неделя, 5 ноември 2017 г.

Извънредно заседание на СОС заради некачествените ремонти и прекратяване на договора за ремонт на Дондуков

Ще защити ли столичен общински съвет софиянци и техните пари от некачествени ремонти?

вторник, 31 октомври 2017 г.

В отвореното писмо гражданската организация „Спаси София“ настоява за: 
1. Провеждане на извънредно заседание на Столичния общински съвет с единствена точка – качеството на извършваните строително-ремонтни дейности в София, за да се набележат краткосрочни и дългосрочни мерки за справяне с проблема;
2. Приемане на нарочна декларация на Столичния общински съвет за преустановяване на практиката “ремонт на ремонта” и поемане на политически ангажимент качеството на извършваните строително-ремонтни дейности да отговаря на съвременните стандарти и тенденции;
3. Незабавно прилагане на съществуващите разпоредби на ЗОП (чл. 55(1) т. 4) и Директива 2014/24/ЕС (чл. 57(4)(ж)), занимаващи се с правото на възложителите да отстраняват компании за неизпълнение или некачествено изпълнение на предишен договор;
4. Повишаване на санкциите за неизпълнение или некачествено изпълнение на договори, възложени от Столичната община чрез обществени поръчки;
5. Създаване на механизъм за прозрачен и публичен мониторинг на качеството на извършваните строително-ремонтни дейности.

В своя блог общинският съветник в СОС Иво Божков публикува следната информация:

Заедно с Марта Георгиевa и Трайчо Трайков внесохме предложение за свикване на извънредно заседние на столичен общински съвет за решаване проблема с некачествените ремонти в столицата. 


Отговорност и задължение на Столичен общински съвет е да предприеме нужните мерки за прекратяване на порочния кръг с некачествено ремонтиране на градската инфраструктура. Досега налаганите санкции и мерки от страна на кмета и неговата администрацията са очевидно неработещи и не предотвратяват разхищаването на общински средства за незадоволителни резултати.


Благодарение на гражданската активност обществото се запозна с неоспорими доказателства за огромен брой некачествено изпълнени ремонтни дейности възложени от Столична община. Тези примери показват, че проблемите с некачествено изпълняваните ремонти не са изолирани, а представляват системен проблем в начина, по който общината извършва контрол и съответно защитава интереса на софиянци, техните пари и тяхното право да живеят в благоприятна градска среда. 
Призоваваме всички отговорни към техните избиратели общински съветници да признаят за съществуващия проблем и да подкрепят свикването на извънредно заседание съгласно чл. 67, ал. 2 от Правилника за отстраняването на натрупаните с години порочни практики. 

Настояваме също така кмета на София незабавно да прекрати договора за ремонт на бул. „Дондуков“ с фирмата изпълнител поради системни публично установени некачествени дейности, съществено отклонение спрямо параметрите, разписани в спечелената обществена поръчка, както и забавяне на строителството с повече от 10 календарни дни (основание за едностранно прекратяване на Договора по член 20, т. 2.3). 

Администрацията на кмета на Столична община, отговорна за изготвянето и сключването на Договора за обществената поръчка, както и за контрола за качеството на изпълнение трябва да понесе отговорност за сгрешения подход и липсата на надзор. Този ремонт се превърна в олицетворение на хаоса, изкуствено създадените конфликти между ползвателите, и неспособността на Столична община да организира правилно и трайно подновяването на инфраструктурата на града. 

Споделяме констатациите в отвореното писмо на  и се присъединяваме към техните конкретни искания за свикване на извънредно заседание на СОС, което да вземе решение за предприемане на краткосрочни и дългосрочни мерки за решаване на проблема с некачествените ремонти, извършвани с парите на данъкоплатците.Марта Георгиева, Иво Божков, Трайчо Трайков, общински съветници.


Питане относно паветата и реконструкциите на булеварди в София на 44-то заседание на Общинския съвет на СО на 23.11.2017 г.


Филм на телевизионния канал АРТЕ за съветника в Столична община – Иво Божков