четвъртък, 13 декември 2007 г.

Гранд хотел „България”: тема с продължение,

този път с новини от САБ
http://www.stroitelstvo.bg/news.php?m=details&id=18906 - 10 Декември 2007 17:14

На 28 ноември т.г. в Централния дом на САБ се проведе среща на Председателството на САБ - арх.арх. Лило Попов, Здравец Хайтов, Тодор Булев, с ръководството на Гранд хотел „България” АД - г-жа Недялка Сандалска, г-жа Бояна Попова. Взеха участие арх. Чедомир Павлов, проф. арх. Евлоги Цветков, проф. арх. Жеко Тилев, арх. Тодор Тодоров, арх. Георги Лабов, арх. Лозан Лозанов, арх. Георги Гужгулов и Георги Лозанов. На срещата беше обсъден комплексът от проблеми, свързан със стопанисването и модерни защити на Гранд хотел „България”:
  • специфичната история на изграждането му;
  • функционирането му като цялостен комплекс заедно със зала „България” и заведенията;
  • високата му архитектурно-историческа значимост;
  • различните становища, изразени в хода на предизвиканата от САБ публична дискусия във връзка с бъдещето му;
  • специфични проблеми, в т. ч. функционални и конструктивни, свързани с модернизацията на хотела при запазване на културно-историческата му ценност и архитектурна специфика.

Присъстващите се обединиха около становището, че ранната фаза, в която се намират проектантските проучвания, широкият диапазон, в който може да се търси печеливша бизнес-стратегия за стопанисването на обекта, както и ясно изразената обществена и професионална позиция за насоката на решението — запазване на архитектурния облик на комплекса (в съответствие и със законовия му статут на паметник на културата от национално значение) са предпоставки за намиране на оптимално решение. Във връзка с това е необходимо преди всичко формулирането на отговарящо на сложната ситуация планово задание. В него трябва ясно да се откроят: не само количествените параметри, но и различните културни, социални и икономически изисквания, параметрите на съхраняването и напротив, на допустимото за промяна в сградата на Гранд хотел „България”; оформянето на цялостния силует на ансамбъла, възможностите за общо решаване в рамките на квартала на някои елементи като входове, за паркинги, паркиране; организацията на строителните процеси и др.


Предвид огромния обществен и професионален интерес към развитието на този важен фрагмент от центъра на София и на бъдещия облик на хотел „България”, и с оглед на вече заявената активна роля на САБ във формулирането на широкия комплекс от обществени изисквания при неговата модернизация, представителите на ръководството на САБ изразиха готовност за организиране на следващи срещи, на които да се обсъдят отделни конкретни проблеми, свързани с проектирането на комплекса от сгради и в частност на хотел „България”. Това предложение бе подкрепено от всички участници в срещата.

От ръководството на САБ

Забележка на редакцията:
Публикацията е официално съобщение на САБ

Няма коментари: