неделя, 8 май 2011 г.

Микроистория, Практическо минало, Родов пол

Българска асоциация на университетските жени - БАУЖ
Има удоволствието да покани
интересуващите се от история на жените и проблемите на пола
на семинара на проф. Кристи Ришой
American Women's Autobiography and the Construction of Gender,
в Конферентната зала на Софийския университет
9-ти май - понеделник, 15:00 часа

Така стартира семинарната програма
Микроистория, Практическо минало, Родов пол
от проекта „Кризи на националната идентичност:
Ресурсите на микроисторията като изследователска,
етическа и гражданска парадигма. Изследване на случаи
”.


Кристи Ришой е
д-р по американистика на Мичиганския държавен университет,
професор по английска и американска литераура
в Обществения колеж Мот, Флинт, Мичиган (САЩ),
гост-професор в Мичиганския държавен университет
и в Източния Мичигански университет.
Автор е на нашумялата книга
From Girl to Woman: American Women' s Coming of Age Narratives
(New York: State University of Nеw York Press, 2003),
на множество статии в областта на американската литература
и изследванията на родовия пол и съ-автор на
American Dream: A Longman Topics Reader (Longman, 2008).

Няма коментари: