четвъртък, 17 юли 2008 г.

Офис сграда на 22-етажа на мястото на хотел "Рила"

Предложение за изменение на плана за регулация и застрояване
между улиците "Леге", "Калоян" и "Позитано"
в историческия център на София.


Първото съобщение беше на За града :
Всички против 22-етажния търговски комплекс на мястото на хотел "Рила"
Кметът на район "Средец" и съветниците от ДСБ в СОС са категорично против гигантското строителство в историческия център на града. Предвиждат се и 8 подземни етажа, които заплашват да подкопаят съседните сгради, както и да унищожат археологическото наследство на града. Те ще атакуват проекта пред всички компетентни инстанции. Кметът Бойко Борисов смята, че хотелът е грозен и трябва да се събори, но обеща да позволи нова сграда на мястото му само след широко обществено обсъждане
http://www.zagrada.bg/show.php?storyid=524356

Становището на NeInfo - 09.07.2008 :
Хотел "Рила" в София ще бъде разрушен
Амбицията на компанията "Бългериън хотелс сървисиз" била на мястото да се издигне 22-етажен "административно-търговски комплекс с хотелска част" с 8 подземни нива

http://netinfo.bg/?tid=40&oid=1215699


Становището на в. Дневник - 15 юли 2008 :
Позиционната война за хотел "Рила"
от Зорница Латеваинформацията на
в. Строителство Градът
Гергана Димитрова,
14-40.07.2008, с. 26-27:

На мястото на хотел "Рила" в София предлагат 22-етажна офис сграда
Внесено е изменение на плана за регулация и застрояване


До 14 юли изтича крайният срок за внасяне на възражения на заинтересуваните лица срещу изменението на плана за регулация и застрояване (ИПРЗ) на местността Центъра. С изменението се предлага промяна на застрояването на квартала, в който в момента е разположен хотел "Рила". Искането за събаряне на хотела, разположен в идеалния център в карето между ул. "Леге", ул. "Калоян" и ул. "Позитано", предизвика обществено противопоставяне.От 10 юли срещу обявеното изменение са постъпили шест възражения, каза кметът на район "Средец" инж. Маргарита Гутева. Проектът за изменение на действащия план за регулация и застрояване е обявен на 20 юни.Проектантът на хотел "Рила" - арх. Георги Стоилов, каза пред "Строителство Градът", че не е търсен от собствениците на сградата за възлагане на нови проектни проучвания. Не знаех, научих от вестниците за намеренията на инвеститорите, посочи арх. Стоилов.
Какво е направено
Собственик на хотела и инвеститор на проекта за изменение
е фирма "Бългериън хотел сървисиз" АД.

Първо от фирмата е внесено искане мотивирано предложение за допускане на процедура за изменение на действащия план за регулация и застрояване за хотел "Рила" до дирекция "Архитектура и градоустройство" (ДАГ). След направени проучвания е допусната процедура и в ДАГ е внесено предложение за изменение на план за регулация и застрояване. Това каза пред комисия по устройство на територията и жилищна политика на Столичния общински съвет главният архитект на София арх. Петър Диков. Той посочи също, че предложението за изменение е изпратено за съгласуване в Националния институт за паметниците на културата (НИПК), защото хотел "Рила" попада в зоната на археологическия резерват "Сердика - Средец" от центъра на София. След като бъде получено становище на НИПК, общинският експертен съвет по устройство на територията ще разгледа проекта за ИПРЗ и ще вземе решение дали да бъде одобрено или не. От това ще зависи дали може да се пристъпи в следваща фаза - изработване на работен устройствен план, а после и идеен проект на новопредлаганата сграда. А тя според предложението за изменение е офис сграда с 22 надземни нива и осем подземни.

Проектът за изменение на ПРЗ е дело на "Нела - Даниела Коларова" ЕТ с управител инж. Даниела Коларова и проектант по част "Архитектура" арх. Снежанка Танушева.
Обявено е на 20 юни чрез район "Средец", Столична община.

Понеже се отнася до един квартал, то не подлежи на обнародване в Държавен вестник, а се обявява на вниманието на заинтересуваните лица при условията и по реда на Гражданския процесуален кодекс по силата на чл.130 от Закона за устройство на територията (ЗУТ).
В 14-дневен срок от съобщението заинтересуваните могат да направят писмени възражения.

За зона "Център - А"
където попада и карето, в което е разположен хотел "Рила", не е правена актуализация на подробния устройствен план - план за регулация и застрояване в последните 30 години. Действащият план е от 1969 г., каза главният архитект на район "Средец" арх. Теодор Тодоров. Проверка на "Строителство Градът" показа, че е започнала процедура по нов подробен устройствен план на зоната през 80-те години на миналия век с проектант арх. Атанас Агура, но тя не е завършена.

Според общия устройствен план на София хотел "Рила" попада в зона на стария градски център (Ц2), показва справка с http://www.sofproect.com/ .
Устройствените показатели на зоната са: плътност на застрояване от 60% до 80%, коефициент на интензивност на застрояване 3.5 и 5 и минимална озеленена площ от 20% до 30%.
Кота корниз за тази зона се доказва с работен устройствен план.

Възражение срещу разполагането на 22-етажна сграда на мястото на хотел "Рила" е внесла и Българската митрополия с мотива, че ще бъдат засегнати паметници на културата. Несъгласие е изразила и фирма "Принцес Кореком" и други.

Такава висока сграда ще смачка пространство на емблематичния площад и на околните сгради, каза пред журналисти общинският съветник от ДСБ Вили Лилков.Той показа документи по проекта и извадка от силуетния план на проекта за изменение, които публикуваме.
На заседание на Столичния общински съвет на 10 юли групата съветници от ДСБ прочетоха декларация във връзка с новото инвестиционно намерение за строителството на мястото на хотел "Рила". Намерението се нарича "вандалска намеса в архитектурата на града". Според съветниците от ДСБ това не е могло да стане без намесата на Столичната община и Министерството на регионалното развитие и благоустройството, които са подкрепили проекта.
Съветниците призовават да не се издава разрешително за строеж на този обект.
В своята декларация групата на ДСБ настоява да бъде сформирана група, която да определи историческия център на София и по този начин да се прекъснат процесите на инвестиционни намерения за строителство в него.
Ще настояваме археологическият резерват "Сердика - Средец" и идеалният център на София да може да кандидатства за обект с културно-историческо значение от списъка на ЮНЕСКО, допълни Вили Лилков.

Според кмета на София, който взе отношение по декларацията, сградата на хотел "Рила" може да бъде всичко друго, но не и паметник на архитектурата. Той е на мнение тя да бъде съборена, но строителството на нейно място трябва да стане след обществено обсъждане.

Източната стена на крепостта Сердика
Предполага се, че кулата на източната стена на крепостта Сердика, която е археологически обект, разположен в центъра на град София, е в парцела на съществуващия хотел "Рила". Крепостта Сердика е строена през 177-180 г. от римските императори Марк Аврелий и Комод. Източната част на крепостта се простира от зелената площ пред хотел "Рила" до минералния извор на пресечката между улиците "Сердика" и "Искър". Северната стена е достигала близо до ъгъла на улица "Екзарх Йосиф" и булевард "Княгиня Мария Луиза", оттук стената прави чупка в югозападна посока. Западната стена следва посоките на улиците "Вашингтон" и "Лавеле" и стига до днешната Съдебна палата. Южната стена е документирана под сградите на "Алабин", за да се свърже с източната стена при хотел "Рила". В подлеза пред бившия Партиен дом е разкрита източната градска порта.


Идеята за номиниране на историческия център

в листата на световното културно наследство
Следвайки принципа за защита на територии с особено значение на паметници на културно-историческото наследство,
общият устройствен план на София определя зони на особена териториалноустройствена защита.
Такава е историческият център на София. В тази група влизат: резерватът "Сердика - Средец", Борисовата градина и Боянската църква.
Идеята за номиниране на историческия център на София за включване в листата на световното културно наследство е също развита в общия устройствен план на София - част "Културно-историческо наследство", разработена от колектив под ръководството на проф. д.а.н. арх. Тодор Кръстев.

Според плана културно-историческият ресурс на територията, историческият център на София, притежава "извънредна универсална стойност" в съответствие с критериите, посочени в Тhe Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention, и може да бъде номиниран за включване в листата на световното културно наследство.

Неговата културна стойност е "вътрешноприсъща" (intrinsic според определението в цитирания документ), т.е. включването му в листата е само потенциална възможност. За да бъде реализирана, е необходима политическа воля, подкрепена от последователна градска стратегия за опазване и развитие на културното наследство.
във в. 24 часа - 16.07.2008, с. 12
22 етажа висват над сградите на властта
Случаят с хотел "Рила" припомня, че трябва план за центъра на София
арх. Христо Генчев изказва становище , че
инвеститорите могат да спечелят много повече ако разкрият археологическите ценности под хотела, отколкото ако ги унищожат за да получат максимум застроена площ.
клик върху образа, за да се чете

Ето план на археологическия резерват "Сердика - Средец".

С кръг е отбелязано мястото на хотел "Рила".

Ясно се виждат археологическите паметници, върху които той е стъпил и които неминуемо ще бъдат засегнати при едно бъдещо строителство на същото място с 8 подземни етажа .
P.S.
Това, което още трябва да се има предвид е, дългият път, който инвеститорите тепърва трябва да извървят преди евентуално съгласуване на инвестиционното си намерение.

Какви са изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ) :
Според Общия устройствен план (ОУП) на София, закрепен със ЗАКОН за устройството и застрояването на Столичната община (Обн., ДВ, бр. 106 от 27.12.2006 г., в сила от 28.01.2007 г., изм., бр. 41 от 22.05.2007 г.), на това място се изисква плътност на застрояване от 60% до 80%, коефициент на интензивност на застрояване 3.5 - 5 и минимална озеленена площ от 20% до 30%.
Предлаганата висока етажност на мястото на хотел "Рила" е почти невъзможна при цитираните изисквания. Най-малкото, трабва да се докаже, че тези показатели могат да бъдат изпълнени. Вероятно предложеното инвестиционно намерение ще получи подобно предписание.
Тъй като обектът попада в историко-археологическия резерват "Сердика - Средец" в центъра на София и намесите върху архологическите структури там, трябва да следват изискването на Наредба №2 за пълно запазване на паметника на културата като устойчив елемент на средата.
Съгласно тази наредба археологическите проучвания предоставят данни за пълно разкритие на археологическите паметници на терена, а резултатите от тях служат за основа на подробното инвестиционно проектиране.
По-нататък, според Наредба 01/2008 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове, ще трябва да се изготвят подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация и застрояване (ПРЗ - план за регулация на улици и поземлени имоти и за режим на застрояване) и работен устройствен план (РУП) на квартала, за който се отнася инвестиционното намерение. И двата плана ще трябва да отговорят на изискваните от ОУП цитирани показатели, да спазват законите за опазаване на културното наследство в страната и ратифицираните от България международни конвенции в тази посока.
Виж още:

Няма коментари: