събота, 19 януари 2008 г.

Питане на Вили Лилков до кмета на Столична община

Относно: Проекта за превръщане на хотел България в мултифункционален търговски център
По повод големия обществен интерес и острите реакции на някои публични институции
във връзка с намеренията на собствениците на Гранд хотел България за неговото преустройство
доц. Вили Лилков - общински съветник от ДСБ, отправя питане
към кмета на Столична община Бойко Борисов,
което публикуваме тук в заключителната му част :
(пълният текст - на http://mydsb.wordpress.com/2008/01/05/dsb2008010501/ )

Уважаеми г-н Борисов,
Съгласно ЗУТ и Закон за устройството и застрояването на Столична община, кметът на общината, на чиято територия се намира паметникът на културата, а в случая и Министерството на културата, чиятособственост е
концертна зала “България”, са отговорни за поддържане на паметника на културата в добро състояние и запазване на неговата цялост и автентичност.

От друга страна, кметът на Столична община по закон осигурява провеждането на политиката за насърчаване на инвестициите в столицата. Той е длъжен да осигури административно обслужване на проекта в съкратени срокове, което предполага общината да е запозната с него и да има мнение, което трябва да стане публично достояние.

Столична община, и ние – общинските съветници, заедно с градските хора в столицата, сме изправени пред ценностен избор – дали да запазим историческия център на София от груби посегателства и да съхраним паметта за нашия град или безучастно да оставим тя да избледнее под натиска на агресивното ново строителство в името на бързата печалба.
Във връзка с изложеното, отправям към Вас следните въпроси:
1. Запозната ли е официално дирекция “Архитектура и градоустройство” към Столична община с проекта “Мултифункционален търговски център Гранд хотел България”?
2. Постъпвало ли е в ДАГ предложение за изменение на застроителния план на София в зона Център, кв. 482, пл. No. 8 и ако да – на каква фаза на проектиране?
3. По какъв начин отговорихте на адресираната и до Вас гражданска петиция за спасяване на комплекса “България”?
4. Какво е становището на Столична община по отношение преустройството на хотел България?
5. Споделяте ли идеята за налагане на временен мораториум върху всякакво ново строителство в идеалния градски център за съхранение на неговия специфичен характер?

Няма коментари: