неделя, 4 февруари 2018 г.

Банята в Овча купел

Последният опит за спасение на банята в "Овча купел"

Webcafe
31.01.2018, 16:08 (обновена 02.02.2018, 13:01) 
https://www.webcafe.bg/newscafe/obshtestvo/id_1138166166_Posledniyat_opit_za_spasenie_na_banyata_v_Ovcha_kupel_
https://www.facebook.com/NINKNandfriends/posts/1209561299179650

На 18.01.2018 г. е направено публично представяне на проекта "Изграждане и развитие на Център за върхови постижения Наследство.БГ", който ще кандидатства за финансиране по оперативна програма "Наука и образование за интеригентен растеж" 2-14-2020, мярка 4 "Креативни и рекреативни индустрии", порцедура "BG05M20P001-1.001. Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения".
Ръководител - Софийски университет
Участници - Национална спортна академия и още 43 научни звена, над 350 учени
Партньор - Столична община чрез Музей за история на София,
https://www.facebook.com/termalnonormalno/photos/a.141479506207378.1073741828.136129830075679/376449072710419/?type=3&theater

Заснемането на сградата на банята в Овча купел, поради изчезнали данни за оригиналния проект,

вече е започнал арх. Константин Пеев - също партньор по проекта.
Според арх. Пеев напълно реално е съвместно функциониране на баня с басейни с минерална вода на първия етаж и научен център с лаборатории на втория етаж със съответно самостоятелни входове.
Освен научни изследвания с минералната вода, се предполага свободен достъп на граждани и безплатно ползване от учащи в района.  

Дано най-после свободно изтичащата минерална вода бъде оползотворена,
а сградата, която отдавна е призната за недвижима културна ценност, 
бъде смислено използвана.Засега, поради изключително лошото състояние, достъпът в сградата е невъзможен

Влизането забранено
Неизвестен извършител - 05.04.2014, 18:18 (обновена 15.04.2014, 16:18) https://www.webcafe.bg/id_154337662

Няма коментари: