сряда, 31 август 2011 г.

Националният институт за недвижимо културно наследство в Интернет

Най-сетне
Националният институт за недвижимо културно наследство(НИНКН)
има сайт в Интернет
http://ninkn.bg/

Няма коментари: