събота, 18 март 2017 г.

За Столична библиотека и площад "П.Р. Славейков"

На страницата на Столична библиотека в интернет може да се прочете подробната история на тази институция от създаването й през 1928 г. до наши дни
http://www.libsofia.bg/page/bg/za-bibliotekata/istorija.php ,

макар че нейният зародиш може да се открие още при създаването на Народния музей през 1894-95 г.

През 1990 г. Михаил Неделчев на “Кръглата маса” предлага сградата на Градския комитет на БКП на площад “Славейков” № 4 да се предаде на Столичната библиотека. 
Всъщност, сградата е построена през 1926-30 г. за нуждите на Министерството на обществените сгради, пътищата и благоустройството (МОСПБ) по проект на наскоро дипломиралата се архитектка Виктория Ангелова.

Със заповед на Столичния народен съвет (СНС) № РД-47- 09/06.07.1990 г. на 11.07.1990 г., сградата на площад “Славейков” № 4 и 4А “се предава безвъзмездно в управление и стопанисване на Столична библиотека”. На арх. Славей Гълъбов е възложено да изготви проект за адаптирането й от административна в библиотечна. От октомври 1990 до май 1991 г. постепенно започват да функционират отделните й звена.
    
На 04.11.1991 г. наследниците на д-р Константин Стоилов даряват личната му библиотека на Столична библиотека – 2055 тома книги и периодика. На 30.08.1993 г. е подреден и предоставен за ползване фондът от книги на основно книгохранилище.

През 1993 г., по покана на тогавашния директор на библиотеката д-р Георг Краев (днес професор в Нов български университет) ст.н.с. арх. Петър Йокимов и д-р арх. Любинка Стоилова изготвиха предложение за разширяване културните функции на библиотеката и площадното пространство пред нея. 
По това време се зароди и идеята за оформянето на книжен пазар на открито на пл. "Славейков".
Предложението ни беше Столичната библиотека да продължи традицията на създаденото през 1903 г. Дружество "Съвременно изкуство", което в зората на ХХ век обединява интересите на художници, архитекти, изкуствоведи, поети за обновление на изкуството. Тяхното дело е доразвито в основания през 1920 г. Дом на изкуствата и печата в къщата на д-р Серафимов на ъгъла на улиците "Г.С. Раковски" и "Граф Н. Игнатиев", който събира представители от всички творчески гилдии, организира разнообразни срещи, чествания, четения, концерти, карнавали и ежегоден пролетен фестивал на музите на сцени из целия град.

Много от предложените през 1993 г. културни инициативи днес са вече осъществени, но някои така и не се състояха. (Л.С.)

Ето и копие от паметния документ, изваян с патоса на промените от началото на 1990те години, когато се "наливаха" основите на новата демокрация.