неделя, 30 октомври 2011 г.

20 години БАУЖ

Юбилеят
на
Българската асоциация на университетските жени (БАУЖ)
http://bauw-bg.com/?page_id=3
бе отбелязан със серия от публични лекции на изтъкнати специалисти,
организирана съвместно с
Магистърската програма по история на жените/пола МАТИЛДА
към Философски факултет на Софийския университет
http://bauw-bg.com/?page_id=28
и
Катедрата по Англицистика и американистика (ФКНФ), СУ
в новата конферентна зала на Софийския университет
върху следните теми

Проф. Людмила Йорданова,
Гост-лектор от King’s College, London
REFLECTIONS ON POPULAR CULTURE AND GENDER
14.10.2011

Проф. Милена Кирова,
"Изследванията на мъжествеността
върху примери от библейския текст)"
25.10.2011

Проф. Марика Мойсееф,
Гост-лектор от College de France, CNRS, Paris
ALIENS AS AN INVASIVE PROCREATIVE POWER
IN SCIENCE FICTION AND HOLLYWOOD
28.10.2011 г.

Тържество с реч на председателката
проф. Милена Кирова
и кратка музикална програма увенча юбилея.
четвъртък, 27 октомври 2011 г.

Лекция на Проф. Марика Мойсееф, College de France, CNRS, Paris

ЕВРОПЕЙСКАТА МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА ПО ИСТОРИЯТА НА
ЖЕНИТЕ/ ПОЛОВЕТЕ „МАТИЛДА”
(Философски Факултет)
И
КАТЕДРАТА ПО АНГЛИЦИСТИКА И АМЕРИКАНИСТИКА(ФКНФ)
към Софийския университет "Св. Климент Охридски"

организират лекция на

Проф. МАРИКА МОЙСЕЕФ,
Гост-лектор от College de France, CNRS, Paris

ALIENS AS AN INVASIVE PROCREATIVE POWER
IN SCIENCE FICTION AND HOLLYWOOD
на английски език)

28 oктомври 2011 г. (петък) 17-19 ч.,
Нова конферентна зала, вход от ул. „Шипка”, ет. 2, Ректората, СУ

неделя, 16 октомври 2011 г.

За връзката на архитектурата с вечността

Припомняме с няколко забравени публикации
вечните теми
за връзката на архитектурата с човешката душевност
чрез църквите и чрез гробищата

Църковната архитектура в България
от края на ХІХ до средата на ХХ век

http://sofiazanas.blogspot.com/p/blog-page_09.html

"Насочване на църковното и държавното начало в едно русло
края на ХІХ в. - първата половина на ХХ в."
глава в книгата
Православните храмове по българските зeми
(ХV - средата на ХХ в.)
Архитектура. История. Библиография.

С., АИ "Проф. Марин Дринов", 2002, 385-512
http://sofiazanas.blogspot.com/p/blog-page_10.html

Градът на мъртвите
За смъртта и забравеното отношение
"човек - живот - изкуство"
http://sofiazanas.blogspot.com/p/blog-page_16.html

Как Софийските централни гробища да станат
обект на културен туризъм
според европейската културна практика
http://sofiazanas.blogspot.com/p/blog-page_17.html