неделя, 30 октомври 2011 г.

20 години БАУЖ

Юбилеят
на
Българската асоциация на университетските жени (БАУЖ)
http://bauw-bg.com/?page_id=3
бе отбелязан със серия от публични лекции на изтъкнати специалисти,
организирана съвместно с
Магистърската програма по история на жените/пола МАТИЛДА
към Философски факултет на Софийския университет
http://bauw-bg.com/?page_id=28
и
Катедрата по Англицистика и американистика (ФКНФ), СУ
в новата конферентна зала на Софийския университет
върху следните теми

Проф. Людмила Йорданова,
Гост-лектор от King’s College, London
REFLECTIONS ON POPULAR CULTURE AND GENDER
14.10.2011

Проф. Милена Кирова,
"Изследванията на мъжествеността
върху примери от библейския текст)"
25.10.2011

Проф. Марика Мойсееф,
Гост-лектор от College de France, CNRS, Paris
ALIENS AS AN INVASIVE PROCREATIVE POWER
IN SCIENCE FICTION AND HOLLYWOOD
28.10.2011 г.

Тържество с реч на председателката
проф. Милена Кирова
и кратка музикална програма увенча юбилея.
Няма коментари: