Църковната архитектура в България

от края на ХІХ до средата на ХХ век

статия от д-р арх. Любинка Стоилова и
ст.н.с. арх. Петър Йокимов
в сп. Архитектура, 1993, бр. 2, с. 24-27