неделя, 16 октомври 2011 г.

За връзката на архитектурата с вечността

Припомняме с няколко забравени публикации
вечните теми
за връзката на архитектурата с човешката душевност
чрез църквите и чрез гробищата

Църковната архитектура в България
от края на ХІХ до средата на ХХ век

http://sofiazanas.blogspot.com/p/blog-page_09.html

"Насочване на църковното и държавното начало в едно русло
края на ХІХ в. - първата половина на ХХ в."
глава в книгата
Православните храмове по българските зeми
(ХV - средата на ХХ в.)
Архитектура. История. Библиография.

С., АИ "Проф. Марин Дринов", 2002, 385-512
http://sofiazanas.blogspot.com/p/blog-page_10.html

Градът на мъртвите
За смъртта и забравеното отношение
"човек - живот - изкуство"
http://sofiazanas.blogspot.com/p/blog-page_16.html

Как Софийските централни гробища да станат
обект на културен туризъм
според европейската културна практика
http://sofiazanas.blogspot.com/p/blog-page_17.html

Няма коментари: