Изгубеният дух на София.

Автори - архитектура - атмосфера.
(Разрушените кафенета на София)


статия на Петър Йокимов и Любинка Стоилова
в сборника
КАФЕНЕ ЕВРОПА
С., Изд. "Дамян Яков", 2007, с. 209-229.