петък, 23 май 2008 г.

Help Ronchamp! - международна петиция за спасяване на капелата в Роншан

The New Modernist - Edward Lifson.com: Help Ronchamp!
http://www.ipetitions.com/petition/Ronchamp

Госпожо Министър на културата,
Културата и историята ще останат само ако разумът и паметта се запазят. Историята на изкуството и архитектурата следват същите принципи.
Мисията на представителите на нацията е да гарантират интегритета на нейната история и местата, където тази история живее.

Конервацията и опазването на сградите и местата на нашата колективна памет принадлежaт не само на образователните цели, но и на волята и съзнанието, че помагат на бъдещите генерации да изградят своята съдба. Отказът да предадем онова, което ни бе завещано, отваря широки пътища за всички форми на варварството.
Създаден от Ле Корбюзие през 1951, параклисът Notre Dame du Haut в Ronchamp сега се атакува/третира в неговата пространствена и формална цялост от нов проект за жилищна сграда, по принцип предназначена за общността на сестрите "Clarisses", но потенциално отворена и за други начини на използване.
Независимо от естетическите качества на този проект и неговото дискретно благоразумие, изборът на местоположението му може да подложи на постоянен риск хармонията и единството на цялото място. Към хълма в неговата цялост от архитектурата на Ле Корбюзие и алеите за пещеходци - едно място точно за поклонничество и създаващо образа на параклис в идеалния момент на неговото извисяване, се добавят допълнителни постройки. Противно на обосновките на спонсорите на това ново строителство, намеренията на Ле Корбюзие са били винаги кристално ясни:

-- "Не правете промени ... моля ви. Пазете я в сегашното й завладяващо състояние!"
-- "Оставете Роншан, както е за поклонничество, с църквата, която е подходяща за поклонници."

Проектът, който третира малкия хълм, е изготвен без всякакво предваритено съгласуване с Фондация “Ле Корбюзие”, въпреки че фондацията е юридически отговорна за правата и наследството на творбите на архитекта, нито с когото и да било от останалите изследователи и специалисти, които са работили върху архитектурата на Ле Корбюзие. Разрешението за строителство, дадено от отговорната институция не отразява нито предварителни консултации нито адекватен анализ на качествата на мястото.

Преди 50 години, Андре Малро, тогава министър на културата, запази Вила Савой от грозящото я разрушение.
Сега е Ваше задължение, като негов достоен приемник, да спрете тази операция, която не ще Ви провали в очите на почитателите на творчеството на Ле Корбюзие; да представяте всичко изключително в кулурата на Франция: мястото й на културна държава, която защитава художниците от всички времена и всички генерации. И в допълнение – каква негативна реклама за френската култура, тъй като това ще внесе объркване в правителството, което от една страна е натоварено да класифицира творбата на Ле Корбюзие като паметник на световното наследство в ЮНЕСКО, а от друга – само няколко месеца по-късно ще заобиколи прерогативите на своята отговорност да опазва и защитава забележителността в Роншан.
Ние сме готови да се срещнем с Вас за да Ви представим, ако считате за необходимо, своите аргументи.

В очакване на Вашия отговор,
Г-жо Културен Министър,
моля приемете нашето най-дълбоко уважение.

Можете да намерите текста на френски и английски език
и да се присъедините към петицията на:
http://www.ipetitions.com/petition/Ronchamp

Няма коментари: