четвъртък, 26 февруари 2009 г.

Съветът на архитектите в Европа - грижа за културното наследство на Европа

В търсене на нов подход към културното наследство САЕ пледира за нов вид обучение във висшите архитектурни училища с повишен пиетет към културното наследство.
.


.
.


Стремежът към устойчиво развитие на градовете в най-широк смисъл, в условията на преобладаващо архитектурно обкръжение, създадено през ХХ век, трябва да подпомогне възприемането на един общ етичен принцип, а именно - вярата в културната стойност на архитектурното наследство.
Силно бъдеще може да се изгради само върху убеждението и признаването на културната приемственост/континюитет.

Но професионалното обучение трябва да бъде подкрепено от обществена кампания, базирана на специализирано, но непрекъснато образование - още на децата от пред-училищните и училищните нива, с цел формирането на културни/социални стойности и приоритети, включващи разбирането как свързаните области на урбанистичното и регионалното планиране, ландшафтната архитектура и гражданското строителство се пресичат с изградените форми.

Какви могат да бъдат резултатите от такова архитектурно образование:

Основната цел е да се трансформира професионалната архитектурна душевност така, че нейният творчески метод да е част от непрекъснатия и хармоничен - и поради това исторически - културен процес.


По-нататък документът се спира по-подробно на дисциплините, препоръчани от UNESCO да бъдат включени в архитектурното образование - история и теория на архитектурата и свързаните с тях изкуства, технологии и хуманитарни науки.

Днес в подхода към културното наследство се изисква и отговорност към човешките, социални, културни, урбанистични, архитектурни и на околната среда ценности и разбиране на проблемите на наследството в изградената среда.

Няма коментари: