вторник, 22 август 2023 г.

Реконструкция на сградата на Централните хали в София - варианти на настилки от края на XIX и началото на ХХ век

 Тези материали са изготвени през 2022 г. по молба на арх. Мария Попмаркова,
която работи върху реконструкцията на сградата на Централните хали в София.
Няма коментари: