събота, 19 януари 2008 г.

Отговор на кмета Бойко Борисов на питането на Вили Лилков относно хотел "България"

Относно: Проекта за превръщане на хотел България в мултифункционален търговски център
http://mydsb.wordpress.com/2008/01/18/dsb2008011801/

Уважаеми г-н Лилков,
Първоначално бих искал да Ви благодаря за навременното поставяне на дневен ред на този въпрос, който в последните месеци вълнува гражданите на Столична община. Считам, че с настоящия отговор ще внеса яснота по случая и ще отговоря не само на Вас, а и на всички столичани.

При извършената проверка в ДАГ при СО е установено, че към момента не е внасяно искане за провеждане на градоустройствена процедура, регламентираща изграждане на Мултифункционален търговски център в имот пл. N 8, кв. 482, м. Център по плана на гр. София. В този смисъл никога не е издавано разрешение за започване на такава процедура. Имайки предвид факта, че сградата е паметник на културата, една такава процедура следва да бъде съгласувана с НИПК.

Считам, че към момента има създадена добра законова база, в т.ч. и Закона за устойство и застрояване на Столична община, спазването на която би довело до едно по-добро планиране на градската територия, в т.ч. и на идеалния център. Предвид факта, че идеалният център в по-голямата си част представлява паметник на културата, съгласуването на каквито и да било дейности, извършвани в него, касещи преустройства на сгради, ново строителство и пр. задължително се съгласуват с НИПК.

По отношение на поставения от Вас въпрос, касаещ налагането на временен мораториум върху ново строителство в идеалния център, считам, че тази идея следва да бъде обсъдена на широка обществена дискусия, в която да вземат участие представители на администрацията, граждански сдружения, представители на гилдията на архитектите, строителите, както и обикновени граждани.
Кмет на Столична община Бойко Борисов

Вж също: http://mydsb.wordpress.com/2008/01/01/dsb2008010101/
http://www.stroitelstvo.bg/news.php?m=details&id=19333 , http://news.ibox.bg/news/id_337463773

Няма коментари: