вторник, 8 март 2011 г.

Meсец на историята на жените, 2011 г.

Поздрав по случай 100-годишнината на 8-ми март


Прокламация на Президента на САЩ
http://20c-arch-bg.blogspot.com/2011/03/presidential-proclamation-womens.html

По време на месеца на историята на жените, ние отразяваме изключителните постижения на жените и отдаваме почит на тяхната роля за формиране на историята на нашата нация.

Днес, жените са достигнали висини, за каквито техните майки и баби само са мечтали. Жените днес съставляват почти половината от нашата работна сила и по-голямата част от студентите в нашите колежи и университети. Те се извисяват в небесата като астронавти, разширяват нашата икономика като предприемачи и бизнес ръководители, и служат на страната ни във висшите нива на правителството и войската.
В чест на жените-пионерки, които ни предшестваха и като признание за онези, които ще дойдат след нас, ние отбелязваме този месец на заличаването на все още съществуващите неравенства, с които жените се сблъскват днес.
Тази година ние отбелязваме 100-годишнината на Международния Ден на Жената - едно глобално тържество на икономическите, политическите и социалните постижения на жените в миналото, настоящето и бъдещето.

Международният ден на жените е шанс да се отдаде дължимото на обикновените жени по цял свят и се корени във вековната борба на жените за участие в обществото наравно с мъжете. Този ден ни напомня, че, макар да е осъществен изключителен прогрес, все още има какво да се прави за да постигнат жените истинско равенство.

Mоята администрация издигна правата на жените и девойките в чужбина като критичен аспект на нашата външна политика и политиката за национална сигурност!
Даването на права на жените по света е не просто правилното действие, то е и умна международна политика.
Това прозрение е отразено в Националната стратегия за сигурност на САЩ, която преизнава, че страните са по мирни и проспериращи, когато техните граждани от женски пол се радват на равни права, равни права за гласуване и равни възможности. Днес ние интегрираме фокуса върху жените и девойките във всичките си дипломатически усилия и съобразяваме проблемите на пола във всяко отношение, подпомагащо нашето развитие.
Ние работим за да изградим участието на жените във всички аспекти на превенцията от и разрешаването на конфликти, и продължаваме да водим в борбата срещу съвременната напаст на свързаното с конфликтите сексуално насилие - както двустранно, така и в ООН.

В Америка ние трябва да водим, в защитата на правата на жените и в подкрепата на тяхното овластяване.
Въпреки нашия напредък, твърде много жени продължават да получават по-ниско заплащане от трудещите се мъже, и са значително по-слабо представени в науката, технологиите, инженерството и математиката (STEM).
Чрез проникването във възможностите и талантите на всички наши граждани, можем да използваме един изключителен източник на икономически растеж и просперитет.
Съветът към Белия дом по въпросите на жените и девойките продължава да отстранява пречките за постогането им чрез преследване на насилието срещу жени, подкрепяйки жените предприемачки и отдавайки приоритет на икономическката сигурност на жените. Американските семейства зависят в голяма степен от финансовата стабилност на жените и моята администрация продължава да дава приоритет на политиките, които подкрепят гъвкавост на работните места, достъп до постижимо и качествено здравеопазване и грижи за децата, домашните помощници и влизането в сила на закони за разнообразно заплащане.

Аз съм се обръщал към всяка агенция във Федералното правителство да бъде част от разрешаването на проблема с насилието срещу жени, и те отговаряха с безпрецедентно съпричастие за защита на жертвите на домашно и сексуално насилие и даване възможност на оцелелите да скъсат цикъла на малтретиране.
Като отразяваме триумфа на миналото, ние трябва да гледаме и към безграничните възможности на бъдещето.

За да победим бъдещето, ние трябва да съоръжим днешните млади жени със знания, умения и равен достъп за постигане на обещанията на утрешния ден.
Моята администрация прави безпрецедентни инвестиции в образованието и разширяването на възможностите на жените и девойките в областта на STEM и е критична по пътя към критичния растеж на икономиката през ХХI-ви век.

Докато се приготвям да напиша следващата глава, нека да разрешим да продължим да изграждаме прогреса, извоюван от „войните” на миналото. Ние трябва да продължим делото на нашите предшественички и да подсигурим на нашите дъщери мечти без граници, постожения без пречки, и да няма покриви, които да се рушат.

ПО ТАЗИ ПРИЧИНА,
АЗ, БАРАК ОБАМА, Президент на САЩ,
По силата на властта, предоставена ми от Конституцията и законите на САЩ, прокламирам м. март 2011 г. за месец на историята на жените.
Обръщам се към всички американци да следят този месец и да отпразнуват Международния ден на жените – 8 март 2011 г. с подходящи програми, церемонии и дейности, които отдават дължимото на историята, постиженията и приносите на американските жени.

Kаня всички американци да посетят
www.WomensHistoryMonth.gov
за да научат повече за генерациите жени,
които са формирали нашата история.

Проект за националната история на жените на САЩ
http://www.nwhp.org

http://www.youtube.com/watch?v=0GcLW0g_c1s

Няма коментари: