Международни архитектурни конкурси в София в края на ХІХ и началото на ХХ в.

Това е част от вече публикуван текст, но с други илюстрации и с бележки под линия.
Авторът претендира, че издирванията за повечето чуждестранни участници в международните конкурси
се публикуват за първи път в България.