понеделник, 9 май 2011 г.

Глобалният град: Ню Йорк, Лондон, Токио

Изследователски център по социални науки
проект „Градски изследвания:
интердисциплинарни изследвания за млади учени


Има удоволствието да ви покани на
публична лекция и представяне на книга
на Саския Сасен
12 май, 16:00-20:00 часа,
Нова конферентна зала на СУ „Св. Климент Охридски”

16:00 часа – лекция на тема
Global City and the National State
(английски език, без превод)

18:00 часа – представяне на книгата
Глобалният град: Ню Йорк, Лондон, Токио
(ИК КХ – Критика и хуманизъм)

Предговорът на книгата е достъпен на сайта на издателството:
http://bsph.org/index.php?view=publishers&show=publications&level_0=books&mid=5&level_1=27


Саския Сасен
социолог, постигнала световна известност
с изследванията си върху глобализацията и трудовата миграция.
Професор по социология в Колумбийския Университет, Ню Йорк
гост-професор по политическа икономия в London School of Economics.

Книгата на Саския Сасен
Глобалният град: Ню Йорк, Лондон, Токио
диагностицира появата
на нов тип пространствена единица – глобалният град –
и с това променя не само визията за модерните градове,
но и разбирането на глобализацията.
Анализирана обичайно през призмата
на трансграничната циркулация на производство,
ресурси и блага, глобализацията стимулира не само мобилността,
но едновременно с това и концентрацията.

В привидно детериториализираната мрежа
на потоци и трансакции на съвременната глобална ситуация
глобалните градове се открояват като един вид командни постове.
Те съсредоточават ръководните функции на траснационалните корпорации, високоспециализирано експертно знание,
борси за търговия с капитали и с иновативни финансови инструменти.
Същевременно на ниските равнища
на инфраструктурата на глобалния град
се наблюдава разрастване на нископлатения и нерегулиран труд,
както и нови форми на изострено социално неравенство.

„Глобалният град” е комплексно социално и икономическо изследване,
което проследява постиндустриалното преустройство на икономиката,
но и запазването на стари форми на производство,
възникването на нови финансови дейности,
но и на нови финансови кризи,
появата на нова професионална класа, но и на нови малцинства,
нарастващите инвестиции, приходи и заплати,
но и стопяващите се надници на непрестижния труд.

Книгата откроява системните връзки между промените в икономиката,
в трудовата заетост и в миграцията
и тяхното изражение в променената география на глобалните градове.