Как Софийските централни гробища да станат

обект на културен туризъм
според европейската културна практика


една статия
от Любинка Стоилова и Петър Йокимов
в сборника
Сердика - Средец - София, Т. 4,
С., 2008, с. 145-148, 269-270.