сряда, 7 октомври 2009 г.

Реквием за къщата на Фингов на ул. "Шипка" 38 в София


Достатъчно много е писано за тази културна ценност,
http://sofiazanas.blogspot.com/2009/01/38.html
категризирана от доскорошния НИПК
за паметник на културата с местно значение,
макар че първият собственик и автор на забележителната сграда -
Георги Фингов, е архитект от национален ранг,
а творбите му не отстъпват по майсторство и актуалност
на редица образци на европейския сецесион.
Според много авторитети и тази категория
е достатъчно юридическо основание,
за да се запази сградата от посегателства
и неправомерни действия,
нарушаващи нейната цялост и автентичен образ.

Уви - не.
Интериорите са разграбени, фасадите са в окаяно състояние.

Но апетитите не са секнали.

Доста амбициозно инвестиционно намерение е на път да се осъществи -
надстрояване с 3 етажа и допълване от изток с 5-етажен обем.

За това е съобщила в разгара на летния сезон кметът на район "Средец"
инж. Маргарита Гутева -
[Искали да сложат върху царски имот още 3 етажа - в-к „24 часа” (21.8.2009)
http://www.imot.bg/pcgi/main.cgi?topmenu=4&leftmenu=1&act=3&f1=2009&f2=08]

Според Гутева фирмата "Бългериън кънстракшън хаус"
е купила имота от Надежда Теодорова -
единствена наследница, която оспорила
завещанието на последната собственица Мария Теодорова.

Така се обезмислят пожизнените усилия на Г-жа Мария Теодорова -
да отстоява цялостта и значимостта на къщата
през дългите периоди на сложни социални поврати.

На Студио за архитектура, интериор и дизайн е възложено предложение
за изменение на плана за застрояване и работен устройствен план
на съответния имот.
Описаното по-горе проектно предложение е преминало по етапен ред:
- съгласувано е от директора на НИОНКЦ
(Национален институт за опазване на недвижимите културни ценности)
още през м. май 2009 г.;
- внесено е в Направление "Архитектура и градоустройство" към Столична община;
- препратено е за обявяване в район "Средец";
- отново е върнато в НАГ.
Наличният обширен двор
позволява значително увеличение на застроената площ,
а ъгловото разположение на парцела към улиците "Шипка" и
"Васил Априлов" с училище насреща, гарантира безпрепятствено
административно прокарване на предложението.
Предвиденото стъпаловидно отстъпване на етажите
над съществуващата сграда
едва ли ше тушира нахалното задушаване
на паметника на културата.
Както се вижда, един нов 5-етажен обем
ще "затапи" сградата от изток - точно
там, където е разположен чаровният овален еркер
в оригинала.
Този проект засвидетелства всякаква липса на респект към
културната ценност
Ще изчезне характерният покрив на сградата.
Ще се унищожи уникалният й силует,
ще се задуши специфичното й художествено въздействие.
Бъдещият нов обем ще надвишава с два етажа насрещната сграда
на училище "В. Априлов" (арх. Г. Фингов, Н. Юруков, Д. Ничев, 1911).
Ще се нарушат характера на застройката и силуета по ул. "Шипка".

Ако показаното предложение се реализира,
средата в местността "Центъра", зона 'А'
ще загуби един от емблематичните образци
на сецесиона в българската архитектура;
ще загуби част от специфичния си характер / атмосфера ;
ще се накърни културната памет на града.
Ще се потъпче волята на последната
пряка собственица на сградата.
За пореден път ще се наруши драстично
респектът към културните ценности и забележителности -
една скандална практика за всяка цивилизована държава,
тон на която се подава от самата институция,
призвана да опазва архитектурната и
културната памет на София и България.
С основание за тези твърдения ни въоръжава самият Закон за културното наследство, който в Глава IV - МАТЕРИАЛНО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО,
Чл. 49. (2в) заявява, че според степента на застрашеност недвижимите културни ценности могат да бъдат поставени пред "реална опасност oт нанасяне на щети, вандализъм, унищожаване или от сериозно нарушаване на тяхната цялост поради видима загуба на автентичния вид".
В конкретния случай
къщата на Фингов е пред реална опасност от сериозно нарушаване на нейната цялост и видима загуба на автентичния й вид.
Как ръководителят на НИОНКЦ - арх. Георги Угринов, се придържа към Закона за културното наследство и всички предписания на Глава V - ОПАЗВАНЕ НА НЕДВИЖИМО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО, остава дълбока тайна.
Не е ясно по какъв начин предложените проекти за УПИ VIII-14, кв. 554, м. "Центъра", зона 'А' съблюдават клаузите за териториално-устройствена защита на недвижимото културно наследство.
Според ОУП на София и актуалното му изменение - територията, в която попада въпросният имот е на групова недвижима културна ценност/паметник на културата (с режим Ткин-1в).
Според Чл. 78 (т. 1 и 3) и Чл. 81 тази територия следва да има разработени режими, специфични правила и нормативи за опазване и управление.
Съгласно ЗУТ, Глава ІІІ - УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИИТЕ И ПОЗЕМЛЕНИТЕ ИМОТИ, Раздел I. Общи изисквания към устройството на териториите, Чл. 13 (6). За територии или части от тях, подлежащи на културно-историческа защита, създаването на специфични правила и нормативи към общите и подробните устройствени планове е задължително.
Те се приемат от Националния експертен съвет към МРРБ, в състава на който задължително се включват представители на НИОНКЦ (респективно на Министерство на културата) и съответно се сезират със заповед на Министъра на РРБ. Заповедта е задължителна за общинските органи и не подлежи на обжалване.
Крайно наложително е
Столична община, Министерски съвет, Министърът на регионалното развитие и благоустройството и Министърът на културата да пристъпят към разработването на такива специфични правила и нормативи за отделните територии на културно-историческо наследство в Столична община.
Крайно наложително е
Министерски съвет, Министърът на културата
да предприемат спешни действия за формиране
на Национален съвет за опазване на недвижимите културни ценности,
който от своя страна да преразгледа в най-скоро време
съгласуваните от Директора на НИОНКЦ - арх. Георги Угринов,
проект за застрояване и работен устройствен план
на УПИ VIII-14, кв. 554, м. "Центъра", зона 'А',
отнасящи се до
един от образците на архитектурата на сецесиона у нас -
къщата на архитект Георги Фингов.
Призоваваме професионалните организации -
САБ, КАБ, БНК на ИКОМОС, Съюз на ландшафтните архитекти:
- да изразят отношение по въпроса и съдействат
за запазване автентичния вид на къщата на арх. Георги Фингов на ул. "Шипка" 38 в София
като се потърси алтернативен начин за нейната адаптация и социализация
в синхрон със световната практика.
Виж още по темата:
Зелена светлина получи проект за къщата на арх. Фингов
Предвиденото надграждане и ново тяло застрашават целостта на паметника

1 коментар:

Анонимен каза...

Едно не мога да разбера - защо в това каре не е забранено всякакво строителство. Все пак това единственото поне частично оцеляло парче от стара София. В Германия където по стечение на обстоятелствата се намирам в момента, дори такива сравнително безинтересни обекти като стари фабрики са защитени от закона и никой, собственик или инвеститор, кмет или друг не може да ги пипне. Не че са малко, напротив, в градове като Берлин с лопата да ги ринеш. А паметници на културата като тази къща има в София по-малко от десетина. Защо Петър Диков е набутал този квартал в Ц2? Защо няма медиен отпор на това малоумно решение? Знаете ли какво би станало тук, ако се застраши толкова важно парче история? Господа архитекти, събудете се! Че животът в България е труден, труден е, но вие като специалисти трябва да покажете НЯКАКВА позиция. Важна част от наследството на професията ви отива по дяволите, къде сте вие в това време? На коктейл с господин Диков и ключови инвеститори?