петък, 16 ноември 2007 г.

ОТВОРЕНО ПИСМО ДО “БТ ДЕВЕЛОПМЕНТ СЪРВИСИЗ”

Зала БългарияОТВОРЕНО ПИСМО
ДО “БТ ДЕВЕЛОПМЕНТ СЪРВИСИЗ”

на вниманието на госпожа Недялка Сандалска
Изпълнителен директор

в отговор на обръщение към медиите от 14 ноември 2007 г., 17 37
на инвеститора на Проект “Гранд България”


Уважаеми инвеститори,
Уважаеми сънародници, без значение дали живеете в София или извън България (виж петиция )

На 26 октомври 2007 българската общественост научи чрез медиите, че инвеститорът “БТ Девелопмънт Сервисиз” е получил от Държавната агенция за инвестиции (ДАИ) Сертификат 1-ви клас и финансова помощ от 74, 5 милиона лева за реализирането в три годишен срок на инвестиционен проект, наречен “Мултифункционален търговски център „Гранд България”. Кандидатът, вписан под № А-72/04.09.2007 в списъка на сертифицираните обекти, е “Гранд хотел България” АД, София. По-нататък в медиите бе разяснено колко красив и уникален е този проект. Видяхме и образ на бъдещото архитектурно произведение.

На 14 ноември 2007 българската общественост, следяща вече с повишено внимание случая, научи от разпространеното по медиите изявление на инвеститора, че няма вече да се строи на това място - в началото на историческото направление бул. “Цар Освободител”, търговски център, а културен и делови център.

Уважаеми инвеститори,
бихме искали да Ви обърнем внимание, че:

Веднъж получили сертификат от ДАИ, Вие сте поели задължението да реализирате точно този проект, който сте заявили пред нея, т. е. ново строителство на мястото на комплекс “България” - паметника на културата. Несъстоятелно е Вашето твърдение, че няма проект, защото Агенцията не би могла да отпусне държавни средства без съответни проектни книжа. Вие не бихте могли да се откажете от първоначалната си идея и едновременно с това да получите финансирането от ДАИ.

За Ваша зла участ, обектът на кандидатстване е паметник на културата от национално значение, разположен в най-представителната част на София. Вследствие на този факт, каква функция, какъв оригинален план, каква естетика ще му придадете – не диктувате Вие, а институциите, отговорни за опазването на паметниците на културата в Р. България.

Не става въпрос за “културната стойност на Проект "Гранд България”, както Вие се изразявате в обръщението си към медиите, а за културно-историческата стойност на комплекса от хотел, ресторант, сладкарница и концертна зала “България” като цялостен обект на опазване. След неговото обявяване в ДВ бр. 40/1978 г. като паметник на културата с категория “национално значение”, веднъж завинаги неговата стойност е определена и не подлежи на свободно тълкувание кой какво иска да направи с него.

В действителност, чрез Вашия проект, предложен на ДАИ, Вие събаряте паметника на културата, за да изградите Вашия мултифункционален търговски център „Гранд България”. Ние ще се въздържаме да наричаме проекта Ви мол, след като това Ви смущава. Отказът Ви от подобна формулировка, обаче, с нищо не променя типологията на Вашите инвестиционни намерения.

Непростима е проявената от Вас неадекватност към юридическата защита на “Комплекс България” и неговата среда като обект на културното наследство. Известно ни е, че сте били подробно запознати с нея от отговорните инстанции и би следвало да я спазвате. Вашите голи изявления за съблюдаване на нормативната уредба в бъдеще не са достатъчни.

ОЧАКВАМЕ ОТ ВАС ОТГОВОР НА ОСНОВНИЯ ВЪПРОС:
КАК СМЯТАТЕ ДА СЪВМЕСТИТЕ ДВАТА ВЗАИМНО ИЗКЛЮЧВАЩИ СЕ КАЗУСА:

1. Реализацията на заявения пред ДАИ Проект “Мултифункционален търговски център „Гранд България” за ново строителство на мястото на паметника

и
2. Опазване на паметник на културата, съгласно Българското законодателство.


За нас е важно да научим каква е реакцията на Държавната агенция за инвестиции след като тя вече знае, че сертифицираният от нея проект е принципно неизпълним за паметник на културата без да се погазят множеството български закони и международни конвенции.

И ОЩЕ:
Не е уместно да твърдите, че ще реставрирате паметника на културата, когато Вашите инвестиционни амбиции са драстично различни.

Близо 5000 души са се подписали в защита на съхраняването на Комплекс „България” в неговия автентичен вид. И днес Комплекс „България” притежава актуалните качества на един модерен мултифункционален организъм. Нужно е само след продължителното занемаряване да възвърнете някогашния му блясък.

Следователно, единственото разумно решение е да вложите средствата си наистина в реставрация, а не в преустройства и реконструкции. А за нови търговски-, културни- и бизнес- центрове инвестирайте и стройте по западната ос на бул. “Тодор Александров”, където нашето време ще остави своята следа в историята.


ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ НА ГРАЖДАНСКО ДВИЖЕНИЕ
ЗА ОПАЗВАНЕ НА ПАМЕТНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА В БЪЛГАРИЯ

1 коментар:

Unknown каза...

Инвеститори има разни и с различни намерения. Проблемът в случая не е в "БТ Девелопмънт сървисиз", който иска да направи инвестиции с висока възвръщаемост. Проблемът е в държавната институция Българска агенция за инвестиции (БАИ). Как може един официален държавен орган да изпълнява своите функции с драстично нарушение на законите на страната?
Три са овластените органи, които са длъжни да потърсят сметка на БАИ: Прокуратура, Министерски съвет и Народно събрание.
При тази ситуация е логично да се очаква:
1. Оставката на изпълнителния директор на БАИ;
2. Дисциплинарно уволнение на държавните служители, виновни за това грубо закононарушение;
3. Подвеждане на съответните лица под наказателна отговорност (БАИ хвърля в този проект 75 млн. лева пари на данъкоплатците);
4. Обявяване за нищожен сертификата, издаден от БАИ на "БТ Девелопмънт сървисиз".
И ако трябва да уточня, кои персонално са отговорни горното да стане реалност, то ето го това уточнение:
1. Кметът на София, г-н Бойко Борисов, който трябва да сезира прокуратурата и министър председателя за решението на БАИ.
2. Главният прокурор на РБ, г-н Борис Велчев, който да разпореди (или сам да изпълни) подвеждането на виновните лица под наказателна отговорност (престъпното деяние е консумирано с издаването на сертификата) и оспорване на сертификата пред Администртивния съд.
3. Министър председателя на РБ, г-н Сергей Станишев, който да организира вземането на съответните решения за освобождаване на изпълнителния директор на БАИ и другите отговорни за случая държавни служители.
4. Всеки от 240-те народни представители в НС (имената и портретите им можете да видите ТУК), който е длъжен да бъде инициатор, за извършване на необходимото от законодателното тяло (Решение на НС, с което да се обърне внимание на изпълнителната власт за спазване на законите на страната; поправки в закони на страната, които в сегашното си сътояние възпрепятстват гореизложената процедура).
Когато протестираме срещу подобни решения, трябва ясно да знаем към кого са отправени протестите и какво точно искаме.
А ние искаме едно: държавните институции да извършват своята дейност абсолютно законосъобразно и в интерес на обществото.

Владимир Величков