петък, 23 март 2012 г.

НАГРАДА на фирмата КНОЛЛ за МОДЕРНИЗЪМ за 2012 г.

НАГРАДА НА ФОНДАЦИЯТА ЗА СВЕТОВНИ ПАМЕТНИЦИ
НАГРАДА на фирмата КНОЛЛ за МОДЕРНИЗЪМ за 2012 г.

ПОКАНА ЗА НОМИНАЦИИ

2012 WORLD MONUMENTS FUND/KNOLL MODERNISM PRIZE
CALL FOR NOMINATIONS !
http://www.wmf.org/modernism-prize/call-nominations

ФОНДАЦИЯТА ЗА СВЕТОВНИ ПАМЕТНИЦИ
очаква номинации за наградата ЗА МОДЕРНИЗЪМ на фирмата КНОЛЛ за 2012 г.

Наградата ще бъде връчена на проектиращ специалист или фирма като признание за иновативни проектни решения, които опазват или спасяват забележителност на модернизма в риск.
Наградата бе учредена за да повиши общественото убеждение в приноса на модернизма за съвременния живот, за важното място, което модернизмът заема всред архитектурните паметници, и влиятелната роля, която играят архитектите и дизайнерите за опазване на модерното наследство.
Очакват се проекти, които подсилват устойчивостта на модерната забележителност в архитектурен, функционален, икономически аспект и по отношение на околната среда като полза за обществото. Номинираните проекти за консервация и реставрация трябва да са изпълнени през последните 5 години.

За повече информация:
http://20c-arch-bg.blogspot.com/2012/03/2012-world-monuments-fundknoll.html