Австрийски архитектурни влияния в София

в края на XIX век - началото на XX век
София., 1997; 2-ро доп. изд. 1998.

двуезичен каталог (бълг. и нем. ез.)
от едноименната изложба,
представена в София - 1997 г., Виена - 1998 г., Прага - 2000 г.

www.papertiger-bg.com/Wien1998_web.pdf

Съставители:
Георги Коцев, Георги Царев - Музей за история на София, София;
д-р арх. Любинка Стоилова, ст.н.с. арх. Петър Йокимов - Център по архитектурознание, БАН;
Марчелла Щерн, д-р Дитер Клайн - Виена;
Стоян Христов - художник, София.

Автрийски институт за източна и югоизточна Европа,
Задгранично бюро - София
маг. Зигрид Берка, маг. Клаус Шух