неделя, 23 ноември 2008 г.

Отново за къщата на генерал Кирил Ботйов на ул. "Шипка" в София

Във в. Седмична поща, бр. 403, 15-22.11.2008
Г-н Боян Ботев - Председател на Общонародната фондация "Христо Ботев" и
правнук на ген. Кирил Ботйов се ползва от правото си на отговор
на публикацията "И Ботев за продан" в предишния брой на същия вестник
В своята статия "Смешен плач"
той твърди, че освен "запазеният интериор с мебели и вещи, както и архивът на ген. Кирил Ботйов", които се съхраняват в помещенията, заети от фондацията, останалата част, която ще се преустрои в бистро "не представлява музейна ценност" и "няма културно-историческа стойност".

Нещо повече, Г-н Ботев заявява:
".... всеки може да се разпорежда със собствеността си. Това правя и аз , като не се отказвам от думите си в даваните от мен интервюта и с чиста съвест на човек, който пази духа и спомените за членовете на заслужилото безкрайно уважение за нашата история Ботйово семейство."

Като не оспорваме заслугите на Ботйовото семейство, както и усилията на г-н Боян Ботев да запази паметта за великите си предци, обръщаме внимание на дълбоко погрешните постановки, с които тук се спекулира.

Къщата на Генерал Кирил Ботйов е обявена за паметник на културата.
Това означава, че къщата има културно-историческа стойност в своята цялост, а не само в отделни части.
Нейният юридически статут на недвижим паметник на културата означава тя да бъде опазвана от всякакви посегателства над нейната автентичност и цялост.
Поради този статут държавата е поела ангажимента да се грижи за нейното опазване, включително и в случаите, когато собствениците не се грижат достатъчно за това.
Нещо повече - значимостта на личностите от фамилията Ботйови, свързани с къщата, означава, че г-н Ботйов не може да разполага свободно, както пише, със собствеността си.
Тази памет е общонационална ценост и г-н Ботйов е отговорен пред сънародниците си за нейното съхраняване. Самата сграда е паметник на културта от местно значение, но това с нищо не намалява отговорността по нейното опазване в автентична цялост.
Жалко е, че досега сградата не е била превърната в музей на фамилията Ботйови - така че и държавата да поеме някакъв дял от нейната издръжка.

Пределно ясно е, че в наши дни е трудно да се опазва един паметник на културата и средставата, необходими за това, не са малко.
Затова действащият Закон за паметниците на културата допуска промяна на функцията, с оглед осигуряването на устойчиво развитие на паметника.
Това става чрез съгласуване на проект за т. нар. "инвестиционно намерение" (промяна) с Националния институт за паметници на културата (НИПК).

И тук най-важното е какви са намеренията за промяна и какво от тях НИПК ще допусне.
Винаги, когато се допусне нарушение на автентичността - драстични промени в плановата структура на сградата - съответно - в нейния облик, се появяват съмнения за неправомерни действия.

Много често инвеститорите си позволяват повече, отколкото НИПК им е разрешил, защото контролът върху действията с паметниците на културата у нас е извънредно занижен.
Така всички са доволни и няма виновни.
Страдат единствено паметниците на културата - а в дългосрочен план страда културното наследство на София - културната памет и уникален образ на града.

Но това е потенциалът, с който градът би могъл да развива туризъм като залог за бъдещото си устойчиво разитие.
Жалко е, че именно Г-н Боян Ботев не разбира това.

4 коментара:

Анонимен каза...

Въпреки че статията неприятно ме изненада, описаното в нея е закономерен резултат от развитието на Боян Боянов Брънчев като "наследник" на Христо Ботев. Предлагам ви да разберете и публикувате как е станал собственик на въпросната къща, след като генерал Кирил Ботйов е завещал единия етаж от къщата си на Люба Лазарова Саулска, негова гледачка до живот. През 1948г. дядото по майчина линия на Боян "Ботйов"(Боян Боянов Брънчев) - Христо Кирилов Ботйов - оспорил в съда завещанието, но Саулска спечелва делото (№63/1948г.). Г-н Боян "Ботйов" няма да разбере вашата позиция, защото той превърна къщата и "Общонародната" фондация в средство за препитание и подмени темата "Христо Ботев" с темата "Генерал Кирил Ботйов". А заслугата на генерал Кирил Ботйов за българския народ е тази, че е посветил 35 години от живота си в слугуване на цар Фердинанд, да не говорим за графиня Монтефорте във фашистка Италия.

Анонимен каза...

Прочетете спомените на един българин, именува се Димитър Маринов, за да разберете как храбрия балкански наш лев - ген.Ботев предава на турците своя спасител! Може би е време и за Христо Ботев да се кажат реалните неща, които са достатъчно печално известни ...

za Boyan каза...

Не зная какво точно искате от Боян Ботйов,ако той беше толкова лош колкото го описвате можеше да се разпореди с имота по много по-неудачен начин и пак никой нямаше да може да го упрекне в закононарушение.А той напротив опитва се да прави и нещо полезно за обществото с тази фондация.

Анонимен каза...

Всички тези писания сакрайно неприятни,но необходими.Смятам,че Боян Брънчев има заслуги за популяризирането на Ботев,но това е държ.политика след 1944г.и той чудесно се е възползвал в личен план.Има нещо много нечистоплътно в тази смяна на имената ,неговото и на майка му.Години наред ,се популяризира Ботев,а не се знаят имената на 200 четника,за тях мълчание,най вече за убитите.Белгийските архиви са перфектни,една справка и ще се знае всичко за жената на ген.Кирил Ботев,за сестра й,за осиновеното дете Шарл Ноел,прекръстено на Христо К.Ботев.Факта,че най заинтересования Боян Брънчев Ботев,не го прави,ме кара да мисля,че не иска истината да излезе.Не разбирам защосериозните историци не го направят?