вторник, 3 май 2011 г.

АНГЕЛИ-ДОНОСНИЦИ

първа лекция от серията
"Български учени в чужбина"

проф. д-р Георги Минчев,
Университет Лодз, Полша

3 май - вторник, 18:00 часа
Нова конферентна зала на СУ

По време на богослужението
границата между земно и небесно изтънява
и ангели слизат в храма, за да наблюдават,
а след литургия да представят на Христос
подробни „списъци” със сведения
за прилежанието на молещите се.

Как можем да разберем и тълкуваме
това ангелическо «доносничество» днес?

Какъв отговор се предлага на най-важните
за традиционните религиозни общности екзистенциални въпроси:
за греха, изкуплението и спасението?
Как изглежда той от съвременна гледна точка?

Няма коментари: