Водещи архитектурни личности на независима България

По случай Деня на независимостта на България -
22 септември,
публикуваме доклада
на ст.н.с. арх. Петър Йокимов и д-р арх. Любинка Стоилова,
изнесен на научната конференция
"Епохата на Цар Фердинанд I" - част І
в Евксиноград на 14.06.2008 г.
и публикуван в сборника от конференцията