четвъртък, 22 септември 2011 г.

Денят на Независимостта на България

По случай Деня на независимостта на България -
22 септември,
представяме материали,
посветени на архитектурата и градоустройството в България
до Първата световна война

Водещи архитектурни личности на независима България
http://sofiazanas.blogspot.com/p/blog-page.html

Големите архитектурни конкурси в България
в края на ХІХ и началото на ХХ век

или
За пропуснатите шансове
и мъчителния път на българската архитектура

http://sofiazanas.blogspot.com/p/blog-page_18.html

Международни архитектурни конкурси в София
в края на ХІХ и началото на ХХ век
http://sofiazanas.blogspot.com/p/blog-page_6193.html

Гражданската архитектура в европейския път на България
на прехода между две столетия
http://sofiazanas.blogspot.com/p/blog-page_23.html

Няма коментари: