петък, 8 юни 2012 г.

150 години от рождението на инж.-арх. Георги Ненов (1862-1935)

Юбилеят бе отбелязан на 7 юни от
Асоциацията на Софийските дружества на архитектите
в Централния дом на архитекта на ул. "Кракра" 11 в София.
Доклад за живота и дейността на  архитекта
изнесе доц. д-р арх. Добрина Желева-Мартинс.

 
Инженер-архитект ГЕОРГИ НЕНОВ е роден на 6 юни 1862 г.
Учи строително инженерство в Русия и завършва архитектура

в Гент, Белгия през 1889 г.
Връща се в България и се установява в Ловеч, впоследствие - в София.
Постъпва в Министерство на обществените сгради, пътищата и съобщенията.
През 1892-93 г. участва в подготовката и основаването на Българското инженерно-архитектно дружество (БИАД) и при основаването на неговия орган - Списание на БИАД.
Като архитект по регулирането и благоустройството на населените места в Министерството на Обществените сгради, пътищата и благоустройството е пионер в модернизирането на българското градоустройство.
Участва в разработката на първия закон за благоустройството на населените места в България (1894-1896 г.), приет от НС през 1897 г., в сила до 1941 г. Въвежда единна система за планиране на населените места, в която плановете са юридическа основа на градоустройствената дейност.

Полага неимоверни усилия за пригаждане на домораслото градоустройство към модерния начин на живот; превежда чуждестранна специализирана литература; подчертава водещата роля на регулацията на улици и дворища. 

Подпомогнат от 11 землемери до 1920 г. арх. Ненов разгръща колосална работа по планирането на градовете и селата в старите и новите територии на България. Изготвя улични и дворищни регулационни планове на 80 града и 700 села. 
Вследствие на безсънието и продължителната работа прав до чертожната дъска, през 1911 е ампутиран единият му крак, а през 1919 г. - и другият. Въпреки физическите болки и затруднено придвижване с патерици, не престава да ходи на работа. 
Като признание за последователната му градоустройствена дейност и по случай 25-годишната му държавна служба, през 1920 г. БИАД му връчва плакет и адрес, гравиран върху бронзова плоча.
Дотогава Г. Ненов е награден със следните отличия:
орден "За гражданска заслуга" - V ст.,
руския орден "Св. Станислав",
възпоменателен кръст за Независимостта на България (1908 г.).

През 1924 г. издава книгата Благоустройствен наръчник, която е първият учебник по градоустройство и урбанизъм в България .
В него намират място редица регулационни планове на селища в страната и в чужбина, идеите за градинските селища на сър Ебенезър Хауърд, действащата благоустройствена нормативна уредба; материали за инсталационни мрежи; примерни поемни условия за планоснимане; идеите за работническите колонии, градинските предградия, кооперациите.

През ноември 1924 г. е провъзгласен за почетен член на БИАД. За усърдната му и отлична служба към  българския народ и техническото дело в страната получава диплом, връчен на тържествено събрание на дружеството.

През 1926 г., на 64-годишна възраст, е уволнен от МОСПБ по старост. Заповедта е придружена с орден "За гражданска заслуга", който Георги Ненов връща с мотивационно писмо. 

Продължава да публикува статии по въпросите на градоустройството и благоустройството в професионални и популярни издания.
Умира на 4. декември 1935 г. в София от инфаркт, докато пише статия за градоустройството на София.


Биография на Г. Ненов, съставена от доц. д-р арх. Д. Желева-Мартинс и арх. Ю. Фърков е включена между биографиите на 6000 архитекти  в световна 6-томна архитектурна енциклопедия, издадена на италиански и английски език,  Торино и Лондон, том ІV, 2001 г., с. 417
"Поклон пред делото и паметта на инженер-архитект ГЕОРГИ НЕНОВ"
 – Записа: Л. Стоилова)

Виж още
http://www.bularch.eu/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=50&Itemid=107&lang=bg
сн.: арх. Даниела Доспевска

Няма коментари: