събота, 25 април 2009 г.

За юбилея на София, научната конференция и театъра-амфитеатъра на антична Сердика

По случай 130-годишния юбилей от обявяването на София за столица бе проведена научна конференция с тесен кръг от лектори, чийто подбор бе конфиденциален до появата на програмата за събитието.
На самия форум , който се състоя на 3 април в аудиторията на Столична община, бе разпространен и сборник с материалите от конференцията София - 130 години столица на България.
Радостно е, че организаторите са публикували материалите в интернет [http://sofiaculture.bg/130/].
Още по-добре е, че е публикувано съдържанието на сборника [http://sofiaculture.bg/130/dokladi/bro6ura_130godini_1_8.pdf], а всеки от материалите носи името на автора си,
за разлика от мастития юбилен сборник София - 120 години столица. С.: АИ "М. Дринов", 2000,
който също е публикуван на сайта на Столична община,
но както в съдържанието, така и към материалите липсват имената на авторите в драстично нарушение на закона за авторското право [http://www.sofia.bg/history_content.asp].
Безспорно най-привлекателен сред материалите на сборника София - 130 години столица на България
е статията на Жарин Величков "Театърът и амфитеатърът на Сердика", с. 51-62.

Прииятно четене:
http://sofiaculture.bg/130/dokladi/bro6ura_130godini_49_56.pdfhttp://sofiaculture.bg/130/dokladi/bro6ura_130godini_57_64.pdf

Няма коментари: