неделя, 18 ноември 2007 г.

София и Световното културно наследствоПитат ни как може да се запази културното наследство на София без да се налага гражданите да бъдат мобилизирани да защитават "на парче" всеки път, когато се очертае ново посегателство върху паметта на града.
Разбира се, най-важното е да се спазват действащите закони, които осигуряват достатъчна рамка за охрана на недвижимите културни ценности, обявени от отговорните държавни институции за паметници на културата.

Ето едно от възможните по-цялостни решения:
Новият устройствен план на София, одобрен от Народното събрание на РБ през декември 2006 г. и придружен от съответен закон за застрояване на столицата, предвижда в частта "Културно-историческо наследство" централната част на София да бъде номинирана в Списъка на световното наследство - World Heritage List (WHL)/ UNESCO, с което да бъдат запазени историко-археологическия резерват "Сердика-Средец" и територията между пл. "Народно събрание" и ул. "Московска" като цялост. Охраната на тези два уникални културно-исторически модула, свързани по оста бул. "Цар Освободител" - пл. "Народно събрание" и чрез съответните буферни зони би защитила историческа застройка в столичния център като ансамбъл.

Някои смятат, че този стремеж е проява на своеобразен фундаментализъм.
Но в Списъка на световното наследство към ЮНЕСКО фигурират 851 забележителни места по света и центровете на почти всички европейски столици - Paris, Vienna, Brussels , Prague , Tallinn , Berlin , Athens , Rome , Riga , Jerusalem , Amsterdam, Luxembourg , Valletta , Vilnius , Warsaw , Lisbon , St. Petersburg , Moscow , части от Madrid , Istanbul , части от Kiev , части от ot London , и т. н. (виж http://www.thesalmons.org/lynn/whgmap.html)
През 2007 г. в това семейство бе включен и центърът на унгарската столица Budapest.
За ползите от охраната на паметта и културното наследство, за културния туризъм и инвестиционните перспективи не е нужно да се теоретизира.

За да бъде включен историческият център на София във WHL е необходимо Столичната община и българското правителство да работят за това целенасочено.
Тогава новото строителство в охраняваната част от центъра ще трябва да се ограничи до минимум.
Но ако продължават посегателствата над паметници на културата, шансовете на София ще намаляват главоломно.


Повече информация по този въпрос бе предложена още през 2004 г.:
СОФИЯ И СВЕТОВНОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО
http://www.stroitelstvo.bg/news.php?m=details&id=5622

Няма коментари: