неделя, 13 март 2011 г.

Баухаус и неговото влияние върху художественото образование в модерна Япония

Проф. Тецуя Хасегава / Tetsuya Hasegawa ще изнесе лекция на тема: Баухаус и неговото влияние върху художественото образование в модерна Япония / Bauhaus and its impact on the art education in modern Japan в Нов български университет на 17 март 2011 г., от 14.30 до 16.10 ч., зала 413, корпус І
Лекцията е в рамките на семинарa „Визуалният образ”, ръководен от доц. Ирина Генова. Осигурен е превод.Проф. Тетцуа Хасегава (седнал), Доц. д-р Ирина Генова - ръководител на семинара, НБУ и проф. Нако Стефанов - ръководител на катедрата по япон истика към СУ "Св. Кл. Охридски", София,

Проф. Хасегава / Hasegawa преподава теория и история на художественото образование в Университета в Wakayama, Япония. През 1986-1987 година е гост-изследовател в Университета в Хамбург. През 2003 година защитава докторска дисертация в Tokyo University of Arts на тема “Study on the History of Muse-Education Theories in Modern Germany” (Проучване на историята на теориите за образованието по изкуствата в модерна Германия), която е публикувана през 2005 г.

През 2009,
в сътрудничество с Prof. Mikio Suzuki от Kobe University,
публикува книгата “Bauhaus and Its Contribution
to the Reformation of German Art Colleges after 1945

(Баухаус и неговият принос за реформирането на училищата по изкуствата в Германия след 1945 г.).


Лекцията на проф. Хасегава бе последвана от разходки за запознаване
със забележителностите на София и влиянията на модерната архитектура

Няма коментари: