Архитектурата между двете световни войни

статия от Любинка Стилова
В:
София - 120 години столица. Юбилейна книга.
публ. от
БАН в сътрудничество със Столична община
Акад. Изд. "Проф. Марин Дринов", 2000


Виж същата статия на англ. ез. на:
http://20c-arch-bg.blogspot.com/p/architecture-between-two-world-wars.html