четвъртък, 27 октомври 2011 г.

Лекция на Проф. Марика Мойсееф, College de France, CNRS, Paris

ЕВРОПЕЙСКАТА МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА ПО ИСТОРИЯТА НА
ЖЕНИТЕ/ ПОЛОВЕТЕ „МАТИЛДА”
(Философски Факултет)
И
КАТЕДРАТА ПО АНГЛИЦИСТИКА И АМЕРИКАНИСТИКА(ФКНФ)
към Софийския университет "Св. Климент Охридски"

организират лекция на

Проф. МАРИКА МОЙСЕЕФ,
Гост-лектор от College de France, CNRS, Paris

ALIENS AS AN INVASIVE PROCREATIVE POWER
IN SCIENCE FICTION AND HOLLYWOOD
на английски език)

28 oктомври 2011 г. (петък) 17-19 ч.,
Нова конферентна зала, вход от ул. „Шипка”, ет. 2, Ректората, СУ

Няма коментари: