вторник, 13 ноември 2018 г.

Време за риболов по ул. "Ле Ге" или как се подпира бившата цитадела на ЦК на БКП?!

Тежко морално противоречие - между Двореца на Константин и градинката с кръглата кула от крепостта на антична Сердика.

Брендо иска да строи нова висока сграда до хотел „Рила”
- 10.11.2018УПИ III-37, кв. 398, местност "Зона А-Юг", Столична община - Район "Средец".
Възложител: Рила - Център ЕООД
Архитектурно студио 'PLANNING'
Ръководител на колектив - арх. Илиан Илиев
фаза О.П.    М  1:1000       дата: 2018 г.

Предложението за РУП  е за изменение на одобрения Подробен устройствен план на Зона А-юг, м. Център, Район "Средец" (ДВ, бр. 78/09.10.2015).Каквито и резерви да има към Георги Стоилов като архитект,
от кадастралната основа на ПУП се вижда добре, 
че при проектирането на хотел "Рила", 
той е изтеглил високата част на хотела на запад - 
към по-широката улица "Цар Калоян", 
за да има малко повече въздух и светлина в тясната "Леге".
По този начин се благоприятства и по-широката й визуална връзка 
с градината пред хотела.

Спаси София алармира:
"Пак ще се лее бетон върху останките на Сердика"
https://www.facebook.com/spasisofia/photos/a.1546639878954021/2221857634765572/?type=3&theater -
Но визуализацията, която прилага не е точна спрямо новия план.

Трябва да се отбележи, че още при разработването на ПУП 
за местност Център - Зона А-юг през 2015 г., проектанстският колектив, 
ръководен от арх. Тихолова, е заложил в свободната част на хотелския 
парцел да се извиси призматично тяло на 11 етажа, което се вижда 
в плана за регулация и застрояване.
То отговаря на визуализацията на "Спаси София".


Новото инвестиционно намерение за разрастване на печално известния 
някога като хотел и ресторант на ЦК на БКП,
впоследствие притежание на Васил Божков,
а наскоро закупен от Евелин Банев Брендо,
така както е съгласувано от Главния архитект Здравко Здравков, 
представя по-благоприятно стъпаловидно нарастване във височина на новото тяло.
То е по-приемливо, отколкото еднакво висок призматичен обем.
Така визуалното затваряне и засенчването на ул. "Ле Ге" 
ще е значително по-малко
- не само във физически, но и в естетически аспект.

Същевременно, няма как да се избегне тревогата от 
намесата на новото строителство в разнородния,
но все още доста автентичен пейзаж 
на старата централна улица, именувана на
един от спасителите на София от опожаряване - 
френския дипломат Леандър Льо Ге.


С този проект общината вероятно вижда възможност да осъществи 
своя отдавнашен замисъл
за разкриване и социализиране на археологическите останки от 
южната крепостна стена и една от кръглите кули на антична Сердика 
в градината пред хотела. 

Проблемно е, че бъдещата сграда тангира с очертанието на крепостната стена
и една от кръглите кули на антична Седика в източна посока,
както и на северозапад със зоната, където са намерени останки от
предполагаемия дворец на Константин.
Новите строителни работи могат да ги засегнат.

Във всички случаи този обект попада в очертанията на 
Археологическия и исторически резерват
 "Антична Сердика - Средновековен Средец", 
който е с висока степен на защита от Закона за културното наследство
и ще изисква многократно по-бавна и по-деликатна намеса.

Л.С.