четвъртък, 13 декември 2007 г.

Наследство в риск - дискусия, организирана от САБ

клик върху образите, за да се чете
Забележка:
Редакцията на в-к "Арх & Арт Борса" си е позволила по-свободна интерпретация на някои от изказванията, а някъде думите на едни е представила от името на други.
Все пак, публикацията дава представа за разискванията.
Както при всяка подобна среща, САБ е направил стенограма , чийто точен запис трябва да бъде на разположение на интересуващите се в библиотеката на Централния дом на архитекта, ул. "Кракра" 11, София 1504

Няма коментари: