неделя, 18 ноември 2007 г.

коментари

по повод изявлението на инвеститора на проекта "Гранд България":
(от http://zagrada.bg/show.php?storyid=397817&p=0#addcomment )

Да се чуди човек - От архитект, 16 ноември, 01:52
Да се чуди човек как с проект още в начална фаза инвеститорът знае толкова точно кое къде и как ще бъде разположено в бъдещата сграда, а най-вече - точните площи по видовете дейности, например - 7 дка търговски площи, 4 дка гаражи.
Засега не е обяснил откъде ще влезе в обещаваните подземни гаражи на няколко нива - може би през градската градина?
За сметка на това обещава подход към концертната зала през пасаж от магазини откъм бул. "Цар Освободител". Не се ли влиза по подобен начин в зала 1 на НДК ?
Докато вътре се музицира (например концерт на Jethro Tull), отвън щедро се разлива чалга или "естрада".


още по-учуден - От друг архитект 02:31

Инвеститорът заявява: "...Проект "Гранд България" е напълно самостоятелен и под никаква форма не засяга целостта и функциите на националната концертна зала. Дори нещо повече, ние сме готови да финансираме належащите ремонти и подобрения на залата в рамките на публично-частно партньорство с нейните стопани..."

Доколкото се вижда от рекламата на новия строеж, показана в BTV-новините преди няколко дена и на билборд до входа на зала "България" на ул. "Аксаков", частта над входа на залата се надстроява с няколко етажа и достроява така, че изчезва входът към лятната градина.
При това положение да се твърди, че не се засяга залата е меко казано учудващо
За всеки, който е чувал за акустика, е ясно, че и най-малкото строителство не може да не се отрази на акустиката на залата.

И още един въпрос: какво се разбира под "подобрения на залата"?
Зад подобни благовидни обещания сме видяли доста чудовищни реализации

Няма коментари: