понеделник, 13 април 2009 г.

ТРЕВОГА ЗА АНТИЧНИЯ ФОРУМ НА ПЛОВДИВ

ДЕКЛАРАЦИЯ
от Общо събрание на Съюз на архитектите в България
- дружество Пловдив

Легитимирането на незаконната продажба и допускане на масирано застрояване върху терена на археологическия паметник от национално значение Форумен комплекс – Пловдив с решението на Пловдивски апелативен съд от 29.10.2008г., ни дава повод с още по-голяма увереност да продължим с нашето категорично противопоставяне на всякакви опити за посегателство над уникалното ни културно наследство.

Активните ни действия, започнали още през 2004г. дадоха гласност на редица закононарушения извършени от Община Пловдив и Националния институт за паметници на културата, свързани с продажбата и допускането на строителство върху терена на Античния форум в противоречие с приетия през 1998г. от Националния съвет по опазване паметниците на културата /НСОПК/ режим за опазване на паметника забраняващ ново строителство.

Всички извършени до момента административни действия, освен че са незаконосъобразни от гледна точка на българското законодателство, нарушават и ратифицираната от Република България Европейска конвенция за опазване на археологическото наследство и Международната харта на ИКОМОС и на практика застрашават шансовете на “Старинен Пловдив” за вписване в Листата на Световното наследство.

Продължителните ни протестни действия бяха подкрепени от браншови организации, представители на политически партии, историци, интелектуалци от Франция и много др. За съжаление очакванията ни от действията на отговорни институции не се оправдаха. На лице са неприключили прокурорски разследвания и абсурдни съдебни решения.

Ние архитектите, участници в това общо събрание – професионалисти и отговорни граждани на България декларираме нашата твърда решимост да не допуснем посегателство над археологическия паметник от национално значение Форума на античния Филипопол – най големия форумен комплекс, проучен досега на територията на България – Включен в проекта Културни коридори на югоизточна Европа

Водени от професионалната си убеденост в правотата на нашите действия

ПРИЗОВАВАМЕ
Председателя на Общински съвет Пловдив, Главния архитект на Община Пловдив, Кмета на Община Пловдив, Областния управител:
- Да предприемат незабавни действия за отмяна на всички решения свързани с продажбата на терена на археологическия паметника от национално значение
- Да предприемат незабавни действия по промяна на отреждането на терена с премахване на предвиденото застрояване и създаване възможност за експониране и възстановяване на археологическите структури и архитектурни елементи в открита среда.

ПРИЗОВАВАМЕ
Всички медии :
Да дадат гласност на проблема и предизвикат обществен дебат за съхраняване на националното ни културно наследство.

ПРИЗОВАВАМЕ
Всички граждани, които биха искали в центъра на Пловдив, град с вековна история и култура да възкръсне част от уникалното антично наследство, в името на националното ни достойнство, да подкрепят нашите действия.
Още по темата:

Няма коментари: