-and.html

неделя, 7 ноември 2010 г.

Напусна ни Милка Близнакова


Проф. д-р арх. Милка Близнакова
почина на 4.11.2010 в Блексбърг, Виржиния, САЩ

Родена във Варна, 20.09.1927.
Завършва архитектура в ИСИ София през 1951 г.

Практикува като архитект във Варна (1951-1959), в Париж, Франция (1959-1961) и в Ню Йорк, САЩ (1961-1972).
Получава докторска степен в Колумбийския университет, Ню Йорк (1971).

Преподава в Университета в Тексас (1972-1974) и във Вирджинийския технологичен институт и щатски университет (1974-1998).
Носител на наградата Parthena (1994), Стипендиите Fulbright Hays Fellowship (1983, 1991), международния грант за изследвания и обмен (1984, 1993), националната награда National Endowment for the Arts grant (1973-74), и стипендиант на Центъра Wilson към института Smithsonian (1988).
Съосновател на Института за модерна руска култура (1972).

Член на редакционния съвет на бюлетина на IAWA - IAWA Newsletter, на списанието CENTROPA, на редица издания за архитектурата на Русия и Източна Европа.

Основател и пръв председател на Надзорния съвет на Международния архив на жените в архитектурата (IAWA, 1985-1993), и негов пoчетен председател (1993-2010).

Милка Близнакова има многобройни публикации, основно фокусирани върху европейския авангард, архитектурата на Модерното движение на ХХ в. и приноса на жените за създаване на жизнената среда.
През 1998 г. IAWA учредява годишна награда на името на Милка Близнакова.

Винаги оптимистично настроена, безрезервно вярваща в силата на творчеството, в науката, и в тържеството на неограничените възможности в своята втора родина - Америка,
Милка има огромен принос за натрупването на колекциите от оригинални чертежи, изследвания, статии и други материали, от жени и за жените в архитектурата.

До последния момент тя не се предаде и не спря да работи за своята рожба "Архивата" (както сама я наричаше).
Броят на фондовете днес надминава 500.
Между тях има материали и на доста български архитектки (по азбучен ред на имената) - Александрина Гетова, Ана Люля Праун, Анета Булант-Каменова, Веселина Троева, Дина Станчева, Добрина Желева-Мартинс Виана, Елка Рибарова, Жана Пенчева-Вълчанова, Искра Петрова, Красимира Чонева, Лилия Граматикова, Любинка Стоилова, Мария Пеева, Надежда Будевска-Салчева, Надя Стаматова, Радка Павлова, Светлана Керемидарска, Снежа Даскалова, Снежaна Христова, Соня Микулиник, Татяна Глебова, Фани Данаджиева Ханзен, Цветана Нинова, и др.

Милка - така я знаеха студентите и колегите й, приятелите и познатите в различни краища на света. Така я научаваха и непознатите по номера на автомобила й, който носеше нейното име.
Всяка година изписваше саморъчно по около 500 поздравителни коледни картички, въпреки напредващата пареза на очния нерв и "умората от годинките".

Беше рядко съчетание от твърдост, смелост и упоритост до безразсъдство, идейна непреклонност, професионална взискателност и всеотдайност, тънък познавателен усет към всяко изкуство, колегиална радушност, приятелска щедрост, детско своенравие, остро чувство за справедливост, безкомпромисна критичност към мързеливите и сантиментално снизхождение към ощетените.

Милата Милка - една вселена угасна !
(ЛС & ПЙ)

Милка Близнакова с Надежда Будевска-Салчева, септември 2008 г.


На 4 декември 2010 г. - събота от 10:00 до 12:00 часа в клуба на Техническия институт и Щатски университет в Блексбърг, Виржиния ще се състои възпоминание за проф. Милка Близнакова.
Ще се съберат нейни колеги, приятели и роднини и всеки ще разкаже своя спомен за нея.Приятелите й музиканти, които често свиреха на рояла в дома й при ежегодните домашни концерти, които Милка организираше, ще свирят в нейна памет.


http://www.collegiatetimes.com/stories/14691/women-in-architecture-honored