петък, 22 април 2016 г.

Как се отнема авторско право

През 2015 г. като служител в Музея за история на София бях натоварена със заповед на директора от 16.04. да оглавя екип от 4 души за съставяне на временна изложба за градоустройството на София, която да се открие едновременно с постоянната експозиция на музея в сградата на бившата Централна минерална баня, по случай деня на София - 17 септември. 
Поради кратките срокове се работеше изключително интензивно. Екипът се разшири, за да се покрият бързо дейности, които ръководството не бе предвидило в заповедта си. В края на м. май концепцията беше готова, а след множество контакти с различни институции за издирване на планове на София в края на м. юли бе готов и тематико-експозиционният план с оформена структура на експозицията и попълнени наименования на всички експонати, сигнатури, образи, подробен финансов план.
Въпреки трудностите и пречките, след изтощителни занимания, изложбата с текстове на български и английски език все пак бе завършена навреме за посещението на ръководни лица от Столичната община и от Държавата - на 16.09., и за официалното откриване на музея - на 17.09.
Последваха убийствени критики от колегите в музея и липса на каквото и да било разгласяване на изложбата, освен публикации в интернет - на колеги и на екипа.
http://artstudies.bg/platforma/?p=368
http://sofiazanas.blogspot.bg/2015/10/blog-post.htmlhttp://sofiazanas.blogspot.bg/2015/09/blog-post.html

https://www.facebook.com/knowSofia/posts/561214320703208
Поради притеснените срокове, предвиденият във финансовия план каталог не можеше да бъде готов за откриването. Макар че периодът до края на годината бе подходящ той да се подготви, работата бе осуетена. В края на декември 2015 г. аз се пенсионирах.

В началото на март 2016 г. издателят, чиято оферта бе приета при изготвянето на изложбата, ми се обади, че се подготвя договор за издаването на каталог. Зарадвах се. На 25 март е бил подписан договорът с ръководството на Музея за история на София.
Срокът за подготовка беше убийствено кратък - директорката беше решила каталогът да се представи на 18 април - международният ден на недвижимите паметници на културата.
Започнахме работа - лично аз без договор, без уговорки с административното ръководство. Самото административно ръководство не ми се обади дори. Смятах за свой морален дълг да довърша нещата до край. 

Разпределихме работата между членовете на екипа.  
Най-голям дял се падна на мен. Работех усилено, понякога без прекъсване през нощта. 
И когато всичко беше готово, получих писмо от своята колежка В.В., в подготовката на чиито материали също бях участвала, че ми забранява повече да се занимавам с цялото издание.
Поводът - обърнати настрани чертежи. Причината - създадени затруднения на издателя.
Първоначално ми прозвуча странно, още повече, че същата колежка бе публикувала хвалебствена рецензия на друга книга за градоустройството на София, където също имаше планове, обърнати под 90 градуса в страниците.
Едва по-късно получих писмо и от директорката с поправки в електронната коректура на изданието, където тя - археолог, занимаващ се с антична Сердика, беше редактирала смислово мои текст за градоустройството на София през ХIX век.
Същевременно, тя бе подменила вече изготвения от мен предговор към изданието със свой, и наредила редица други промени. Към всичко това имаше обвинение, че не съм й изпращала материалите за съгласуване. Бях скандализарана. 

Незачитане и брутална неколегиалност доведоха до печалния резултат да заявя, че оттеглям собствения си труд, който съставлява към 80 % от цялото книжно тяло. 

Sent: Monday, April 11, 2016 8:01 PM
Subject: Fw: каталог градоустройство 

 Уважаема Госпожо Директор,
Днес следобед бях любезно информирана от колегата Г.К.
за състоялия се разговор между Вас и други представители 
на музея, по Ваша покана, във връзка с подготвяното с финансиране от Музея
издание "Градоустройството на София - Пулсът във времето".
Както Ви е известно, 
във въпросното издание имам не малко участие с познания, личен труд и материали.

Тъй като аз не съм била поканена, нито до момента съм информирана
за взетите от Вас административни решения,
и тъй като ми бе предадено, че музеят ще реши как да изглежда изданието,
тъй като той го финансира,
Ви обръщам внимание за следното:
С професионалните си познания по темата, труда и материалите, които съм вложила,
аз също индиректно финансирам въпросното издание.
Вие отхвърляте в изданието да има предговор от името на колектива, 
където да се обясни подробно кой какъв дял има в подготовката на изложбата
и заменяте този предговор с друг от името на административното ръководство.
Вие не желаете да признаете, че изданието е пряка последица от изложбата.
Но същевременно пропускате факта, че с официална заповед бях назначена 
за "председател на авторския колектив".
Именно по силата на тази водеща позиция аз съм единственият човек от целия екип, 
който познава всички материали и който има немалък дял в тяхното издирване,
подбор, обработване, изготвяне на текстове, подредба в 
подготвяната книга.

Вие забравихте това обстоятелство, когато решихте да се пристъпи към издаване на книгата.
Опитахте се да ме подминете. Не ме потърсихте за личен контакт, за да изясним нещата.
Но колегите нямаше да могат да се справят без моето участие в подготовката на книгата в този вид, който има в момента.
Опитвате се да ме заобиколите и сега.
Като взимате решения за съдържанието и оформлението на изданието, 
без дори да ме осведомите за това.

Обръщам Ви внимание,обаче, 
че не можете да заобиколите авторското ми право върху материалите, 
които съм обработвала, подготвяла, подбирала с личен труд,
текстовете, които са съставени от мен и не на последно място материалите от личния ми архив, 
тъй като всичко това е направено безвъзмездно, извън административната шапка на музея.

Обръщам Ви внимание също така,
че макар и да представлявате институцията, от чието име се подготвя изданието,
средствата, с които го финансирате, не са Ваши лични, а са публични.
Поради това, приемам за свой обществен дълг да 
уведомя Кмета на Столична община
като направя обществено достояние 
накърненото ми достойнство и личен интерес.

С настоящето оттеглям научните си познания, материалите и труда, които съм вложила в това издание.
Заявявам официално, че не желая да бъдат използвани от Музея.
Прилагам файлове, в които е показан онзи дял от общия обем, 
който бихте могли да ползвате в изданието, без да нарушите авторските ми права.

Предлагам Ви Регионалният исторически музей София като правоприемник на 
Музея за история на София, чийто служител бях, когато бе изготвена изложбата,
"Градоустройството на София - Пулсът във времето", 
да се задоволи с материалите от нея, с които разполага в своята сграда
като пана в експозицията, като разпечатки на концепцията и тематико-експозиционния план, като дигитални копия, като не забравяте, че дори и като служител на музея притежавам част от авторското право върху вложените информация и материали.

Надявам се, че ще уведомите своевременно издателя за това.
Любинка Стоилова

Как завърши сагата?
С лов на вещици:
При проверка по устна заповед на директора в отсъствие на засегнатите лица,
комисия от служители на музея е установила "липса на служебна информация".
Част от "липсващата" информация  са материалите по подготовка на изданието
"Градоустройството на София - Пулсът във времето", които носят и моето авторско право.


неделя, 17 април 2016 г.

Стъпка към прозрачност - дейност на Л. Стоилова за недвижимото културно наследство на територията на Столичната община

ДО
Директора на
ОКИ „Музей за история на София”
Д-р Надежда Кирова-Йовчева

Доклад
От д-р арх. Любинка Христова Стоилова
Сектор „Проучване, оценка и архив на НКЦ”,
ОКИ „Музей за история на София”, ул. „Сердика” 1, ет. 5
София, 14.12.2015 г.

Уважаема Госпожо Директор,
Преди изтичане на едномесечното ми предизвестие за пенсиониране до 28.12.2015 г., поради ползване на компенсации и платен остатък от годишен отпуск, подредих материалите от проекти, по които сме работили – съвместно с арх. Галина Иванчева или всяка от нас самостоятелно, през периода септември 2007 г. – декември 2015 г., на хартиен носител със съответни CD и DVD в номерирани папки, за да ги предам по следния начин:
Папка 1 (жълта)
Входящи и изходящи писма (2001-2014 г.);
Папка 2 (черна)
Църква „Св. Спас” - материали (на НИПК и др.), проект по програмата „Европейско икономическо пространство” (2007-08 г.);
Папка 3 (черна)
Списъци на фондовете в архива за недвижими културни ценности;
Материали по предложението за номиниране на София в Листата на световното културно наследство (2008);
Проектно предложение за финансиране реставрацията на „златната каляска” от фонда на Музея за история на София (на англ. ез.) до Фонда на посланиците на САЩ (2010);
Материали за Триъгълната кула на антична Сердика (2011).
Папка 4 (черна)
Базилика „Св. София” – инвестиционен проект по програма на ЕС „Култура 2000” (2008-2009).
„Паметта на камъка” - Проект по Столична програма „Култура” (2013) за пътеводител и интернет сайт на ЦСГ „Орландовци” с външен колектив и партньорство на МИС – преминал първата фаза на селекция, но спрян от ръководството на ОП „Стара София” със СИМ;
Папка 5 (черна)
Проекти за консервация и реставрация на НКЦ на територията на СО, по които е работено в отдела за недвижими културни ценности:
Докторски паметник (2008);
Руски паметник (2009);
Паметник на освободителите (2010);
Алея на бележитите българи, Борисова градина (2010);
Античен мавзолей в Лозонец, ул. „Димитър хКоцев” (2011);
Орлов мост (2011);
Лъвов мост (изложба за резултатите от изпълнение на инвестиционен проект на СО, 2014).
Папка 6 (жълта)
Централна общинска минерална баня (2010-2013) – проекти, обосновки за адаптация в Музей за история на София (2010), подготовка на изложба по случай 100-годишнината от завършване строителството на сградата (2013); материали по изданието на каталог към изложбата „Хроника на едно забележително съзидание” (2014);
Офорпмление на витрини в Метростанция „Сердика – 2”(2012);
Мониторинг на НКЦ от национално значение на територията на СО, по поръчка от МК (2013);

В дигитален вид, в ползвания от мен компютър оставям:
Списъци на НКЦ, на архивните фондове;
нормативна уредба;
събирана информация за НКЦ;
сканирани регистрационни карти, снимки и друга информация за 342 обекта на НКЦ от национално и местно значение, и за сведение.
В отделни папки са въведени всички входящи писма до отдела за недвижими културни ценности на хартиен носител.

Съставил:
Любинка Хр. Стоилова
Отчет
на д-р арх. Любинка Христова Стоилова,
главен експерт в сектор „Проучване, оценка и архив на недвижими културни ценности”,
ОКИ «Музей за история на София»
за работата й през периода 01.01.2014 - 30.10.2015 г.

През периода 01.01.2014-30.10.2015 г. в изпълнение на основните си задължения, съгласно заповедта за назначение като главен експерт в ОКИ «Музей за история на София» и поставените ми конкретни задачи за изпълнение, съм осъществила следното:

1.             Кореспонденция и изготвяне на официални специализирани становища и проверки за СО и СОС относно:           
1.1.   Календар с юбилейни събития, свързани с архитектурата и градоустройството на София                                                                                                
декември 2014
1.2.   Справка за Докторски паметник по случай 130 години от изграждането му                                                                                                                               ноември 2014
1.3.      Справка за сградата на Народното събрание по случай 130 години от освещаването й                                                                                                          
ноември 2014
1.4. Справка за сградата на СУ «Св. Кл. Охридски» по случай 80 години от тържественото й освещаване                                                          
 декември 2014
1.5.  Отговор на искане на НИНКН за предоставяне на проучвания на МИС за сградата на Минералната баня в Банкя с цел повишаване категорията на НКЦ от местно в национално значение.                                                                        
 януари 2015 
1.6.  Становище за адаптацията на сградата на Централната общинска минерална баня в София за Музей за история на София                                              
 март 2015
1.7.   Справка за картини с изображения на пл. „Александър I” за научния архив на МИС                                                                                                                 
 март 2015
1.8.    Справка за комплекс „Кемпински хотел Маринела” с първоначално име „Витоша Ню Отани” – изготвена във връзка с намерение на Главния архитект на София да предложи обекта за деклариране като недвижима културна ценност.                    
                                                                                                                       юни 2015

2.           Представяне книгата „Хроника на едно забележително съзидание. Централните общински минерални бани в София – хронология на проектиране и строителство”. С., 2014 в Американския център съм Столична библиотека                                     
май 2014
3.           Подготовка и участие в европейските дни на наследството – съвместно с Френския институт, 31.10-02.11. 2014
3.1.       Изготвяне на културни маршрути
3.2.       Изготвяне на презентация с културен маршрут „Градините на София”
3.3.    Съставяне на изложба от студентски проекти за градини на София – съвместно с преподаватели и студенти от катедрата по градоустросйтво, УАСГ         
                                                                                                             август –окт. 2014
4.             Участие в издирвания на материали за юбилейната документална изложба на художник-декоратора Харалампи Тачев с ръководител на проекта проф. д-р Милена Георгиева
4.1.       11 бр. НКЦ – църкви и други обекти в София и страната           
юни 2014
4.2.       ЦК Банка, СИ Банк в София                                                           
август 2015
5.   Участие в съставянето на текста за Изложба „Лъвов мост през времето“ – част „Архитектура“                                                                                           
април-май 2015
6.             Подготовка с изложба и участие в Европейската нощ на музеите       
май 2015
7.             Сканиране и обработка на книгата “Sofia – 120 Years as Capital of Bulgaria”. Sofia, 2001  за представяне в интернет страницата на МИС (http://www.sofiahistorymuseum.bg/en/sofia-120-years-as-capital-of-bulgaria - съвместно с арх. Г. Иванчева).                              
  ноември 2014
8.        Подготовка на документална изложба «Градоустройството на София – пулсът във времето» (като председател на екип с участието на иторик Георги Коцев, д-р Александър Мирков, доц. д-р арх. Валентина Върбанова, арх. Ива Цаловска, гл. експ. Мария Линдарева, худ.-фотограф Танче Патрова, гл. експ. Панайот Панов, гл. експ. Георги Пенчев)  
                                                                                                    апр.–септ. 2015
2.1.    Съставяне и докладване на концепция за изложбата
                                                                                                                   април–май 2015
2.2.    Съставяне и докладване на тематико-експозиционен и финансов план
                                                                                                                   май-юни 2015
2.3.  Издирвания на планове във всички възможни институции в София, документи, снимки и пубикации от архивите на Музея за история на София и от Държавните архиви; подбор и сканиране на оригинални планове.  Издирване на съвременни книги по темата                                                                           
  май-август 2015
2.5.    Заснемане на експозиционната зала с куполите, изготвене на актуални чертежи и проект за аранжирането й                                                           
 юни 2015
2.6.    Изготвяне на текстове и превод на английски език                 
 юли–август 2015
2.7.    Реставрация на 9 бр. чертежи от архива за опазване на НКЦ-МИС, предвидени за показване във временната изложба за градоустройството на София.       
                                                                                                                  юни 2015
2.8.    Проект за дизайн на таблата и аранжиране на материалите по тях
                                                                                                                 август 2015 
2.9.    Подреждане на изложбата в залата                                            
септември 2015
2.10.  Изготвяне на дипляна и покана за представянето на изложбата „Градоустротвото на София – пулсът във времето”, съвместно с арх. Ива Цаловска.            
                                                                                                                септември 2015
2.11.  Представяне на изложбата пред сродни институции, съдействали с материали и информация                                                                                 
октомври 2015

9.         Участие с публикации и в интервюта, конференции, семинари, срещи и актуални дискусии по въпросите на културното наследство в РБ, в дейността на национални медии / общински, държавни и неправителствени организации.
9.1.       Интервю за програма «Христо Ботев на БНР» за Централните общински минерални бани                                                                                                 
януари 2015
9.2.       Интервю за програма «Христо Ботев» на БНР за архитектурните забележителности по ул. «6ти Септември»                                                             
  ноември 2014
9.3.       Юбилейно честване „130 години от рождението на арх. Георги Фингов” – доклад и фото изложба в Съюза на архитектите в България                           
                                                                                                        май 2014
9.4.       „Архитектурата на социалистическа България и недвижимото културно наследство на ХХ век” - съобщение и участие в дискусията на срещата на Българския национален комитет на ИКОМОС с представители на Международния научен комитет на ИКОМОС за наследството на ХХ век от Германия, Украйна и др. държави                                                                                        
август 2015
9.5.       Работна група на БНК на ИКОМОС за изготвяне на експертно становище за недвижимата културна ценност „Покрит мост в Ловеч”        
 август 2015
9.6.      Подготовка и интервю с творчески екип от Частен професионален колеж по екранни изкуства – гр. София за изготвяне на документален филм за културно-историческото наследство  „Изворът на  София”.                    
април 2015
10.         Международни проекти.
10.1.   Подготовка на материали за отчет и планиране на бъдещи дейности на Столична община към международната асоциация „АТРИУМ”) за периода 2014-2015 г.  
                                                                                                               май 2015
10.2.   Проект за официален отговор на покана за участие в международния сборник
Memory and the Urban Phenomenon.
Urban Policies and the Protection & Preservation of the
Historic Urban Tissues, Monuments and Sites. European Sustainable Experience and Prospects                          
                                                                                                        май 2015
10.3.   Кандидатстване за европейско финансиране на коопериран проект за съставяне на интернет портал на застрашени НКЦ – Австрия, Германия и други страни в ЕС     
                                                                                                                  юни 2015
11.  Справки за обекти на недвижимото КН в София за нуждите на институции, медии,  граждани, преддипломни и дипломни проекти на студенти, специализанти  и др., както следва:
11.1.   Комплекс на Захарна фабрика                                                                            
  юни 2014
11.2.   УПИ – мавзолей, м. «Лозенец», ул. «Дим.хКоцев»                  
юни 2014
11.3.   групова НКЦ – м. «Солни пазар»                                               
юни 2014
11.4.   разрушени НКЦ в София                                                            
 юни 2014
11.5.   5 бр. църкви                                                                                  
 юни 2014
11.6.   2 бр. ансамбли НКЦ в м. «Буката»                                             
юни 2014
11.7.   Свободен университет и др. НКЦ за журналистически публикации на Мариана Мелнишка – в. Капитал лайт                                                      
юни–декем. 2014
11.8.   14 бр. НКЦ №№ 220-234 по ул. «Пиротска», «Софроний Врачански», «Отец Паисий» - за студентски курсов проект в УАСГ                       
ноември 2014
11.9.   15 бр. НКЦ №№ 446-626 по ул. «Съборна», «Калоян», «Леге», «Граф Игнатиев», «Александър I  - за преддипломен проект в УАСГ                                           
                                                                                                                        ноември 2014
11.10.    12 бр. НКЦ №№ 457-481 по ул. «Денкоглу», «Ан. Кънчев», «Солунска», «Хр. Белчев» - за студентски курсов проект в УАСГ                         
ноември 2014
11.11.    9 бр. НКЦ №№ 240-264 по ул. «Пиротска», «Ст. Стамболов», «Княз Борис I», «Екзарх Йосиф» - за студентски курсов проект в УАСГ          
ноември 2014
11.12.    Справка за информация за австрийски и чешки архитекти, работили в София – за дисертация на арх. Николай Бранков от Прага                         
ноември 2014
11.13.    План «Мусман» и 10 бр. схеми към него – за дисертационен труд в УАСГ        
ноември 2014
11.14.    Комплекс на Военната академия "Г. С. Раковски"                 
ноември 2014
11.15.  Планове и информация за османска София – за дисертация в University of Illinois, Urbana-Champaign, USA                                                             
 декември 2014
11.16. № 540 Фамилна жилищна сграда с ателие на проф. Иван Лазаров (1890-1952), бул. „Фердинанд I/Васил Левски” 56, кв. 438, Район „Средец;
№ 542 Фамилна къща с ателие на проф. Андрей Николов (известна още като „Център за култура и дебат Червената къща”, ул. „Любен Каравелов” 15, кв. 441, Район „Средец”;
№ 543  Сграда (4 ет.) с жилище на художника Никола Танев, бул. "България/Евлоги и Христо Георгиеви" 87 и ул. „Ген. Паренсов” 53, кв. 442, Район „Средец”;
Музей на художничката Вера Недкова – апартамент в многоетажната жилищна сграда на ул. „11 август” 2, кв. 502, Район „Оборище”.                                         
декември 2014
11.17.   Олтар на църквата „Св. Петка Самарджийска” за НГДЕК    
януари 2015
11.18.  Архивна документация за завод «Средец» и ж.к. «Зона Б 5» - за магистърска теза за изоставени индустриализирани зони в постсоциалистическа София в СУ «Св. Кл. Охридски».                                                                                   
януари 2015
11.19. Сграда на Националната художествена академия за дипломна работа в НБУ                                                                                                                       януари 2015
11.20.   Сграда на Централен военен клуб за изготвяне на архитектурен проект в близост                                                                                                                 януари-февр. 2015
11.21. Фотокопиране на оригиналния план «Мусман» за курсова работа на студент от университет по архитектура в Париж.                                      
 януари-февр. 2015
11.22.    Документация за КРР и стенописи в интериора на Мавзолея на Княз Александър I. за ОНКЦ-МИС                                                                                
  януари, март 2015
11.23.    ОГП за 1939, 1940, 1945 и 1949 г.                                             
март 2015
11.24.    Военен паметник на Д. Списаревскси, общ. «Искър»           
 април 2015
11.25.    Братска могила                                                                            
април 2015
11.26.    Общинска Баня в кв. Юч Бунар                                                
 април 2015
11.27.    Сравнителни градоустройствени разработки - България, Сърбия, Румъния и        
            Гърция                                                                                         
 юни 2015
11.28.    Къща на бул. „Джеймс Баучър” 24, ж.к. „Лозенец”, СО, Район Лозенец
                                                                                                         юни 2015
11.29.    Къща на Карадимови и Влахови, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви”
                                                                                                                   юни 2015
11.30.    Къща на ул. «Кл. Готвалд» № 44" – за частни цели.               
 юли 2015
11.31.  Сгради на БЗБ, ЦКБ, комплекс „Славянска беседа” за докторска дисертация в УАСГ.   
юли 2015
11.32.    Покрив на църквата «Св. Петка Самарджийска»                     
юли 2015 г.

София, 30.10.2015 г.
Съставил:
д-р арх. Любинка СтоиловаОтчет
на д-р арх. Любинка Христова Стоилова,главен експерт в ОП «Стара София « със СИМ и неговия приемник от 28.06.2012 г. ОКИ “Музей за история на София”за работата й през периода 01.01.2012-31.12.2012 г.
През периода 01.01.-31.12.2012 г.
в изпълнение на основните си задължения, съгласно заповедта си за назначение като главен експерт в ОП «Стара София» със СИМ и поставените ми конкретни задачи за изпълнение, съм осъществила следното:

1.             Кореспонденция и изготвяне на официални специализирани становища и проверки за СО и СОС относно:           
1.1. Проверка по изпълнението на проекта „Културните паметници на София - интерактивна карта и интернет каталог”, разработен с финансиране от Столичната програма „Култура” по конкурсната процедура за 2011 г., съгласно писмо с Вх. № 12/20.01.2012 с писмен доклад                                                       
 януари
1.2.  Подбор на стартегически документи, свързани с дейността на СО за вр. и.д. Секретар на СО (вх. № 19/27.01.2012), които да бъдат публикувани на Портала за обществени консултации ва Министерския съвет на РБ.
                                                                                                                                         февруари

1.3.    Становище за културно-историческата стойност на сградите, находящи се на ул. ”Леге” №№  1, 3, 5, 7 и на ул.”Алабин” № 39, всички включени в рамките на кв. 398 и кв. 398А по ПУП на м. Центъра, гр. София (с арх. Г. Иванчева).
                                                                                                                                                          септември

1.4.       Изготвяне на писмо до Районните кметства за съставяне и поддържане на Регистър на паметниците и другите възпоменателни знаци на територията на Столицата (с арх. Г. Иванчева).                                                                            
                                                                                                                                         октомври
1.5. Становище до Г-н Лазаров, Директор на ОП «Туристическо обслужване» за имиджова брошура на ОП «Туристическо обслужване» по тема Културно-историческо наследство.
                                                                                                                                         октомври
1.6.       Становище относно преходен параграф § 69 в Проекта за изменение и допълнение на Закона за културното наследство, за определяне статута на заварените архитектурни и други резервати, како недвижими културни ценности по анкетата на Национално сдружение на общините в РБ.
                                                                                                                                         октомври
2.   Подготовка на материали за археологическа изложба на метростанция «Сердика» в партньорство с екип на проф. Божидар Йонов (с арх. Г. Иванчева, археолог Надежда Кирова и фот. Танче Петрова).
                                                                                                                                                            юли
3.         Участие с публикации и в интервюта, конференции, семинари, срещи и актуални дискусии по въпросите на културното наследство в РБ, в дейността на национални медии / общински, държавни и неправителствени организации.
   януари – декември
3.1. „Стратегията на ЕС „Европа 2020” и недвижимото културно наследство на ХХ век” - Доклад на срещата на Българския национален комитет на ИКОМОС по случай 18 април – Международния ден на паметниците на културата и забележителните места и 40-годишния юбилей от приемането на Конвенцията за световното културно и природно наследство, София, Централен дом на архитекта, 18 април 2012 г.
                        април
3.2. „The Heart of Sofia. Actual Infrastructure Projects in the Historical Centre of Sofia City (Сърцето на София. Актуални инфраструктурни проекти в историческия център на гр. София), Среща на Съвета на архитектите на Европа и Съюза на архитектите в България, София, Централен дом на архитекта, 13.05.2012
май
3.3. Сърцето на София и културният туризъм” – доклад в Международната конференция «Европейският музей. Обединена Европа и нейното културно наследство”, Съюз на българските журналисти, Национален археологически институт и музей, БАН, 18 юни 2012 г. – под егидата на Н.Пр. Юдит Ланг – извънреден и пълномощен посланик на Унгария в София, Н.Пр. Лешек Хенсел, извънреден и пълномощен посланик на Република Полша в София, Информационното бюро на Европейския парламент в България, Столичната община
юни
3.4. Стратегията на ЕС „Европа 2020” и недвижимото културно наследство на ХХ век” - Доклад на Националната среща на експертите по устройствено планиране от общините в България, организирана от „НСОРБ – Актив” ЕООД , Велико Търново, 28-29 юни 2012 г.
юни
4.             Участие в проекти, кандидатстващи за финансиране в конкурси през 2012 г.
4.1.    Писмо за партньорство на  ОП „Стара София” със СИМ за продуцентска фирма „ВиЗ” ООД с подкрепа за изпълнението на проект за документален филм с работно заглавие «Кралицата на българската архитектура», посветен на арх. Виктория Ангелова-Винарова по случай 100 години от рождението й в конкурса на Столична програма „Култура” на СО за 2012 г.
                        март-април
4.2.  Подготовка на материали за участие в Националния конкурс „Финансиране на фундаментални научни и научно-приложни изследвания в приоритетните области” към МОНМ, 2012 г. на тема Дигитализация на архива за недвижимо културно наследство (XIX-XX в.) на ОП «Стара София» със Софийски исторически музей в полза на стратегическите цели за опазване на културното наследство в Република България, политиката на Столичната община и висшето образованиeизготвяне на писма за партньорство, разчети и обосновки.
юни-юли

5.      Партньорство по проекти, спечелили финансиране в конкурса на Столична програма „Култура” на СО за 2011 г.

5.1.   Кореспонденция и съдействие при подбора на илюстративен материал за подготовка на Алманах на културния живот в София, 1928-1948 г. като част от проекта „80 години от създаването на Дружеството на новите художници”, финансиран от Столична програма „Култура” за 2011 г. (Приоритет 4 - № 734), в отговор на отправеното искане в писмото на проф. д.изк. Александър Янакиев - Директор на Института за изследване на изкуството БАН, до Вас (Изх. Nо. 482-РД-02/24.10.2011; Вх. No. 313/28.10.2011) – осъществена проверка за материали в архива на ОП КИН–2 към ОП «Стара София» със СИМ (за 76 обекта от 98 в Приложение 1 и за 112 обекта от 377 в Приложение 2, или за 188 от общо 475 адреса).
ноември
6.    Справки за обекти на недвижимото КН в София за нуждите на институции, медии,  граждани, преддипломни и дипломни проекти на студенти, специализанти  и др., както следва:
6.1.   Справка за историята и състоянието на къщата на арх. Георги Фингов на ул. "Шипка" 38 в София
февруари
6.2.  Справка за историята и състоянието на къщата на Никола Геше(o на бул. «Патриарх Евтимий» 7 в София
февруари
6.3.  Материали за църковните сгради, изградени по проекти от руски архитекти на територията на София, подготвени за катедрата по Теория и история на архитектурата в УАСГ.
април
6.4.   Исторически справки и справки за намеси в ПК/КЦ на градинското и парковото изкуство по сведения от НИНКН за ПК/културни ценности на градинското и парковото изкуство - Докторска градина, Градина на площад “Възраждане”, Градина пред Военния клуб
юни
6.5.       Разрушената сграда на ул. „Алабин” 39.
юли
6.6.  Етнографска културна ценност „Комплекс от дърворезбени сгради с каменна и керамична пластика”, преместен от район „Изгрев”, София в с. Равадиново, Бургаско.
юли
6.7.       Сградата на столичното 38-о основно училище "Васил Априлов".
септември
6.8.     Културна ценност на сгради в състояние на разруха в периферни квартали на София.
октомври
6.9.   Културна ценност на апартаментни сгради на модернизма между двете световни войни на София – на ул. „Княз Борис I“ 72 и ул. „Парчевич“ 22А, ул. „Позитано“ № 11, ул. „Струмица“ № 1, бул. „Васил Левски“ № 38, ул. „Иван Асен II” № 27, ул. „Цар Симеон” № 98, ул. „Луи Леже“ № 10.
октомври
6.10.   Материали и информация, предоставени за работа по Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на София – част «Културно наследство» (с арх. Г. Иванчева).
октомври
6.11. Списък на наличните в архивите на отдел ОП КИН–2 материали за сгради – културни ценности и планове на София (Приложение 2), като основа за разработване на дипломен проект за ПУП на ул. «Граф Игнатиев», София на к.арх. Дарена Милкова – Катедра «Теория и история на архитектурата. Културно наследство» - УАСГ.
октомври-ноември
6.12.   Паметник «Цар Освободител Александър II” на пл. „Народно събрание”
ноември
7.          Довършване подмяната на папките с нови класьори в архива на регистъра на недвижими културни ценности в ОП КИН - 2.
юни
8.        Изготвяне на покана за представянето на пътеводителя „Археологическите паметници в София”, Константин Шалганов – съставителство и научна редакция; изд. ИТУС 98 ЕООД, СО и ОП „Стара Софияа” със СИМ (с арх. Г. Иванчева и фот. Танче Петрова).
март
Съставил:
д-р арх. Любинка Стоилова,
главен експерт ОП “Стара София” със СИМОтчет
на д-р арх. Любинка Христова Стоилова,главен експерт в ОП “Стара София” със СИМза работата й през периода 01.01.2011-31.12.2011в изпълнение на заповед на  Директора на ОП “Стара София” със СИМ
През периода 01.01.-31.12.2011 г.
в изпълнение на основните си задължения, съгласно заповедта си за назначение като главен експерт в ОП «Стара София» със СИМ и поставените ми конкретни задачи за изпълнение, съм осъществила следното:

1.     Изработване на историческа справка, обосновка, графични материали и статистически данни при подготовка на проекта прокта „Адаптация на Централните минерални бани за музей на София с активно присъствие на минералната вода” за кандидатстване по Оперативна програма Регионално развитие, Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма”, Операция 3.1.: „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура”.

                  Обсъждания с консултанти и участници в проекта (съвместно с арх. Г. Иванчева).                                                                                                                          януари - февруари

2.             Кореспонденция и изготвяне на официални специализирани становища и проверки за СО и СОС относно:           
2.7.     Отговор на писмо (Вх. No. ОП «Стара София» 21 / 20.01.2011) на кмета на Район „Банкя” относно процедура по установяване статут на парка „Ротонда”, околно пространство на чешма, УПИ VI – за парк, кв. 38 по плана на гр. Банкя и за предоставяне на кадастрални планове и проекти за чешмата и градината.
                                                                                                                                             януари
2.8.       Отговор на Директора на Националния археологически институт с музей при БАН за участие на СО в юбилейната национална конференция по археология при патронаж на Столичния кмет.
                                                                                                                                февруари-март
2.9.   Отговор на предложението на арх. Христо Генчев и Ректора на Университета по библиотекознание и информационни технологии УНИБИТ – проф. д.ик.н. Стоян Денчев, за достойно отбелязване на 1700 години от издаването на Едикта на толерантността в гр. Сердика на 30 април 311 г.
                                                                                                                                                 март
2.10.Изготвяне на становище и отговор на Предложение на английски език за партньорство от  Фондацията “Parco Archaeologico di Classe-Ravenna Antica” (Равена – Италия) за съвместен проект ‘България – Италия’ за кандидатстване за европейско финансиране. (Вх. No. ОПСС 313 / 13.12.2010; Вх. No. ОПСС 318 / 17.12.2010).
                                                                                                                                               април
2.11.   Изготвяне на становище, дискусии и подготовка на междинен и окончателен доклад относно изготвяне и поддържане на Регистър на паметниците и другите възпоменателни знаци на територията на Столицата, като ръководещ работната група, назначена със Заповед на Кмета на Столичната община  № РД-09-01-78/21.02.2011 г.
                                                                                                                                        март - май
2.12. Отговор на предложението на доц. д-р Пламен Митев от СУ за съдействие в работата по културното наследство на София.
                                                                                                                                                   май
2.13.Участие в посрещането на официална делегация на кмета на Будапеща за запознаване с историята на сградата на банята в Банкя.
                                                                                                                                                   май
2.14.  Участие в подготовката на кръгла маса по въпросите на културното наследство в Софийската градска художествена галерия, организирана от Програма «Христо Ботев» на БНР под егидата на Н.П. Юдит Ланг, Посланик на РУнгария в България. Проект на покана и плакат за срещата.
                                                                                                                                          май-юни
1.7.      Писмо до кмета на Район „Оборище” – Г-жа Ерменкова, относно собствеността на Триъгълната кула от крепостната стена като част от ИАР „Антична Сердика – Средновековен Средец”.                                                                                           август
1.8.       Становище за статута на Паметника на Съветската армия в Княжеската градина.
                                                                                                                                              август
1.9.   Изготвяне на структура и разгърнат текст на Стратегия на Столичната община за опазване и управление на културното наследство по поръчка на СОС
                                                                                                                     октомври – декември
1.10. Придружаване на екип на индонезийската национална телевизия „Метро” ТВ в България с цел заснемане на филм за България в София и Пловдив; запознаване на английски език със забележителностите в историческия център на София (09.12.2011) – съгласно писмо на Дирекция „Азия, Австралия и Океания” в МВнР до Дирекция „Протоколно обслужване и публични прояви” на СО от 07.12.2011 г.
                                                                                                                                         декември
2.  Партньорство по проекти, кандидатстващи за финансиране в конкурса на Столична програма „Култура” на СО за 2011 г.                                                                        март-април
2.1.  Съдействие с предоставяне на материали, информация и методическа помощ при подготовката на проект за консервация и реставрация на ’Късноантичен мавзолей’ в Лозенец (УПИ I, кв.3, м.’’Жилищна група – Южен Парк’) от фирмата „Амфион” ООД.
2.2. Проект за организиране на археологическа изложба с работно заглавие „Археологическите открития  в  Антична Сердика и околностите й” – 2 етап – сключване на споразумение за партньорство, съдействие за подготовка на проект за кандидатстване за финансиране по столична програма «Култура».
2.3.  Идеен проект за консервационно-реставрационни дейности по Североизточна кръгла кула от крепостната стена на ИАР “Сердика-Средец” - сключване на споразумение за партньорство, с ангажименти за предоставяне на материали и информация по проекта, за методическа помощ при подготовката и осъществяването му, предоставяне на изложбени площи; реклама на проекта; съхранение и популяризиране на резулатите, в случай на спечелване на финансиране, съдействие при подготовката на формулярите за кандидастване за финансиране.
2.4.  Проект за експониране на северната Триъгълна кула от крепостната стена на Сердика, намираща се в сутерена на сградата на бул. „Кн. Мария Луиза” 16 и ул. „Екзарх Йосиф” 27, и попадаща на територията на Историко-археологическия резерват „Антична Сердика и Средновековен Средец” – по споразумение за партньорство с фирмата-кандидат; съдействие при подготовката на формулярите за финансиране.
2.5.   Изготвяне на карта на паметниците-бюстове в Алеята на бележитите българи, в Борисовата градина за съдействие при подготовката на формулярите за кандидатстване, съгласно споразумение за партньорство с фирмата-кандидат за втори етап на реставрацията им.  
2.6.  «Източната врата на София. Консервация, реставрация и социализация на Орлов мост и прилежащите пешеходни пространства” – съдействие при подготовката на формулярите за кандидатстване, съгласно споразумение за партньорство с фирмата-кандидат.  
2.7. Паметник на император Галерий и 1700 години от издаването на Едикта на толерантността – съдействие при подготовката на формуляра за кандидатстване, съгласно споразумение за партньорство със Съюза на архитектите в България.

3.      Партньорство по проекти, спечелили финансиране в конкурса на Столична програма „Култура” на СО за 2011 г.

3.1.    Сдружение „Култура и право”, проект № 784 – „Паметниците на София – достъпни за хора с увреждания” – съдействие при подготовката на материали, събиране на информация и проверка годността на подходящи недвижими културни ценности от национално значение, участие в обществената дискусия по темата за равен достъп на хора в неравностойно положение до недвижими културни ценности в столицата, организирана в хотел „Кристал палас” на 05.11.2011 г.
                                                                                                                     септември – ноември
3.2.  Проект № 883 на Института за политика и обществени комуникации „София – културни отражения» - участие в дискусия за съвременните отражения на културното наследство в ежедневието в Центъра за култура и дебат „Червената къща“, ул. „Любен Каравелов“ № 15 (на 15.10.2011), участие в журито на фотоконкурса по проекта, предоставяне на библиография от заглавия за подготовка на културни маршрути в София по програмата на проекта.
                                                                                                                      октомври - декември
3.3.   Кореспонденция и съдействие при подбора на илюстративен материал за подготовка на Алманах на културния живот в София, 1928-1948 г. като част от проекта „80 години от създаването на Дружеството на новите художници”, финансиран от Столична програма „Култура” за 2011 г. (Приоритет 4 - № 734), в отговор на отправеното искане в писмото на проф. д.изк. Александър Янакиев - Директор на Института за изследване на изкуството БАН, до Вас (Изх. Nо. 482-РД-02/24.10.2011; Вх. No. 313/28.10.2011) – осъществена проверка за материали в архива на ОП КИН–2 към ОП «Стара София» със СИМ (за 76 обекта от 98 в Приложение 1 и за 112 обекта от 377 в Приложение 2, или за 188 от общо 475 адреса).                                                                                                                    ноември

4.    Участие в работата по научно-изследователския проект „Пространствената памет на София като инструмент за изследване и стратегическо планиране”, осъществяван от колектив към катедра „Теория и история на архитектурата”, Архитектурен факултет, УАСГ с ръководител – доц. д-р арх. Милена Металкова-Маркова, по меморандум за сътрудничество с Центъра за Научни Изследвания и Проектиране (ЦНИП) при УАСГ. Подготовка и сключване на рамково споразумение за устойчивост и бъдещо развитие на съвместно сътрудничество в името на поддръжката на КН на столицата. От името на ОП „Стара София” със СИМ съм предоставяла в текстови, графичен и дигитален вид археологически, градоустройствени и архитектурни данни за ИАР „Сердика – Средец” и неговите охранителни зони; изготвяла съм текстови справки за цялостното развитие на град София, устойчитвите места на градската памет, промяната в наименованията на улиците в края на XIX в. и през XX в.; осигурявала съм достъп на екипа до фондовете на библиотеката и архива на ОПКИН в ОП „Стара София” със СИМ.
                                                                                                                                           март-ноември
5.             Съдействие с материали и съвместна дискусия за паметниците на тоталитаризма в София със сътрудници на НИНКН (14.10.2011 г.) във връзка с разработвания от тях международен проект „АТРИУМ”, финансиран със средства на ЕК.
                                                                                                                                                   октомври
6.    Участие в първата среща на проекта URBAN-NEXUS с представители на всички 19 европейски държави - партньори (17-18.11.2011) в София. Проектът разглежда нуждата от провеждането и систематизирането на урбанистични проучвания с цел да се посрещнат истинските предизвикателства  на градското развитие. Ръководител на работен пакет от българска страна – арх. Кристиян Миленов. Изготвяне на културен маршрут в историческия център на София и развеждане на чуждестранните гости по него.                                                                                                                                  ноември
7.    Справки за обекти на недвижимото КН в София за нуждите на институции, медии,  граждани, преддипломни и дипломни проекти на студенти, специализанти  и др., както следва:
7.1.   Справка за първата и последната регистрирани недвижими културни ценности на територията на СО, и за международните конвенции за културни ценности, ратифицирани от РБ.                                                                                                януари
7.2.  Административна сграда на ул. „Леге” 6, кв. 473, пл. No. 4 – за нуждите на общинската администрация към Район «Средец» на СО.
                                                                                                                                   март – април
7.3.  Справка за броя и видовете културни ценности на територията на Столичната община и литература по въпросите на културното наследство в София – за арх. Лино Бианко от Малта, докторант на проф. д-р арх. Веселина Троева към катедрата по градоустройство, Архитектурен факултет, УАСГ.
                                                                                                                                         март-юли
7.4.     Издирване на материали за различни сгради - културни цанности за журналиста от в. Строител – Г-н Красимир Ненчев, както следва – хотел „Империал”, Централна кооперативна банка, Българска земеделска банка, Чиновническо застрахователно дружество, Търговска банка, пл. «Гарибалди», Италианска легация, Турска легация, Къща Гендович, Къщи-близнаци на бул. „Дондуков” от арх. Никола Лазаров, Къща  Крум Чапрашиков – ул. „Оборище”, Къщи на братя Парушеви, бул. „Клемент Готвалд” и ул.”Оборище” – арх. Никола Лазаров.
                                                                                                                            април - декември
7.5.       Издирвания на материали за работата на арх. Константин Йованович по сградите на Народното събрание и Първа мъжка гимназия в София по заявка от Белгарсдкия университет за нуждите на проф. д-р арх. Милош Р. Перович, във връзка с подготвяното от него ново издание на книгата „Сръбската архитектура на ХХ век: От историцизма до втория модернизъм”.
                                                                                                                           август - октомври
7.6.   "Княжески щал" – бул. „Кн. Ал. Дондуков” и „В. Левски” – справки за арх. Цветомир Ценков, специализант по опазване КН в програмата на НИНКН и френския институт „Palais de Chaillot”.
                                                                                                                     септември – ноември
7.7.  Хотел „Булевард” с 9 магазина, бул. „Кн. Мария Луиза” 24 и ул. „Цар Симеон”. Собственици – АД „Калпакчиеви”; наследник – Владимирова; адвокат Маргарита Сълова – ул. „Цар Асен” 2Б.                                                                                октомври
7.8.    Материали за Общинските централни минерални бани в София – за Малвина Русева, дипломант в кат. «Теория и история на архитектурата», Архитектурен факултет, УАСГ.                                                                                                                     октомври
8.  Срещи и дискусии с ръководството на НИНКН за актуализация на регистъра на индивидуални и групови недвижими КЦ на територията на СО; актуализация на имената на улиците в регистъра на недвижими КЦ на територията на СО.
                                                                                                                                                         март – юни
9.   Подмяна на папките с нови класьори в архива на регистъра на недвижими културни ценности в ОП КИН.                                                                                                              юни
10.    Подготовка на научен доклад на тема „Нови факти за първите години от съществуването на дружество „Съвременно изкуство” във връзка с предмет, намерен в архива на ОП-КИН 2 при ОП „Стара София” със СИМ. Участие в годишните „Изкуствоведски четения2011” на Института за история на изкуството – БАН, САБ (09-12.06.2011),.
                                                                                                                                                  май - юни
11.   Участие с публикации и в интервюта, конференции, семинари, срещи и актуални дискусии по въпросите на културното наследство в РБ, в дейността на национални медии / общински, държавни и неправителствени организации.
                                                                                                                                   януари – декември
София, 20.02.2012 г.
Съставил:
д-р арх. Любинка Стоилова,         
         главен експерт ОП “Стара София” със СИМОтчет


на д-р арх. Любинка Христова Стоилова,г
лавен експерт в ОП “Стара София” със СИМ
за работата й през периода 01.01.2010-31.12.2010
в изпълнение на заповед на  Директора на ОП “Стара София” със СИМ

През периода 01.01.2010-31.12.2010 г. в изпълнение на основните си задължения съгласно длъжностната си характеристика съм работила по следните задачи:
1.     Подготовка на сборника от юбилейната конференция на ОП «Стара София» със СИМ – коректури и естетическо оформление на изданието, изготвяне на индекси и приложения.  Изготвяне и разпространение на покани за представянето на 01.11.2010 г. на сборника „Културно-историческо наследство на София: проблеми и перспективи” като том 5 от поредицата „Сердика – Средец – София”.
януари-октомври 2010
2.  Координиране на дейностите по проучванията и събирането на  материали за аранжиране на изложбата „100 години минерална баня в Банкя”, по едноименния проект на „БУ АРТ КОНСЕПТ” ЕООД към Столична програма „Култура” на СО.
февруари-август 2010
3.   Актуализиране на постери: «Сърцето на града», «Софийски менерални бани» и «Археологическо ниво на църква Св.София» - София                                                                                                                                                                                            април 2010
4.           Подготовка на материали за културен маршрут в историческия център на София.
                                                                                                                                             юли 2010
5.     Подготовка на материали за изложба за археологическото наследство на Сердика-Средец на територията на Столична община.
      август-октомври 2010
6.     Изготвяне на въпросник за недвижимите културни ценности на териториите на районите в Столичната община.
октомври 2010
7.           Подготовка на материали за проучване и анализ на атрактивността на Музея на София в адаптираната за целта сграда на Централните минерални бани по оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. „Устойчиво развитие на туризма” - Операция 3.1. „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура”; Схема „Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции”.
октомври – декември 2010
8.       Справки за обекти на КИН в София на граждани и за преддипломни и дипломни проекти на студенти в УАСГ, СУ и др.
януари – декември 2010
8.       Изготвяне на справки и становища по актуални проблеми, свързани с паметниците на културата, стопанисвани от ОП “Стара София” със СИМ.
                                                                                          септември-декември 2010
Съставил:
д-р арх. Любинка Стоилова,
главен експерт ОП “Стара София” със СИМ